1. Pregled

Pregled korisnika

 1. Odaberite sučelje: odaberite da li želite vidjeti sve ili samo nepotvrđene korisnike.
 2. Stvorite korisnike: kliknite ovdje, ako želite stvoriti nove korisnike. Više pojedinosti naći ćete u poglavlju “Stvorite i uredite korisnike”.
 3. Pozovite korisnike: Kliknite ovdje, ako želite pozvati novog korisnika. Više pojedinosti naći ćete u poglavlju “Pozovite korisnike”.
 4. Broj internih korisnika.
 5. Polje za pretragu.
 6. Prikažite i sakrijte pojedinačne stupce.
 7. Prikažite sljedeću / prethodnu stranicu.
Thanks for your feedback!

2. Stvorite i uredite korisnike iz web-aplikacije

Nakon što ste u izborniku “Korisnici” kliknuli na “Stvorite korisnike”, nastavite kako slijedi:

 1. Pojedinosti o korisniku: Ovdje unosite sve korisničke podatke kao što su ime, e-mail adresa itd. Prije svega odaberite vrstu korisnika (interni korisnik / izvođač / promatrač).
 2. Dodjela projektu: ovdje možete korisniku dodijeliti ulogu u nekom projektu. Osim toga možete dozvoliti pristup određenim projektima i sa mobilnih uređaja.
 3. Dodjela skupini
 4. Ovlaštenja: ovlaštenja se razlikuju ovisno o tipu korisnika.

 

 1. Interni korisnik: Za razliku od izvođača ili promatrača, koji mogu imati samo ograničena te unaprijed definirana administrativna ovlaštenja, unutarnjim korisnicima mogu se dodijeliti sva ili odabrana administrativna ovlaštenja. Korisnik, kojeg ste stvorili, može vidjeti ili upravljati stavkama izbornika koje ste Vi definirali odabirom potvrdnih okvira. Broj internih korisnika ovisi o vrsti i količini licenca. Podizvođači su u aplikaciji besplatni. Oni smiju samo unositi komentare, poput slika ili tekstova te slati poruke o statusu.

 1. Izvođač: Izvođač ima prethodno definirana ovlaštenja koja se ne mogu mijenjati.

 1. Promatrač: Promatrač ima isključivo pravo promatranja i ne smije vršiti nikakve izmjene na projektu. Promatrač može biti dodijeljen projektima, ali ne i skupinama.

 

 1. Stvorite i spremite korisnike: Kada ste stvorili korisnika, e-mailom ćete dobiti automatski generiranu lozinku (ili alternativno lozinku koju ste Vi definirali).
 2. Kliknite na “Spremite”, da biste završili postupak.

 

NAPOMENA! Ukoliko korisnik već ima račun za PlanRadar, dovoljno je poslati mu pozivnicu. Ponovno stvaranje korisnika nije moguće.

Thanks for your feedback!

3. Pozovite korisnike iz web-aplikacije

Možete i pozvati korisnike u aplikaciju. U tom slučaju korisnik može samostalno odabrati lozinku. Pozvani korisnik će primiti obavijest e-mailom te mora prvo aktivirati svoj račun, a potom odabrati lozinku.

NAPOMENA! Ne postoji ograničenje broja korisnika koji mogu istovremeno raditi na projektu. Odjednom na projektu može surađivati neograničen broj sudionika.

Thanks for your feedback!

4. Dodajte i pozovite korisnike iz mobilne aplikacije

Nove i postojeće korisnike možete dodati u svoje projekte iz mobilne aplikacije.

Kako biste dodali korisnike u svoj projekt, najprije odaberite određeni projekt na uređaju i kliknite na „Prikaz pojedinosti projekta”. Zatim kliknite na „Korisnici u projektima”


Bit će Vam prikazan popis korisnika koji su trenutačno u Vašem projektu. Kliknite na ikonicu plusa u gornjem desnom kutu zaslona kako biste pozvali novog korisnika ili dodali postojeće korisnike u odabrani projekt.


Kako biste dodali korisnika koji je već član Vašeg PlanRadar računa, s popisa jednostavno odaberite korisnika kojeg želite dodati. Nakon odabira korisnika možete kliknite na ikonicu „Dodajte projektu”. Ako u svoj projekt dodate internog korisnika, morat ćete odabrati i ulogu.


Kako biste pozvali novog korisnika u svoj račun i projekt, kliknite na „Pozovite novog korisnika u projekt”.

Odaberite koju vrstu korisnika želite pozvati – internog korisnika, podizvođača ili promatrača. Zatim unesite njegovo ime i adresu e-poštu.

Ako u telefonskom imeniku na mobilnom uređaju imate pojedinosti o korisniku, možete odabrati „Ispunite iz imenika” kako biste brzo upisali njegovo ime i adresu e-pošte.

Nakon što ispunite potrebne pojedinosti, možete kliknuti na „Dodajte projektu”

Korisniku će biti poslana poruka e-pošte kao pozivnica da se priključi Vašem računu i projektu.

Thanks for your feedback!

5. Uvoz korisnika:

Korisnike možete uvesti izravno u PlanRadar pomoću Excel ili CSV datoteka.

Pronađite karticu „Korisnici“ putem navigacijske trake te potom kliknite na padajući gumb “Izvoz/uvoz“ koji se nalazi u gornjem desnom kutu stranice „Korisnici“. Odaberite „Uvezi korisnike”.

 

Učitajte svoju Excel ili CSV datoteku sa svog računala tako da kliknete na plavi gumb „Učitaj datoteku“ i pronađete dokument. Nakon što ste učitali datoteku, kliknite na „Dalje“.

 

*Napomena – imamo datoteku s uzorkom koja se može preuzeti kako bi vam pomogla da ispravno uvozite korisnike u PlanRadar.

Zatim ćete atribute iz svoje Excel ili CSV datoteke morati unijeti u korisničke atribute PlanRadara. Nakon što ste unijeli atribute, kliknite na „Dalje“.

 

Ako dođe do bilo kakvih pogrešaka prilikom uvoza korisnika, bit će popisane ovdje. Ako nema pogrešaka, možete kliknuti na „Dalje“.

*Možete kliknuti na gumb „Natrag“ kako biste ispravili pogreške ako je problem bio unošenje atributa. U suprotnom, možda ćete morati promijeniti podatke u Excel ili CSV datoteci. U poruci o pogrešci pisat će o kojem se točno problemu radi.

Zatim ćete vidjeti popis korisnika koje uvozite. Njihove uloge možete ažurirati tako da kliknete na padajući izbornik. Ako je potrebno, možete ih dodijeliti i drugim projektima klikom na strelicu za proširenje pored korisnika.

 

*Ako izmijenite jednog korisnika i želite primijeniti promjene na svakog korisnika, kliknite „Primijeni na sve”.
Kad ste gotovi, kliknite na „Dalje“.

Kliknite „Uvoz“ za uvoz svih korisnika u svoj PlanRadar račun.

 

Thanks for your feedback!

6. Uredite korisnike

Da biste uredili već stvorene korisnike, putem navigacijske trake idite u izbornik “Korisnik”. Kliknite mišem na korisnika kojeg želite urediti da biste došli u prikaz pojedinosti, u kojemu možete unijeti željene promjene.

Thanks for your feedback!