Customer Story

"Aplikace PlanRadar mimo jiné nabídla zacílenou a kompetentní podporu, což nám při zavádění softwaru hodně pomohlo. Naše návrhy ke zlepšení byly vyslyšeny, konstruktivně jsme o nich diskutovali a v některých případech byly dokonce naše požadavky ihned implementovány."

Franz Wudy,

vedoucí oddělení pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve společnosti Caverion Deutschland s.r.o.

Úspora času 50–60 % při obchůzkách na místě a kontrolách dokumentace

Jak společnost Caverion, poskytovatel technického vybavení budov a služeb pro správu budov, zvýšila účinnost a kvalitu procesů s aplikací PlanRadar

Caverion je finská společnost působící v oblasti inženýrství, údržby a správy nemovitostí s více než 40 000 zaměstnanci ve 12 zemích. Když chtěla zlepšit své procesy pro zajištění kvality, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dokumentace a vykazování, obrátila se na společnost PlanRadar.

Software se začal okamžitě používat u náročných projektů, jako jsou čisté prostory, vysoce zabezpečené laboratoře, letiště a nemocnice. Od zavedení systému PlanRadar zaznamenala společnost Caverion 60% úsporu času při inspekcích a revizích dokumentů. A kromě toho jsou zaměstnanci po přechodu na tento software ochotnější přebírat iniciativu.

Výzva: Dokumentace bezpečnostních obchůzek na místě plná nedostatků

Franz Wudy je vedoucí oddělení pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve společnosti Caverion Deutschland s.r.o. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů je zajistit řádné dodržování opatření pro ochranu zdraví při práci, nejen ve společnosti, ale i ve spolupráci se subdodavateli, aby se podařilo dosáhnout vlastního cíle společnosti, kterým je vyvarovat se jakéhokoli pracovního úrazu během jednoho roku. Díky preventivním opatřením je již nyní společnost hluboko pod oborovým průměrem – aktuálně má pouze asi tři hodiny prostojů na milion odpracovaných hodin. Navíc Wudy dohlíží na plnění požadavků integrovaného systému řízení a na provozní zajištění kvality v průběhu projektů. „Tuto práci jsme dříve dělali ručně pomocí formulářů a fotodokumentace,“ vysvětluje Franz Wudy. To sice zajistilo potřebné výsledky, ale byla tam vysoká chybovost a docházelo k častým nedorozuměním, protože některé souvislosti nebyly ze zaznamenaných údajů vždy jasné. Trávili jsme tak hodně času editováním záznamů v kanceláři, zejména když byly datové záznamy neúplné nebo když nebyly projektové potupy zcela srozumitelné.

Řešení: Zaznamenávání, sdílení a správa kontrol na místě včetně dokumentace s aplikací PlanRadar

Společnost Caverion používá v Německu aplikaci PlanRadar již od roku 2019 s cílem plně digitalizovat procesy v oblasti zajištění kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dokumentace a reportování. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohla společnost naprosto bez problémů přepnout na používání chytrých telefonů a tabletů a nebylo potřeba žádné zdlouhavé zaškolování pracovníků. A to jak těch, co jsou v používání digitálních technologií zběhlí, tak i zaměstnanců, kteří do té doby pracovali „s papírem“. Aplikace PlanRadar se tak mohla rovnou začít používat i u náročných projektů, jako jsou čisté prostory, vysoce zabezpečené laboratoře, letiště a nemocnice.

Výsledek: Úspora času a hladce běžící procesy

Společnost Caverion používá PlanRadar ročně u přibližně 170 projektů v celém Německu a výsledky mluví samy za sebe. „S aplikací PlanRadar šetříme přibližně 50 až 60 % času stráveného při obchůzkách a kontrole dokumentace díky tomu, že se podařilo eliminovat časově náročnou následnou práci v kanceláři. Navíc pozorujeme, že od té doby, co jsme na tento software přešli, se zvýšila ochota zaměstnanců přebírat iniciativu. PlanRadar podporuje proaktivní chování v oblasti plánování a implementace práce,“ poznamenává Franz Wudy. Díky efektivní komunikaci mezi účastníky projektu dochází během bezpečnostních kontrol, řízení závad a dalších procesech k méně chybám. Reporty a fotografie jsou přímo propojeny, takže se dají jakékoli nesrovnalosti a případné otázky rychle vyřešit. Statistické vyhodnocení záznamů, včetně relevantních klíčových údajů, umožňuje hladký průběh procesů od plánování a implementace po předávku či vrácení. „To oceňují i naši zákazníci. Díky aplikaci PlanRadar máme dokonalý přehled o problémy či závady, které je třeba v projektu vyřešit,“ říká Franz Wudy.

Začněte šetřit čas hned teď Zarezervovat si ukázku

Společnost Caverion používá aplikaci PlanRadar při těchto úkolech

Dokumentace bezpečnostních kontrol na místě

Dokumentace bezpečnostních kontrol na místě

Všechny záležitosti týkající se bezpečnosti práce lze zdokumentovat přímo na místě a přiřadit odpovědné osobě v reálném čase.

Více informací
Snadná správa dokumentů v kanceláři i v terénu

Snadná správa dokumentů v kanceláři i v terénu

Ve společnosti Caverion odpovědné osoby kontrolují a spravují dokumenty během kontrol k bezpečnosti práce a během následného zpracování v kanceláři.

Více informací
Vytváření a sdílení fotodokumentace jediným tlačítkem

Vytváření a sdílení fotodokumentace jediným tlačítkem

Společnost Caverion vytváří kompletní fotodokumentaci pomocí mobilních zařízení a sdílí obrázky s celým týmem v reálném čase.

Více informací

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci