Pregled i navigacija ticketima

Ticketi Vam služe kao mjesto gdje možete prikupiti informacije o svom projektu. Mogu se koristiti za praćenje zadataka, bilježenje nedostataka ili pogrešaka, dnevne zapise, stvaranje kontrolnih popisa i još mnogo toga.

Ticketima možete dodati multimedijske sadržaje kako biste vizualno komunicirali s timovima – koristeći fotografije, videozapise, audio snimke i dokumente. Unutar ticketa možete i razmjenjivati poruke s članovima tima pomoću funkcije „chat“. Sve se aktivnosti prate u „Dnevniku“, pružajući tako potpunu zbirku dokaza.

Interni korisnici mogu stvarati, uređivati i brisati tickete, dok ih podizvođači mogu samo ažurirati kako bi pratili njihov napredak. Promatrači mogu samo vidjeti karte.

Za pristup ticketima odaberite Ticketi u navigaciji s lijeve strane.

Navigacija ticketima

Gornja alatna traka omogućuje Vam filtriranje ticketa koje pregledavate. Možete filtrirati prema projektu ili korištenjem specifičnog obrasca. Odaberite „Svi projekti” i „Svi obrasci” ako želite vidjeti kompletan popis ticketa.

Možete stvoriti i prilagođene filtre za prikaz ticketa na temelju određenih kriterija. Dodatne informacije potražite pod Filtriranje ticketa.


Ovdje slijedi pregled navigacije ticketom:

 1. Stvorite tickete – kliknite ovdje kako biste stvorili novi ticket
 2. Projekt – odaberite projekt na kojem radite. Nakon odabira projekta možete odabrati sloj
 3. Obrazac – odaberite za pregled ticketa pomoću određenog obrasca
 4. Spremljeni filter – primijenite filter koji ste spremili
 5. Filter – stvorite novi filter odabirom specifičnih kriterija
 6. Centar za poruke – ovdje se prikazuju obavijesti
 7. Prikaz – prebacujte se između prikaza nacrta, popisa i dokumenta. Saznajte više u Prikazima.
 8. Pretraživanje – pretražujte tickete pomoću ključnih riječi
 9. Sakrijte zatvorene tickete – odaberite ovu opciju za uklanjanje zatvorenih ticketa iz svog prikaza
 10. Stvorite izvješće – kliknite ovdje za izvoz izvješća ticketa
 11. Uvoz/izvoz – kliknite ikonu „više“ i odaberite uvoz ili izvoz ticketa u Excel ili .CSV datoteku

 

Thanks for your feedback!

Prikazi

Postoje nekoliko načina prikaza ticketa.

 • Prikaz popisa – prikaz popisa ticketa
 • Prikaz pregleda – prikazuje tickete kao pribadače na nacrtu
 • Prikaz dokumenata – prikaz dokumenata učitanih u PlanRadar. Više informacija potražite u odjeljku Upravljanje dokumentima.

Prikaz popisa

Prikaz popisa prikazuje popis ticketa.

 1. Prikažite/sakrijte stupce: Klikom na ovu ikonu otvorit će se padajući izbornik u kojem možete označiti ili odznačiti informacije o ticketu koje želite prikazati u stupcima prikaza popisa. Ako ih odznačite stupac se neće prikazati.
 2. Odabir više ticketa: Ovi potvrdni okviri omogućuju Vam istovremeno uređivanje, brisanje ili izvoz svih odabranih ticketa
 3. Uređivanje / brisanje – gumbi za uređivanje i brisanje dostupni su kada su ticketi odabrani
 4. Polja za brzo uređivanje – u prikazu popisa možete izravno promijeniti vrijednosti polja, poput statusa, prioriteta, datuma dospijeća, podizvođača ili napretka, bez otvaranja ticketa. Kako biste to učinili, kliknite na ono što želite promijeniti i otvorit će se padajući izbornik, traka napretka ili kalendar kako biste mogli unijeti promjene.
 5. Sortiraj prema – kliknete li na nazive stupaca moći ćete ih razvrstati uzlaznim ili silaznim redoslijedom
 6. Širina i položaj stupca – postavljanje pokazivača između stupaca dat će Vam mogućnost podešavanja širine stupca kako biste bolje vidjeli informacije unutar tog stupca. Također možete pritisnuti i zadržati stupac i povući ga ulijevo ili udesno kako biste ga premjestili unutar popisa stupaca.

 

Radi bolje preglednosti, ticketi su kategorizirani u raznim bojama sukladno njihovom statusu:
Crveno = otvoreno
Plavo = u tijeku
Zeleno = riješeno
Žuto = povratne informacije
Crno = odbijeno
Sivo = zatvoreni ticket

Prikaz nacrta

Prikaz nacrta daje vizualni pregled položaja ticketa na Vašem nacrtu.

 1. Preuzimanje nacrta – preuzmite samo nacrt ili verziju koja prikazuje lokacije ticketa na njemu.
 2. Prikaz verzija – upravljajte i usporedite verzije nacrta
 3. Ponovno centriranje nacrta – kliknete li ovdje, nacrt će se ponovo centrirati na zaslonu

 

Klikom na pribadaču otvorit će se pregled ticketa. Kako biste na brzinu promijenili ticket bez da ga u potpunosti otvorite, kliknite na ikonu sa strelicom kako biste proširili prikaz ticketa.

 1. Brzo uređivanje – na pregledu ticketa kliknite na strelicu kako biste promijenili status ticketa, prioritet, osobu kojoj je dodijeljen i rok – sve to bez otvaranja. Morate kliknuti Spremite kako bi promjene bile izvršene.
 2. Mediji – kliknite na datoteku medija kako biste brzo otvorili galeriju medija
 3. Otvorite – otvorite cijeli ticket
 4. Preuzmite – preuzmite ticket u PDF-u. Prije preuzimanja prikazat će se okvir za odabir predloška.
 5. Duplicirajte ticket – kopirajte ticket. Desnim klikom miša na nacrt možete kopirati ticket.
 6. Položaj nacrta – pomaknite ticket na drugu lokaciju na nacrtu

Prikaz vremenskog plana projekta

Ticketi su prikazani unutar faza vremenskog plana projekta u Gantogramu. Ovo je korisno za prikaz ticketa kao dijelova vremenskog plana većeg projekta.

Ako želite saznati kako izraditi vremenski plan projekta, otvorite funkciju Vremenski plan projekta i pročitajte više informacija.


Prikaz dokumenata

Prikaz dokumenata prikazuje dokumente učitane u PlanRadar. Više informacija potražite u odjeljku Upravljanje dokumentima. .

Thanks for your feedback!

Stvorite tickete

Kako biste stvorili novi ticket najprije morate odabrati projekt s gornje navigacijske trake. Zatim kliknite na Stvorite ticket.

U prikazu nacrta od Vas će se prvo zatražiti odabir lokacije na Vašem nacrtu. Pomaknite pokazivač miša na željeno mjesto te zatim pritisnite zelenu kvačicu. Za zatvaranje možete pritisnuti crveni x.

Umjesto toga, u prikazu nacrta možete desnom tipkom miša kliknuti na nacrt kako biste dodali novi ticket.


 

U prikazu popisa kliknite na Stvorite ticket i otvorit će se novi ticket.


 

 1. Oblik: Ovdje možete odabrati obrazac koji želite koristiti za svoj ticket. Nakon odabira, ispod će se pojaviti polja obrasca. Obrasci se mogu prilagoditi tako da sadrže točne podatke koje želite prikupiti u ticketu. Dodatne informacije o stvaranju obrazaca pronaći ćete u Obrasci i popisi.
 2. Sloj: Ovdje možete odabrati sloj nacrta za ticket – na primjer određeni kat ili razinu.
 3. Položaj nacrta – otvara prikaz nacrta gdje možete prikvačiti ticket na lokaciju nacrta.
 4. Stvorite drugi ticket – označite ovu opciju kako biste nakon što kliknete „Spremite“ automatski otvorili novi ticket s poljima koja su već ispunjena kako bi odgovarala izvornom ticketu.

 

U bilo kojem trenutku kliknite na Spremite kako biste spremili podatke unesene u ticket. Kada budete spremni zatvoriti ticket, kliknite na Spremite i zatvorite.

Thanks for your feedback!

Informacije u ticketu

Pregled ticketa


 

Kada otvorite ticket, možete pristupiti svim njegovim podacima.

 1. Oblik: Ovdje određujete obrazac ticketa. Nakon odabira, ispod će se pojaviti polja obrasca. Obrasci se mogu prilagoditi tako da sadrže točne podatke koje želite prikupiti u ticketu. Više informacija o stvaranju obrazaca pronaći ćete ovdje Obrasci i popisi.
 2. Sloj: Ovdje možete odabrati sloj nacrta za ticket – na primjer određeni kat ili razinu.
 3. Položaj nacrta – otvara prikaz nacrta gdje možete prikvačiti ticket na lokaciju nacrta.
 4. Multimedijski privici: Pristupite svim fotografijama, videozapisima, audio snimkama i dokumentima koji su priloženi ticketu.
 5. Dnevnik: Sve aktivnosti na ticketu bilježe se ovdje nakon spremanja. Ovdje možete filtrirati ono što vidite odabirom ikone filtera na vrhu odjeljka Dnevnik. Filteri uključuju medijske datoteke, audio snimke, komentare i zapisnike aktivnosti.
 6. Komentirajte: Unutar Dnevnika, o ticketu možete izmjenjivati chat-poruke s članovima tima.
 7. Podređeni ticketi – ako ticketi imaju podređene tickete, pojavit će se ovdje.
 8. Spremite / Spremite i zatvorite – spremite promjene ticketa
 9. Stvorite izvješće: U ticketu imate mogućnost izvoza u PDF. Prikazat će se padajući popis u kojem možete odabrati stvaranje izvješća s predloškom. (Više informacija potražite u Predlošcima).
 10. Izbrišite ticket – kliknite na ikonu postavki i odaberite Izbrišite
 11. Obriši/ Kopiraj Ticket – kliknite na ikonu postavki kako biste izbrisali Ticket ili kopirali Ticket s istim podacima
 12. Zatvorite ticket

Prilagođavanje ticketa

Polja unutar ticketa mogu se prilagoditi tako da bilježe specifične informacije koje su Vam potrebne za određene radne procese. Na primjer, ako želite zabilježiti dnevna zbivanja na gradilištu, možete koristiti različita polja nego kada želite zabilježiti nedostatke.

Kako biste odredili informacije koje želite zabilježiti u ticketu, morate stvoriti obrazac. Pogledajte Obrasci i popisi da biste doznali kako stvoriti obrazac.

Multimedijska galerija

Multimedijska galerija sadrži sve fotografije, videozapise i dokumente unutar ticketa. Kliknite na Prikažite sve privitke kako biste im pristupili iz ticketa.

Za dodavanje medija, kliknite na Dodajte novi privitak ili povucite i ispustite datoteke.

Unutar galerije možete se prebacivati između sličica i prikaza popisa. Možete i filtrirati prema vrsti datoteke.

Odaberite više stavki pritiskom na krug u gornjem lijevom kutu iz prikaza sličica ili pokraj stavke u prikazu popisa koju želite preuzeti i izbrisati.


Fotografije

Za dodavanje fotografija ticketu, kliknite na Dodajte novi privitak ili povucite i ispustite slikovne datoteke.

Nakon što putem web-aplikacije na ticket učitate sliku, otvorit će se uređivač fotografija. Ako odjednom učitate više fotografija, najprije morate odabrati sliku kako biste započeli s uređivanjem.

Program za uređivanje fotografija omogućuje vam prilagođavanje svake slike prije nego što ih prenesete na ticket. Za uređivanje slike možete odabrati neku od sljedećih opcija.

Transformacija:
Transformiranje vam omogućuje obrezivanje slike. Možete sami obrezati sliku po želji ili odabrati jedno od ponuđenih vrsta obrezivanja u određenim oblicima ili veličinama.

 

Tekst:
Tekst vam omogućuje dodavanje teksta slici. Možete prilagoditi font, njegovu veličinu i boju, boju pozadine fonta i razmak između redaka.

 

Naljepnice:
Naljepnice vam omogućuju dodavanje prethodno napravljenih oblika na sliku što može pomoći zaokružiti ili istaknuti problem. Možete promijeniti boju naljepnica i učitati vlastite naljepnice s računala.

 

Kist:
Kist vam omogućava da crtate na slici. Možete odabrati boju, veličinu i tvrdoću kista.

 

Uredi naslov:
Opciju „Uredi naslov“, koja omogućava dodavanje naslova fotografiji, možete pronaći u donjem desnom kutu uređivača fotografija.

Nakon što ste uredili naslov, kliknite na „Spremi fotografiju“ u donjem desnom kutu uređivača kako biste spremili promjene i učitali sliku na ticket.

Opcija uređivanja fotografija može se uključiti/isključiti u postavkama profila.

Video

Za dodavanje video datoteka ticketu, kliknite na Dodajte novi privitak ili povucite i ispustite slikovne datoteke.

Na ticket možete učitati samo videozapise u trajanju od 30 sekundi ili manje. Ako imate dulji videozapis, prije učitavanja na web-aplikaciju morat ćete skratiti videozapis na 30 sekundi ili manje. Ako videozapis učitavate putem mobilne aplikacije PlanRadar, moći ćete skratiti videozapis na 30 sekundi ili manje u samoj aplikaciji.

Audio snimke

Audio datoteke mogu se snimati na mobilnom uređaju. Odaberite Audio snimanje unutar ticketa na mobilnom uređaju, a zatim pritisnite gumb zvučnika kako biste snimili poruku. Pritisnite Završite snimanje kako biste zaustavili snimanje. Snimku možete dodati pritiskom na Produžite. Kad ste gotovi kliknite na Spremite.

Unutar web-aplikacije možete pristupiti i slušati audio zapis u Multimedijskoj galeriji.

Dnevnik

Sve aktivnosti unutar ticketa bilježe se u svrhu potpunog prikupljanja dokaza i upravljanja potraživanjima. To uključuje sve promjene ticketa – primjerice promjenu primatelja, prioriteta, statusa ili datuma dospijeća. Također uključuje i otvaranje i čitanje ticketa, sve komentare, multimedijske sadržaje i privitke s dokumentima. Svaka aktivnost ima oznaku datuma i vremena.

Pritisnite ikonu filtera kako biste ograničili prikaz prema komentarima, slikama, snimkama zvuka i stavkama dnevnika aktivnosti.


Čavrljanje u aplikaciji

Ovdje tvorac i primatelj ticketa mogu komunicirati. Svi komentari i prijenosi multimedijskih sadržaja kronološki su i trajno snimljeni s vremenom i datumom. Nakon slanja komentara, brisanje nije moguće.


Potvrda o primitku

Nakon što ste stvorili i dodijelili ticket primatelju, pored polja primatelja prikazat će se ikona potvrde o primitku.

Ikona prekriženih očiju znači da primatelj još nije otvorio i pogledao ticket.


Planiranje projekta

Postoji mogućnost dodavanja ticketa u vremenski plan projekta kako bi se ticketi prikazali kao dijelovi plana većeg projekta.

Ako su ticketi dodani vremenskom planu projekta, prikazat će se funkcijau ‘Vremenski plan projekta’. Ako želite unijeti datum početka, trajanje ili datum dovršetka, kliknite na ‘Uredi’. Nakon toga kliknite na ‘Pohrani’. Ako odredite datum početka i datum dovršetka, ticket će biti dodan vremenskom planu projekta, a vidljivi će biti i datum početka i datum dovršetka.

Ako želite saznati više o planiranju projekta, kliknite ovdje.


 

Nakon što primatelj pogleda ticket, ikona se mijenja u otvoreno oko.


 

Informacija koja sadrži potvrdu o primitku pojavit će se u dnevniku ticketa s točnim datumom i vremenom otvaranja ticketa.

Svaki korisnik ima mogućnost isključiti ovu značajku u postavkama profila.

Thanks for your feedback!

Nadređeni i podređeni ticket

Nadređeni i podređeni ticketi Vam omogućavaju stvaranje hijerarhije koja povezuje nekoliko karata. Ova značajka može biti od velike pomoći u slučaju da imate glavni i nekoliko popratnih zadataka. Glavni zadatak može se stvoriti kao nadređeni ticket, a popratni zadaci kao podređeni ticketi.

Nakon što stvorite nadređeni ticket, možete kliknuti izravno na Stvorite podređeni ticket unutar nadređenog ticketa kako biste stvorili povezane podređene tickete.

Umjesto toga, prilikom stvaranja novog ticketa možete koristiti padajuće polje nadređenog ticketa i odabrati ticket koji želite imati kao naređeni. Imajte na umu da nadređeni ticket mora biti stvoren prethodno.

Thanks for your feedback!

Uređivanje i brisanje ticketa

Za uređivanje ili brisanje ticketa otvorite postojeći ticket.

Za uređivanje unesite promjene na ticketu, a zatim kliknite Spremite ili Spremite i zatvorite.

Za brisanje kliknite na ikonu postavki, a zatim odaberite Izbrišite. Od vas će se zatražiti potvrda odabira prije trajnog brisanja ticketa.

Tickete možete uređivati ili brisati samo ako za to imate dopuštenje. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uloge.

Thanks for your feedback!

Uvezite tickete

Tickete možete uvesti izravno u PlanRadar pomoću Excel ili CSV datoteka.

U navigacijskoj traci pronađite karticu Ticketi, a zatim kliknite na ikonu više i odaberite Uvezite tickete. .

 

 

Opcije:

Prvi redak je zaglavlje:
Odaberite ovu opciju ako ste stvorili Excel ili CSV datoteku s prvim retkom kao zaglavljem za svaki atribut. Ako prvi redak u Excel datoteci sadrži podatke o ticketu koje bi također trebalo uvesti i od njih stvoriti ticket, ovu opciju trebate otkvačiti.

Provjera valjanosti ticketa prije uvoza:
Prije uvoza ticketa preporučljivo je izvršiti provjeru valjanosti. Ta će vam provjera pokazati koliko će ticketa biti uspješno uvezeno kao i koliko ih neće biti uvezeno zbog netočnog unosa podataka/dodavanja atributa. Ako prilikom uvoza ticketa dođe do pogreške, poruka o pogrešci će vam reći koji redak i koji podaci u Excel ili CSV datoteci uzrokuju pogrešku kako biste problem jednostavno mogli riješiti.
 

Dodavanje atributa:

Zatim ćete atribute iz svoje Excel ili CSV datoteke morati dodati u svoje odabrane atribute obrasca PlanRadar.

 
Neka polja mogu zahtijevati dodatni odabir za određivanje vrste podataka unesenih u Excel ili CSV datoteku.

 
Ime:
Naziv treba odabrati kada vaši Excel podaci sadrže ime korisnika ili naziv stavke popisa na koji želite dodati svoje podatke.
ID:
ID treba odabrati kada vaši Excel podaci sadrže identifikator korisnika ili identifikator stavke popisa. Identifikator korisnika može se pronaći na stranici „Korisnici” pored svakog pojedinog korisnika pod #ID stupca. Identifikator stavki popisa može se prikupiti isključivo putem API integracije

E-pošta:
E-poštu je potrebno odabrati kada vaši Excel podaci sadrže adresu e-pošte korisnika (npr. autora ticketa)

Nakon što ste ispravno dodali atribute, kliknite na „Dalje“.
 

Provjera uvoza ticketa:

Ako prilikom uvoza ticketa dođe do bilo kakvih pogrešaka, bit će popisane ovdje. Ako nema pogrešaka, možete kliknuti „Uvezi” i vaši će ticketi biti izravno uvezeni u vaš projekt.

 
*Možete kliknuti na gumb „Natrag“ kako biste ispravili pogreške ako je problem bio unošenje atributa. U suprotnom, možda ćete morati promijeniti podatke u svojoj Excel ili CSV datoteci. Poruka o pogrešci će vas informirati koji redak i koji atribut sadrži pogrešku kako biste je jednostavno mogli ispraviti.
 

Thanks for your feedback!

Postoji nekoliko načina za traženje i pronalaženje ticketa.

Traka za pretraživanje – tickete možete tražiti pomoću ključnih riječi

Filteri projekata i obrazaca – ticket možete tražiti unutar projekta ili korištenjem određenog obrasca

Filteri ticketa – tickete možete filtrirati prema određenim kriterijima i spremiti filtere koje često koristite. Dodatne pojedinosti potražite pod filtriranje ticketa.

Thanks for your feedback!

Filtrirajte tickete

Stvorite novi filter:

Kako biste jednostavno pronašli tickete, možete odabrati određene kriterije za filtriranje.

Za početak kliknite na ikonu filtera koja se nalazi u gornjem desnom kutu gornje alatne trake.


 

Tickete možete filtrirati prema primatelju, autoru ili statusu. Ako kliknete na opciju Dodavanje kriterija filtriranja, , možete dodatno proširiti mogućnosti filtriranja sa sljedećim:

Općenito – filtrirajte tickete prema projektu, sloju ili obliku.

Mogućnosti – filtrirajte za prikaz ticketa koji imaju ili nemaju dodane određene mogućnosti, na primjer fotografije, dokumente, audio snimke, geografske lokacije ili funkcije ponavljanja.

Zadana polja – filtrirajte prema zadanim poljima iz obrazaca, kao što su status, osoba kojoj je ticket dodijeljen, primatelj ili rok.

Prilagođena polja – filtrirajte prema prilagođenim poljima koje ste stvorili, imenovali i dodali u obrasce.

Imajte na umu da odabir određenih kriterija prilikom stvaranja filtera ograničava ostale opcije filtriranja. Na primjer, ako filtrirate prema projektima, kriteriji poput slojeva, primatelja i obrazaca prikazat će samo stavke koje se nalaze unutar odabranih projekata.


 

Spremanje filtera:

Nakon što odaberete odgovarajuće kriterije za filtriranje ticketa, filter možete spremiti tako da kliknete na Spremite.


 

Ovdje će se od Vas zatražiti da dodijelite naziv novostvorenom filteru i odaberete koji će ga korisnici na Vašem računu moći pregledati.


Korištenje spremljenih filtera

Za korištenje filtera koji je prethodno spremljen kliknite na padajući izbornik pored Filtera i odaberite s popisa prethodno stvorenih filtera. Imajte na umu da možete vidjeti samo vlastite filtere i filtere drugih članova koje Vam je dopušteno pregledati.


 

Kada je filter aktivan, primijetit ćete žuti gumb Isključite filter koji se prikazuje na vrhu zaslona. Tako možete jednostavno prepoznati da koristite filter. Za isključivanje filtera jednostavno kliknite na žuti gumb Isključite filter.


Uređivanje, preimenovanje, kopiranje ili brisanje spremljenog filtera

Najprije odaberite željeni filter u padajućem izborniku, a zatim kliknite na ikonu filtera. Nakon što odaberete filter, možete ga urediti dodavanjem ili promjenom početnih kriterija. Imajte na umu da te promjene možete izvršiti samo na vlastitim filterima.

Za promjenu naziva, kopiranje ili brisanje filtera kliknite na ikonu postavki pored Spremite promjene kako biste otvorili postavke filtera. Ovdje možete promijeniti vidljivost filtera, naziv, izbrisati filter ili spremiti kao novi filter.

Korisnici koji mogu pregledati Vaš filter ne mogu ga uređivati. Mogu odabrati postavku Spremite kao novi filter a zatim izvršiti promjene u novostvorenoj kopiji.

Thanks for your feedback!

Obavijesti o ticketu

Kada članovi tima ažuriraju tickete, primit ćete obavijesti koje će Vas informirati o njegovu napretku. Postoji nekoliko načina za primanje obavijesti o ticketu:

Centar za poruke – klikom na simbol zvona u gornjem desnom kutu pristupate centru za poruke u kojem možete pregledati sve obavijesti o ticketima.

Automatske obavijesti – na mobilnim uređajima primat ćete automatske obavijesti kada dođe do promjene ticketa.

Obavijesti e-poštom – možete primati poruke o ažuriranju e-poštom kada dođe do promjene ticketa.

U postavkama profila možete uključiti i isključiti automatske obavijesti i prilagoditi opcije obavijesti e-poštom.
 

Thanks for your feedback!

Izvoz izvješća ticketa

Izvješća i izvoze ticketa možete generirati brzo i jednostavno.

Za stvaranje PDF izvješća ticketa kliknite na Stvorite izvješće. Za izvoz popisa ticketa u Excel datoteku kliknite na ikonu „Više“, a zatim odaberite izvoz u Excel.


 

Bit ćete ponukani da odaberete filter i predložak. Ovdje možete doznati više o filterima i predlošcima ticketa.


 

Kliknite na Potvrdite i izvješće će biti preuzeto. Nakon preuzimanja izvješća primit ćete obavijest u centru za poruke.

Izvezena izvješća mogu se digitalno potpisati u pregledniku PDF datoteka.

Thanks for your feedback!