Caverion

Back

Úspora času 50–60 % při obchůzkách na místě a kontrolách dokumentace

Jak společnost Caverion, poskytovatel technického vybavení budov a služeb pro správu budov, zvýšila účinnost a kvalitu procesů s aplikací PlanRadar

Skupina Caverion group má v Evropě více než 16 000 zaměstnanců a v roce 2019 dosáhla obratu ve výši 2,1 miliard euro. Sídlí ve finském městě Vantaa a nabízí služby v oblasti stavebních a technických řešení pro budovy, od plánování a výstavby až po každodenní údržbu, špičkové škálovatelné technologie a rozhodování opírající se o data. Společnost Caverion se zaměřuje na to, aby byla nabízená řešení a služby pohodlné, bezpečné, produktivní a v souladu s přirozeným prostředím. Při plnění těchto cílů vsadila na PlanRadar. Společnost Caverion tento software využívá k optimalizaci zaznamenávání závad, reportování a koordinaci procesů a aktivit v oblasti správy objektů a technického vybavení budov.

Aplikace PlanRadar mimo jiné nabídla zacílenou a kompetentní podporu, což nám při zavádění softwaru hodně pomohlo. Naše návrhy ke zlepšení byly vyslyšeny, konstruktivně jsme o nich diskutovali a v některých případech byly dokonce naše požadavky ihned implementovány.

Franz Wudy, vedoucí oddělení pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve společnosti Caverion Deutschland s.r.o.

Výzva: Dokumentace bezpečnostních obchůzek na místě plná nedostatků

Franz Wudy je vedoucí oddělení pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve společnosti Caverion Deutschland s.r.o. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů je zajistit řádné dodržování opatření pro ochranu zdraví při práci, nejen ve společnosti, ale i ve spolupráci se subdodavateli, aby se podařilo dosáhnout vlastního cíle společnosti, kterým je vyvarovat se jakéhokoli pracovního úrazu během jednoho roku. Díky preventivním opatřením je již nyní společnost hluboko pod oborovým průměrem – aktuálně má pouze asi tři hodiny prostojů na milion odpracovaných hodin. Navíc Wudy dohlíží na plnění požadavků integrovaného systému řízení a na provozní zajištění kvality v průběhu projektů. „Tuto práci jsme dříve dělali ručně pomocí formulářů a fotodokumentace,“ vysvětluje Franz Wudy. To sice zajistilo potřebné výsledky, ale byla tam vysoká chybovost a docházelo k častým nedorozuměním, protože některé souvislosti nebyly ze zaznamenaných údajů vždy jasné. Trávili jsme tak hodně času editováním záznamů v kanceláři, zejména když byly datové záznamy neúplné nebo když nebyly projektové potupy zcela srozumitelné.

Začněte šetřit čas hned teď

170

projektů s aplikací PlanRadar ročně

60%

úspora času při obchůzkách na místě

Řešení: Zaznamenávání, sdílení a správa kontrol na místě včetně dokumentace s aplikací PlanRadar

Společnost Caverion používá v Německu aplikaci PlanRadar již od roku 2019 s cílem plně digitalizovat procesy v oblasti zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dokumentace a reportování. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohla společnost naprosto bez problémů přepnout na používání chytrých telefonů a tabletů a nebylo potřeba žádné zdlouhavé zaškolování pracovníků. A to jak těch, co jsou v používání digitálních technologií zběhlí, tak i zaměstnanců, kteří do té doby pracovali „s papírem“. Aplikace PlanRadar se tak mohla rovnou začít používat i u náročných projektů, jako jsou čisté prostory, vysoce zabezpečené laboratoře, letiště a nemocnice.

Výsledek: Úspora času a hladce běžící procesy

Společnost Caverion používá PlanRadar ročně u přibližně 170 projektů v celém Německu a výsledky mluví samy za sebe. „S aplikací PlanRadar šetříme přibližně 50 až 60 % času stráveného při obchůzkách a kontrole dokumentace díky tomu, že se podařilo eliminovat časově náročnou následnou práci v kanceláři. Navíc pozorujeme, že od té doby, co jsme na tento software přešli, se zvýšila ochota zaměstnanců přebírat iniciativu. PlanRadar podporuje proaktivní chování v oblasti plánování a implementace práce,“ poznamenává Franz Wudy. Díky efektivní komunikaci mezi účastníky projektu dochází během bezpečnostních kontrol, řízení závad a dalších procesech k méně chybám. Reporty a fotografie jsou přímo propojeny, takže se dají jakékoli nesrovnalosti a případné otázky rychle vyřešit. Statistické vyhodnocení záznamů, včetně relevantních klíčových údajů, umožňuje hladký průběh procesů od plánování a implementace po předávku či vrácení. „To oceňují i naši zákazníci. Díky aplikaci PlanRadar máme dokonalý přehled o problémy či závady, které je třeba v projektu vyřešit,“ říká Franz Wudy.
Vyzkoušejte PlanRadar zdarma
Výsledek: Úspora času a hladce běžící procesy

S aplikací PlanRadar šetříme přibližně 50 až 60 % času stráveného při obchůzkách a kontrole dokumentace díky tomu, že se podařilo eliminovat časově náročnou následnou práci v kanceláři.

Společnost Caverion používá aplikaci PlanRadar při těchto úkolech

Dokumentace bezpečnostních kontrol na místě

Všechny záležitosti týkající se bezpečnosti práce lze zdokumentovat přímo na místě a přiřadit odpovědné osobě v reálném čase.

Více informací
Dokumentace bezpečnostních kontrol na místě

Snadná správa dokumentů v kanceláři i v terénu

Ve společnosti Caverion odpovědné osoby kontrolují a spravují dokumenty během kontrol k bezpečnosti práce a během následného zpracování v kanceláři.

Více informací
Snadná správa dokumentů v kanceláři i v terénu

Vytváření a sdílení fotodokumentace jediným tlačítkem

Společnost Caverion vytváří kompletní fotodokumentaci pomocí mobilních zařízení a sdílí obrázky s celým týmem v reálném čase.

Více informací
Vytváření a sdílení fotodokumentace jediným tlačítkem

Začněte ve 4 snadných krocích.

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci