Hlavní stránka > Produkt > Fotodokumentace

FOTODOKUMENTACE A VIDEONAHRÁVKY S APLIKACÍ PlanRadar

Snadná audiovizuální dokumentace pro stavební a realitní projekty prostřednictvím mobilního zařízení

Někteří z našich úspěšných zákazníků

V minulosti byla fotodokumentace procesem zahrnujícím několik kroků, kdy bylo třeba stáhnout obrázky do počítače, roztřídit je a předat partnerům.

S PlanRadarem můžete označit fotografie a videa štítkem, připnout je na digitální stavební výkresy pomocí mobilního zařízení a nasdílet je v reálném čase s dalšími účastníky projektu.

Zoptimalizujte své stavební procesy za méně než 10 minut!

UDĚLEJTE TOLIK FOTEK A VIDEÍ, KOLIK POTŘEBUJETE

S PlanRadarem můžete zaznamenávat a sdílet informace přímo ze stavby pomocí mobilního zařízení. Přidejte fotografie, které vám pomohou vysvětlit úkol nebo zaprotokolovat problém, a připněte je na příslušnou polohu na digitálních stavebních výkresech. Nahrajte videoklipy, které vám usnadní vizuálně předat klíčové informace.

Propojte své fotografie přímo s popisky, komentáři, hlasovými zprávami a dokumenty a zajistěte tak plnou transparentnost v rámci svých stavebních a realitních projektů.

KOMUNIKUJTE VIZUÁLNĚ

Fotodokumentaci a další uložená data není třeba zdlouhavě přenášet z jednoho zařízení na druhé, aby se dostaly i k ostatním projektovým partnerům. PlanRadar bezpečně ukládá veškeré záznamy na cloudu a synchronizuje je v reálném čase.

To znamená, že každý, kdo je zapojený do projektu, má vždy k dispozici aktuální data. Software vás a vaše projektové partnery okamžitě informuje o změnách a termínech úkolů prostřednictvím oznámení typu push.

VYHODNOCUJTE DATA A VYTVÁŘEJTE REPORTY

Sledujte počet vytvořených fotografií, požadavků a další metriky u každého projektu. Vytvářejte kompletní obrazovou dokumentaci prostřednictvím vlastních šablon reportů specifických pro každý projekt.

Exportujte fotografie, poznámky, dokumenty a veškerou korespondenci ke stavebnímu projektu jako report ve formátu PDF a Excel stisknutím jednoho tlačítka. To vám zajistí, že budete mít po ruce důkazy pro případ jakýchkoliv reklamací po dokončení projektu.

PlanRadar nabízí jednoduchou a intuitivní fotodokumentaci stavebních a realitních projektů, která šetří váš čas.

Fotografie jsou automaticky uspořádány a sdíleny s ostatními účastníky projektu. Minimalizujte čas strávený nahráváním a tříděním fotografií a videí v kanceláři – všechno zvládnete přímo v terénu.

Zoptimalizujte své stavební procesy za méně než 10 minut!

PŘEHLED VÝHOD:

Třídění a sdílení fotografií a videí v reálném čase, úspora času v kanceláři

Připojení médií ke stavebním výkresům, a to přímo k poloze, kde byly pořízeny

Vytváření reportů shrnujících veškerou fotodokumentaci a jejich pohodlný a rychlý export