Hlavní stránka > Produkt > Inspekce staveb

INSPEKCE STAVEB
S APLIKACÍ PLANRADAR

Provádějte inspekce staveb efektivně za pomoci mobilního zařízení

Někteří z našich úspěšných zákazníků

Inspekce staveb zpravidla zaberou hodně času a práce při následném zpracování.

S PlanRadarem snadno zaznamenáte všechny nezbytné údaje během kontroly dodržení stavebních nařízení, pravidel BOZP nebo během kontrolní prohlídky před předávkou, s použitím vašeho mobilního zařizení.

Zoptimalizujte své stavební procesy za méně než 10 minut!

ZAZNAMENÁVÁNÍ INFORMACÍ

Zaznamenejte informace ze stavby do přednastavených formulářů nebo si vytvořte vlastní formuláře na zachycení dat, které vás zajímají. Intuitivní nástroj pro vytváření formulářů v PlanRadaru umožňuje jednoduché přetažení prvků, takže formuláře a kontrolní seznamy vypadají přesně podle vašich představ.

Vytvořte si formuláře pro různé typy inspekcí, např. uvedení do provozu, kontrola jakosti, stavební audit, posouzení požární bezpečnosti, předávky a další. Veškeré údaje, včetně fotografií, komentářů a hlasových zpráv, zaznamenáváte do digitálních výkresů budovy.

KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ ÚLOH

S PlanRadarem lze odhalené závady dokumentovat okamžitě během inspekce stavby a ihned je přiřadit konkrétní osobě k vyřízení. Příjemce může do vytvořeného požadavku přidat vlastní komentář nebo nahrát fotografii a přímo komunikovat s uživatelem, který ho vytvořil.

U každého úkolu lze určit prioritu, sledovat tempo dokončení a stanovit termíny splnění, a efektivněji tak řídit práci týmu. Krom toho můžete přiřadit další uživatele jako „pozorovatele“. Ti pak vidí výsledky inspekce, aniž by museli být na stavbě osobně přítomní.

VYHODNOCENÍ DAT A REPORTING

Report s výsledky inspekce stavby vytvoříte stisknutím tlačítka, nemusíte tak trávit dlouhé hodiny jejím sepisováním v kanceláři. Do vlastních šablon můžete automaticky shromažďovat přesně takové údaje, které pro konkrétní report potřebujete, včetně fotografií pořízených jinými uživateli.

Data vyexportujete ve formátu PDF a zašlete přímo z telefonu nebo tabletu všem členům projektového týmu.

S PlanRadarem ušetříte během inspekce stavby spoustu drahocenného času.

Při obchůzce stavby zaznamenáváte nedostatky a shromažďujte podklady digitálně. Report z inspekce pak vytvoříte během chvilky.

Zoptimalizujte své stavební procesy za méně než 10 minut!

PŘEHLED VÝHOD:

Inspekce staveb řídíte zcela digitálně a bez papírování

Stavební závady řešíte okamžitě vytvořením a přiřazením úkolů

Menší administrativní zátěž díky snadnému generování reportů