PlanRadarov BIM preglednik modela timovima za izgradnju i nekretnine omogućava korištenje svih prednosti BIM-a u pokretu, uz pametnu i jednostavnu navigaciju. PlanRadarovo otvoreno BIM rješenje omogućava učitavanje IFC datoteka izvezenih iz programa kao što su Revit, ArchiCAD, AllPlan, Navisworks i drugih te korisnicima PlanRadara omogućava direktan rad na modelu.

UČITAVANJE IFC DATOTEKA

Učitavanje, brisanje i izvoz BIM modela funkcionira na isti način kao i korištenje 2D planova u PlanRadarovom programu. Kliknite ovdje kako biste to naučili. Imajte na umu da se modeli i 2D nacrti mogu učitati samo putem web-aplikacije.

NAPOMENA! Koristite barem IFC format 2×3 za dobivanje najboljih rezultata.

 

Kliknite ovdje za vodič o WEBAPP verziji

Kliknite ovdje za vodič o MOBILNOJ APLIKACIJI verziji

Thanks for your feedback!

OTVORITE SVOJ BIM MODEL

Nakon što ste učitali svoj BIM model, on odmah postaje dostupan u sklopu Vašeg projekta.

Kako biste započeli rad s BIM modelom, pronađite karticu „Ticketi“ putem navigacijske trake, prebacite se na prikaz nacrta i odaberite svoj BIM model pomoću padajućeg izbornika razina:


KONTROLE I KRETANJE

Nakon što ste pristupili modelu, postoje različiti načini kretanja.

 • W – Vas pomiče naprijed,
 • S – Vas pomiče natrag,
 • A – Vas pomiče ulijevo,
 • D – Vas pomiče udesno.

 

Korištenjem kotačića za pomicanje na mišu također možete ići naprijed i natrag.
Da biste razgledali svoj BIM model, kliknite i držite lijevu tipku miša na zaslonu te pomičite miš kako biste pomicali kameru.

Navigacijska kockica

Navigacijska kockica uvijek će se pomicati u odnosu na kut gledanja modela. To Vam omogućava da prilikom navigacije modelom točno znate koju stranu gledate. Na kockicu možete i kliknuti kako biste dobili preciznu perspektivu modela. Navigacijsku kockicu možete vidjeti u donjem lijevom kutu zaslona.

Džojstik

Imate i mogućnost korištenja dva džojstika (prema dnu stranice) za kretanje i razgledavanje modela.

 • Lijevi džojstik se koristi za pomicanje Vašeg avatara naprijed, nazad,ulijevo i udesno.
 • Desni džojstik se koristi za pomicanje kamere lijevo i gore te gore i dolje po osi Y.

Kako biste se brzo kretali između katova BIM modela, možete kliknuti na karticu „Tlocrt“ koja se nalazi desno od zaslona. Klikom na bilo koji kat automatski ćete se prebaciti u središte tog kata gdje možete nastaviti navigirati modelom pomoću jedne od metoda na raspolaganju.

Prikaz kamere

Zadani prikaz kamere kada otvorite BIM model bit će orbitalna kamera. Orbitalna kamera funkcionira tako da kruži oko središnje točke. Središnja točka uvijek se nalazi u središtu Vašeg modela.
Kameru možete promijeniti tako da prikazuje sliku iz Vaše perspektive. Omogućavanjem opcije „Hod” BIM model možete razgledati iz vlastite perspektive.

NAČIN RADA S OPCIJAMA

U gornjem lijevom kutu možete kliknuti na „Opcije“ koje će Vam prikazati sljedeće značajke:

Prikažite gotove tickete

Ako je ova opcija aktivirana, prikazat će Vam se svi ticketi modela bez obzira na to jesu li sakriveni ili ne. Ako je ova opcija isključena, vidjet ćete samo tickete koji nisu sakriveni objektima.

Prikaz „Hod“

Odaberete li prikaz rada „Hod“ moći ćete razgledati model iz vlastite perspektive, „u hodu“.

Brzina hoda

Kontrolira brzinu kojom se krećete tijekom navigacije modelom.

Alat za mjerenje

Pomoću alata za mjerenje možete izmjeriti sve što se nalazi u BIM modelu, primjerice zidove, vrata, stube.
Nakon što aktivirate alat za mjerenje, kliknite jednom na željeno mjesto kako biste pokrenuli alat, pomaknite miš na krajnju točku elementa koji želite izmjeriti i zatim ponovo kliknite. Ovaj korak potom možete ponoviti kako biste stvorili više mjerenja.

Kako biste razgledali uokolo tijekom mjerenja, držite lijevu tipku miša pritisnutom i zatim pomaknite miš. Tako nećete stvoriti neželjene mjere.

Kako biste uklonili mjerenja koje ste napravili morate izaći iz alata za mjerenje. Time ćete izbrisati sva mjerenja koja ste stvorili u alatu.

Razina presjeka

Alat za izradu razine presjeka omogućuje Vam skrivanje određenih presjeka Vašeg BIM modela kako biste mogli vidjeti što se nalazi unutar ili iza određenih presjeka.
Nakon što ste aktivirali alat za izradu razine presjeka, morate kliknuti na jedan od presjeka u donjem desnom kutu da biste ga počeli koristiti.

Nakon što ste odabrali razinu presjeka koju želite koristiti, vidjet ćete ju na BIM modelu kao što je prikazano na slici ispod.

Razinu presjeka možete rotirati i pomicati pomoću strelica koje su prikazane.

Pomicanjem razine presjeka prema BIM modelu možete sakriti dijelove svog modela.

Kako biste započeli rad na svom modelu bez razine presjeka na zaslonu, ponovo kliknite na razinu presjeka koju koristite u donjem desnom kutu.

Kako biste u potpunosti izašli iz alata za razinu presjeka, otvorite izbornik „Opcije“ i poništite odabir alata za izradu razine presjeka.

Primijenite BCF

Format datoteke BCF korisnicima različitih izvornih IFC-alata omogućava suradnju u vezi sa pitanjima unutar projekta.

 • Učitavanje BCF datoteke: Klikom na „Primijenite BCF“ možete učitati BCF datoteke u svoj BIM model. Učitajte prijedloge u svoj BIM model i dobit ćete informacije o sukobima i pogreškama koje su povezane s određenim objektima unutar pregleda.

Izvoz BCF datoteke: Podatke prikupljene u okviru PlanRadara možete i izvoziti kao BCF datoteku koja se može sinkronizirati s CAD softverom, čime je projektantskim timovima omogućeno unošenje potrebnih promjena.

STABLO MODELA I TLOCRTI

Stablo modela

(nalazi se na desnoj strani stranice)

Unutar stabla modela možete pronaći svaki objekt u BIM modelu. Kako biste došli do određenog objekta možete kliknuti na različite katove u stablu modela. Tako ćete suziti izbor i pronaći objekt koji želite identificirati. Klikom na objekte unutar stabla modela automatski ćete se prebaciti na taj objekt unutar modela. Na dnu stabla modela vidjet ćete informacije o objektu.

Tlocrt

(nalazi se na desnoj strani stranice)

Ovdje ćete vidjeti popis katova koje imate na raspolaganju u BIM modelu. Možete odabrati koje katove želite pregledati ili sakriti klikom na simbol oka u donjem desnom kutu svakog kata. Ako je simbol oka onemogućen, taj će kat biti skriven.

Klikom na kat naći ćete se izravno u središtu tog kata.


TICKETI NA BIM MODELU

Stvorite ticket

Kako biste stvorili tickete na svom BIM modelu, idite na željenu lokaciju i desnom tipkom miša kliknite na točku na kojoj želite stvoriti ticket. Nakon toga možete prihvatiti ili odbiti lokaciju ticketa. Prihvaćanje Vam omogućava odabir obrasca ticketa i njegovo stvaranje. Ovo funkcionira isto kao i stvaranje ticketa na nacrtima u PDF formatu.

Odabir ticketa

S lijeve strane vidjet ćete sve tickete stvorene na BIM modelu. Ako kliknete na bilo koju ticket, automatski ćete biti prebačeni na lokaciju tog ticketa.

KLIK NA OBJEKTE U BIM MODELU

Kliknete li na bilo koji objekt, vidjet ćete naziv te mjere odabranog objekta na desnoj strani stabla modela.

(da biste vidjeli ove informacije trebate se nalaziti na kartici Stablo modela koja se nalazi na desnoj strani)

Dvoklik za letenje: Ako dvaput kliknete na objekt unutar modela, automatski ćete letjeti prema tom objektu i ući u način orbitalni način rada koji je usmjeren na taj objekt.

Thanks for your feedback!

Otvaranje BIM modela

Nakon učitavanja BIM modela putem web-aplikacije, on je dostupan na Vašim mobilnim uređajima čim sinkronizirate uređaj. BIM modelima možete pristupiti upravo onako kako biste to mogli učiniti i sa 2D nacrtima. Dođite do svog projekta i odaberite sloj koji sadrži BIM model. Svoj ćete BIM model jednostavno prepoznati jer se natpis “BIM MODEL“ nalazi odmah ispod naziva sloja.\

KONTROLE I KRETANJE

Nakon što odaberete razinu sa svojim BIM modelom, on će biti prikazan u središtu zaslona.

Kroz svoj BIM model možete se kretati odabirom prikaza **Hod** i pomoću dva džojstika u donjem lijevom i donjem desnom dijelu zaslona.

 • Lijevi džojstik koristi se za hodanje oko BIM modela.
 • Desni džojstik koristi se za pomicanje gore i dolje po osi Y.
 • Na iPadu možete koristiti zaslon na dodir kako biste razgledali BIM model.
 • Navigacijska kockica: Navigacijska kockica uvijek će se pomicati u odnosu na kut gledanja modela. To Vam omogućava da prilikom navigacije modelom točno znate koju stranu gledate. Na kockicu možete i kliknuti kako biste dobili preciznu perspektivu modela. Navigacijsku kockicu možete vidjeti u donjem desnom kutu zaslona.
 • Dvoklik za letenje: Ako dvaput kliknete na objekt unutar modela, automatski ćete letjeti prema tom objektu i ući u način orbitalni način rada koji je usmjeren na taj objekt. To Vam omogućuje da objekt jednostavno pregledate i krećete se oko njega. Središnji objekt označen je žutom bojom.

 

PRIKAZ „HOD“, ORBITALNI PRIKAZ I PROMJENA POLOŽAJA

Kao što je istaknuto na slici u nastavku, možete se prebacivati između prikaza „hod“, „orbitalnog“ prikaza te koristiti gumb za promjenu položaja.

 •  Prikaz „Hod“:

  Odabirom prikaza „Hod“ možete koristiti dva džojstika za kretanje po modelu i pomicanje kamere iz vlastite perspektive.

 •  Orbitalni prikaz:

  Odabirom orbitalnog prikaza možete kružiti oko trenutačnog područja koje gledate. Ovaj prikaz se odabire kao zadani nakon učitavanja modela.

 

 •  Promjena položaja:

  Klikom na gumb za promjenu položaja ponovno ćete centrirati model i automatski omogućiti orbitalni prikaz.

 

OPCIJE

Klikom na gumb „Opcije“ koje se nalaze u gornjem desnom kutu prikazat će se opcije za:

   • Tlocrte
   • IFC stablo modela
   • Prebacivanje 2D/3D prikaza
   • Prikažite sve položaje ticketa

Tlocrti – BIM etaže

Ovdje ćete vidjeti popis katova koje imate na raspolaganju u BIM modelu. Možete odabrati koje katove želite pregledati ili sakriti klikom na klizač koji se nalazi pored svakog kata.

Klikom na kat također imate mogućnost vidjeti svaki u pogledu odozgo.

IFC stablo modela

Unutar IFC stabla modela možete vidjeti svaki objekt sadržan u BIM modelu i njegove karakteristike.

Kako biste došli do određenog objekta, možete kliknuti na različite katove modela. Tako ćete suziti izbor i pronaći traženi objekt.

Kada pronađete željeni objekt, klikom na njega prikazat će se njegovi detalji.

Zatim možete kliknuti na „Centrirajte objekt”. To će Vas automatski centrirati na određeni objekt i snimiti ostatak Vašeg modela. Tada ćete moći kružiti oko odabranog objekta.

Za izlazak iz ovog prikaza, kliknite na „Natrag“ koji se nalazi u gornjem lijevom kutu.

Prebacivanje između 2D/3D pregleda

Odabirom ove opcije moći ćete se prebacivati između ortografske projekcije kamere kako bi se Vaš model pokazao kao da je 2D nacrt i projekcije perspektive koja će Vaš model prikazati u 3D formatu. Tickete možete stvarati na obje projekcije.

Prikaz gotovih ticketa

Ova će Vam opcija omogućiti prikaz svih ticketa unutar modela bez obzira na to jesu li gotovi ili ne:

Ako je ova opcija isključena, vidjet ćete samo tickete koji nisu sakriveni objektima:


TICKETI U BIM-U

Stvorite ticket

Stvaranje ticketa u BIM modelu funkcionira potpuno isto kao izrada ticketa za 2D planove. Pritisnite zeleni gumb „Stvorite ticket“ koji se nalazi na dnu zaslona. Na Vašem će se modelu pojaviti pin koji možete povući i ispustiti na željenu lokaciju. Nakon toga možete kliknuti na zelenu kvačicu za unos ticketa.

Klik na tickete

Kada kliknete na ticket koji ste stvorili u BIM modelu, na vrhu stranice prikazat će se novi gumb.   (Direktni prelazak na ticket) automatski ćete se naći na istom položaju kao u trenutku stvaranja ticketa:

Nakon što ste kliknuli na opciju Idi prema ticketu automatski ćete se naći na mjestu u modelu na kojem ste nalazili u trenutku stvaranja ticketa:


Thanks for your feedback!