Korisničke upute – Skupine

U ovom poglavlju čitajte o:

  1. Pregled
  2. Stvorite skupinu
  3. Uredite skupinu


 

Da biste upravljali skupinama, putem navigacijske trake zadržite pokazivač iznad kartice “Upravljanje korisnicima” i kliknite “Skupine”.
Molimo imajte na umu da će nakon dodjele skupine projektu, dodjeljivanje ticketa bilo kojem članu skupine učiniti ticket vidljivim i dostupnim svim članovima skupine.

1. Pregled

  1. Stvorite skupinu (daljnje informacije naći ćete u poglavlju “Stvorite skupinu”).
  2. Promijenite stranicu.
  3. Unosa po stranici

 

2. Stvorite skupinu

Koristeći skupine možete grupirati više korisnika u jednu skupinu. To je nužno ako primjerice jedna tvrtka, koja je izvođač, ima nekoliko osoba za kontakt.

Da biste stvorili novu skupinu (na primjer: nadzor gradnje, električari, stolari ili slično), postupite kako slijedi:

  1. Kliknite mišem lijevo gore na gumb “Stvorite skupinu”
  2. Odaberite ime skupine.
  3. Odaberite voditelja skupine (odgovornu osobu). Osoba odgovorna za nedostatak će uvijek biti voditelj skupine. Ako je potrebno, odaberite dodatne članove skupine.
  4. Kliknite na “Spremite”, da biste završili postupak.

 

3. Uredite skupinu

U sučelju “Skupine” vidite sve skupine koje ste Vi stvorili. U svakom redu desno nalaze se slijedeća 2 simbola:

Uredite: Kliknite ovaj gumb ako želite ući u postavke pojedinosti kako biste napravili promjene.

Izbrišite: Kliknite na ovaj gumb, ako želite izbrisati skupinu. Zbog sigurnosti, ponovno se pojavljuje skočni prozor u kojem morate ponovno potvrditi brisanje ili odustati.

U prikazu “Račun” na raspolaganju Vam stoje korisničke upute i često postavljana pitanja. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, prijedloga za poboljšanje ili komentare, kontaktirajte nas na [email protected] ili kliknite na “Podrška” u web aplikaciji i pošaljite Vaš upit.

Natrag u Sadržaj.