1. Zaslon za registraciju

Da biste se registrirali kao korisnik aplikacije PlanRadar, unesite Vašu e-mail adresu. Možete nastaviti sa postupkom registracije samo ukoliko označite kućicu “Prihvaćam Opće uvjete poslovanja i Izjavu o zaštiti podataka”. Nakon toga kliknite na gumb “Dalje“.


Da biste započeli registraciju, na ovom zaslonu ispunite 4 obvezna polja (ime, prezime, e-mail adresa i tvrtka). Nakon toga kliknite na gumb “Stvorite račun”.

NAPOMENA! Ako imate promotivni kod, u desnom gornjem kutu ekrana kliknite na „Promotivni kod“. Nakon toga će se pojaviti dodatno polje za unos, u koje možete unijeti promotivni kod.

Thanks for your feedback!

3. 30-dnevna probna faza

Vašom registracijom započinje 30-dnevna probna faza. Možete testirati PlanRadar u punom opsegu. Prije isteka probne faze dobiti ćete podsjetnik e-mailom.

Nakon isteka probne faze možete odabrati licencni paket unutar 30 dana. Ako se ne odlučite za neki od ponuđenih licencnih paketa Vaš račun će automatski isteći, a Vi možete preuzeti Vaše projekte.

Thanks for your feedback!

4. Paketi i plaćanje

Kako biste kupili PlanRadar paket, otiđite na Postavke, zatim Račun. Tamo izaberite paket koji biste željeli kupiti. Za više informacija o PlanRadarovim paketima, posjetite: www.planradar.com/hr/cijene/
Prihvaćamo sve uobičajene kreditne kartice te plaćanje bankovnom doznakom. Obrada Vaših plaćanja obavlja se na siguran način putem servisa FastSpring. Možete plaćati mjesečno ili godišnje.

Thanks for your feedback!

5. Nadogradnja ili smanjenje licencnog paketa

Mjesečni i godišnji paketi mogu se nadograditi u bilo kojem trenutku.

Godišnji paketi mogu se degradirati 2 mjeseca prije isteka, pod uvjetom da nije došlo do prekoračenja broja korisnika i količine memorije.

Mjesečni paketi mogu se degradirati u svakom trenutku. Preostalo vrijeme biti će Vam pripisano u obliku bona, pod uvjetom da nije došlo do prekoračenja broja korisnika i količine memorije.

Ako želite nadograditi ili smanjiti Vaš licencni paket, postupite na slijedeći način:

  1. Prijavite se na Vaš korisnički račun. Da biste to učinili, kliknite u donji lijevi kut navigacijske trake na „simbol zupčanika“ i odaberite „Moj račun“.
  2. Ovdje vidite Vama dostupne pakete.
  3. Ovisno na koji paket želite prijeći, kliknite na odgovarajući gumb „Kupite“
  4. Doći ćete do slijedećeg prozora. Nakon što ste unijeli Vaše podatke i odabrali način plaćanja, kliknite „Dalje“.
  5. Provjerite Vašu narudžbu i unesite podatke o plaćanju. Da biste dovršili postupak, kliknite na gumb „Završi narudžbu“.

NAPOMENA! Ako ste primjerice u Vašem aktualnom paketu stvorili 3 korisnika te želite preći na Basic paket, u kojem je moguće imati samo 1 korisnika po paketu, morati ćete prvo izbrisati ostala 2 korisnika.

Thanks for your feedback!