Faze


Izrađivanje novih faza & i podfaza

Ako želite izraditi novu fazu ili podfazu, kliknite na zeleno polje ‘+ Izradi fazu’.

Kako biste izradili fazu, popunite sljedeća polja:

  1. ‘Naziv’ – Fazi dodajte naziv. To je jedino obavezno polje.
  2. ‘Nadređena faza’ – Ovo polje popunjava se opcionalno. Ovo polje biste trebali popuniti, ako želite da vaša faza koju izrađujete bude podfaza. Odredite koja od postojećih faza će biti nadređena faza. Tako ćete izraditi hijerarhiju različitih faza. Obratite pozornost na to da se hijerarhija faza može sastojati samo od 5 razina.
  3. ‘Datum početka’ – Ovdje možete odrediti datum početka svoje faze.
  4. ‘Trajanje’ – Ovdje možete upisati koliko radnih dana će faza trajati. Alternativno, ako odredite datum početka i datum dovršetka, sustav će automatski dodati ispravan broj dana.
  5. ‘Datum dovršetka’ – Ovdje možete odrediti datum dovršetka faze koju izrađujete.
  6. Nako što ste popunili sva relevantna polja, kliknite na ‘Izradi’.

Uređivanje postojećih faza:

Detalje svoje faze možete u bilo kojem trenutku uređivati (naziv, datum početka, datum dovršetka, nadređena faza). Ako želite urediti fazu, kliknite na fazu koju želite urediti. Nakon što se unijeli promjene, kliknite na ‘Pohrani’.

Brisanje faza:

Ako želite izbrisati fazu, kliknite na ikonu s tri točke u desnom gornjem kutu ekrana i u padajućem izborniku odaberite ‘Izbriši fazu’.

Uvoz faza:

Možete izvršiti uvoz svog vremenskog plana projekta iz Microsoft Projecta, Primavere P6 ili Asta Powerprojecta. Uvozom vremenskog plana stvorit će se hijerarhija faza, ako je primjenjivo. Napominjemo da se u okviru uvoza strukture vašeg projekta ticketi neće uvesti.

Ako želite uvesti faze, kliknite na ikonu s tri točke u desnom gornjem kutu ekrana i kliknite na ‘Uvoz vremenskog plana projekta’. Odaberite datoteku i kliknite na Učitaj.


Thanks for your feedback!

Dodavanje ticketa vremenskom planu projekta:


Fazi dodajte novi ticket

Ako nekoj fazi želite dodati novi ticket, idite na fazu kojoj želite dodati ticket i kliknite na “+”. Zatim izradite ticket.

Alternativno kliknite na ikonu s tri točke u desnom gornjem kutu ekrana i u padajućem izborniku odaberite ‘Dodaj ticket’.

Fazi dodajte postojeći ticket

Ako nekoj fazi želite dodati postojeći ticket, kliknite na ikonu s tri točke u desnom gornjem kutu ekrana i u padajućem izborniku odaberite ‘Dodaj postojeći ticket’.

Prikaz ticketa u vremenskom planu projekta

Ako želite da se vaš ticket prikaže u vremenskom planu projekta, otvorite postojeći ticket koji je dodan nekoj fazi ili unutar faze izradite novi ticket.

Iznad ticketa možete kliknuti na ‘Vremenski plan projekta’. Unutar ove opcije vremenskog plana projekta kliknite na ‘Uredi’. Zatim unesite datum početka, trajanje ili datum dovršetka. Nakon toga kliknite na ‘Pohrani’. Ticket će se pojaviti u vremenskom planu projekta, u skladu s unesenim datumima.Thanks for your feedback!

Dopuštenja

Vremenskom planu projekta mogu pristupiti samo interni korisnici. Ako korisnicima želite dopustiti pristup vremenskom planu projekta, idite na Upravljanje korisnicima, zatim na Uloge. Dotičnom korisniku unutar njegove uloge u projektu dodijelite dopuštenje za pristup vremenskom planu projekta.

Izradite novu ulogu ili otvoritei postojeću ulogu koju želite urediti. Dopuštenja su prikazana unutar funkcije ‘Vremenski plan projekta’.

Internim korisnicima možete dopustitie uvid u vremenski plan projekta. Ako im to dopustite, oni mogu upravljati vremenskim planom projekta odn. mogu ga uređivati.

Thanks for your feedback!