1. Pregled – Moji projekti

Nakon Vaše prijave pojaviti će se početno sučelje „Home“. Ovdje ćete pronaći pregled Vaših projekata i popis svih ticketa koje ste stvorili te koji su Vama dodijeljeni.

Thanks for your feedback!

Izbornik “Kontekst” namijenjen je korisnicima koji rade za nekoliko tvrtki. Da biste dospjeli u taj izbornik, kliknite na navigacijskoj traci lijevo gore na simbol „“. Pojaviti će se popis Vaših računa. Klikom na odgovarajući račun Vaše će se sučelje „Home“ prilagoditi odabranom računu.

NAPOMENA! Imate više računa samo ako ste kao korisnik primili poziv od više tvrtki. Primjer: Od tvrtke A ste primili pozivnicu jer za njih radite građevinarske poslove. Od tvrtke B ste primili pozivnicu jer za njih polažete estrihe.

Thanks for your feedback!