Platforma pro stavebnictví, správu budov a nemovitostí

Usnadněte si svůj pracovní den

Digitální dokumentace, komunikace a reporting

Usnadněte si svůj pracovní den

Více než 150 000 uživatelů ve více než 75 zemích eliminuje papírování díky PlanRadar aplikaci

Jedna platforma pro celý životní cyklus budovy

Zefektivněte svou práci pomocí šablon, které se přizpůsobí vašim procesům

PlanRadar se přizpůsobuje vašemu způsobu práce, ne vy jemu. Shromažďujte a vykazujte data způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.

Bezproblémová spolupráce s celým týmem na jedné platformě

S neomezeným počtem bezplatných subdodavatelů a hlídačů komunikujte s přehledem od vlastníků po subdodavatele a všechny ostatními mezi nimi.

Intuitivní design, se kterým začnete během několika minut

91 % subdodavatelů uvádí, že se PlanRadar snadno používá a zaškolení trvá méně než 10 minut.

Digitalizace a moderní technologie jsou hnací silou dnešního stavebnictví a my jejich zavádění dlouhodobě prosazujeme, protože vidíme jejich pozitivní dopad na budovy po celou dobu jejich životního cyklu.”

Marek Šnyrch ,

Projektový manažer ve společnosti Delta Group

Digitalizace s PlanRadarem nám přináší výhody i v oblasti následných prací. Dřívější časově náročné procesy již nejsou potřeba nebo se využívají jen omezeně.”

Arthur Schönwälder ,

manažer skupiny SWIETELSKY pro mobilitu a datovou vědu

PlanRadar se pro naše procesy osvědčil. Je to intuitivní nástroj, který se snadno ovládá. Aktuálně ho využíváme především pro převzetí stavby a řízení závad. Do budoucna bude nicméně využíván i pro stavební dokumentaci.”

Roger Lenherr ,

vedoucí projektový manažer ve společnosti BILLA AG

Po krátké době začali pracovníci na stavbě používat PlanRadar a zjistili, že jim je při protokolování závad, dokumentování kontrol v bytových jednotkách nebo při vytváření kontrolních seznamů velkou pomůckou. „Po počátečním nastavení, vytvoření formulářů a nahrání dokumentace si aplikace začala žít vlastním životem, bez nutnosti zasahovat!“”

Jan Krákora ,

Stavbyvedoucí společnosti

Digitalizace – a to nejen ve stavebnictví – je dnes nevyhnutelná. Nároky na rychlost, kvalitu a efektivitu informací se neustále zvyšují, protože tomu odpovídá vyšší kvalita výrobků či služeb.”

PlanRadar mi ušetří čtyři až šest hodin týdně, jde o čas, kterých bych strávil administrací údržby. Pro provozní restaurace odhaduji úsporu na tři až pět hodin týdně.”

Thomas Daufenbach ,

manažer údržby ve společnosti Five Guys

Integrujte své pracovní postupy pomocí aplikace PlanRadar Connect

Předpřipravená integrace bez nutnosti kódování s více než 200 aplikacemi.

GDPR ISO AWS

Začněte ve 4 snadných krocích

Create an account

1. Vytvořte si účet

Upload plans

2. Nahrajte výkresy

Invite team members

3. Pozvěte členy týmu

Download app

4. Stáhněte si aplikaci