Korisničke upute – BIM preglednik

PlanRadarov BIM preglednik modela timovima za izgradnju i nekretnine omogućava korištenje svih prednosti BIM-a u pokretu, uz pametnu i jednostavnu navigaciju. PlanRadarovo otvoreno BIM rješenje omogućava učitavanje IFC datoteka izvezenih iz programa kao što su Revit, ArchiCAD, AllPlan, Navisworks i drugih te korisnicima PlanRadara omogućava direktan rad na modelu.

UČITAVANJE IFC DATOTEKA

Učitavanje, brisanje i izvoz BIM modela funkcionira na isti način kao i korištenje 2D planova u PlanRadarovom programu. Kliknite ovdje kako biste to naučili. Imajte na umu da se modeli i 2D nacrti mogu učitati samo putem web-aplikacije.

NAPOMENA! Koristite barem IFC format 2×3 za dobivanje najboljih rezultata.

 

Kliknite ovdje za vodič o WEBAPP verziji

Kliknite ovdje za vodič o MOBILNOJ APLIKACIJI verziji


Webapp BIM guide

OTVORITE SVOJ BIM MODEL

Nakon što ste učitali svoj BIM model, on odmah postaje dostupan u sklopu Vašeg projekta.

Kako biste započeli rad s BIM modelom, pronađite karticu „Ticketi“ putem navigacijske trake, prebacite se na prikaz nacrta i odaberite svoj BIM model pomoću padajućeg izbornika razina: