Plánování projektu

Získejte jasný přehled o projektu a zajistěte realizaci v termínu

Více než 150 000 uživatelů ve více než 75 zemích eliminuje papírování díky PlanRadar aplikaci

Plánování výstavby a údržby

Realizace podle plánu

Realizace podle plánu

Všechny úkoly si snadno zobrazíte v přehledném harmonogramu a můžete tak dohlížet na průběh projektu.

Porozumění návaznostem

Porozumění návaznostem

Organizujte projekty podle fází a vytvářejte hierarchie klíčových milníků.

Identifikace a řešení zpoždění

Identifikace a řešení zpoždění

Přijímejte opatření k nápravě zpožděných úkolů a aktualizujte plán v reálném čase.

Od seznamu úkolů až po kompletní plánování projektu

Od seznamu úkolů až po kompletní plánování projektu

Přidávejte úkoly do robustního harmonogramu projektu v Ganttově diagramu. Pomocí harmonogramu můžete sledovat klíčové termíny a milníky a zajistit tak včasnou realizaci projektu.

Kvalitní dokončení projektu

Kvalitní dokončení projektu

Zajistěte, aby byli správní lidé a materiály naplánováni na správný čas. Ihned získáte přehled o tom, jak je rozplánován čas dodavatelů, a předejdete nedorozuměním nebo chybám, protože celý tým bude pracovat podle jednoho harmonogramu.

Efektivní řízení projektů

Efektivní řízení projektů

Můžete importovat z aplikací Primavera P6, Microsoft Project nebo ASTA Powerproject a přidávat úkoly v terénu v aplikaci PlanRadar přímo do harmonogramu. Zjistěte klíčové návaznosti projektu a včas identifikujte potenciální problémy. Zpoždění oproti plánu lze snadno zvýraznit, abyste mohli rychle jednat.

Snadno použitelné rozhraní

Snadno použitelné rozhraní

Vytvářejte fáze projektu, nastavte data zahájení a ukončení a přidávejte úkoly pouhými několika kliknutími. Při změnách můžete snadno položky přetáhnout a zajistit tak aktuálnost harmonogramu.

Začněte ve 4 snadných krocích.

1. Založte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte uživatele

4. Stáhněte si aplikaci