Korisničke upute – Ticketi

U ovom poglavlju čitajte o:

 1. Pregled
 2. Prikaz popisa
 3. Prikaz nacrta
 4. Prikaz dokumenata
 5. Prijenos dokumenata
 6. Stvorite ticket
 7. Detaljni prikaz ticketa
  1. Slike i Videozapise
  2. Govorni zapisi
  3. Dokumenti
  4. Komentari
  5. Zapisnik
 8. Uvoz ticketa
 9. Potvrda o primitku
 10. Obavijesti
 11. Izvoz popisa ili izvještaja o nedostatcima
 12. Pronađite ticket
 13. Stvorite filter
 14. Uredite ticket

U glavnoj stavci izbornika “Ticketi” možete vidjeti Vaše zapise o projektima.

1. Pregled

PlanRadar nudi Vam dvije različite mogućnosti za pregled ticketa. Opći prikaz pokazuje tickete u obliku popisa. Bez obzira na to za koju ste se vrstu prikaza odlučili, ticketi se mogu razvrstati i filtrirati.

 1. Pomoću ovog gumba možete stvoriti nove tickete (pogledajte poglavlje “Stvorite ticket“).
 2. Ovdje možete filtrirati prikaz pomoću obrazaca ticketa koje ste prethodno stvorili (pogledajte poglavlje “OBRASCI I POPISI TICKETA“)
 3. Možete stvoriti, spremiti ili urediti filtere (pogledajte poglavlje “Stvorite filter“).
 4. Pomoću trake za pretraživanje možete tražiti bilo koju ključnu riječ.
 5. Odaberite dostupne projekte ili prijeđite na neki drugi projekt.
 6. Idite na pregled pojedinosti odabranog projekta (pogledajte poglavlje “PROJEKTI“).
 7. Ovdje možete odabrati razinu tj. kat. Da biste mogli vidjeti tickete sa svih razina, idite na prikaz popisa (pogledajte poglavlje „Prikaz popisa“) i odaberite “Razina”, “Svi”.
 8. Mijenjanje između prikaza popisa ili nacrta.
 9. Pogledajte obavijesti.
 10. Izvoz popisa ticketa u obliku PDF ili Excel datoteke (pogledajte poglavlje “Izvezite popis nedostataka ili izvješća“).
 11. Prikažite / sakrijte stupce

 

Da biste imali bolji pregled ticketi se kategoriziraju po bojama:
Crvena = Ticket otvoren
Plava = Ticket u tijeku
Zelena = Ticket riješen
Žuta = Nedostaju povratne informacije
Crna = Ticket nije prihvaćen
Siva = Ticket dovršen

2. Prikaz popisa

 1. Prikažite / sakrijte stupce: Nakon klika na ovaj simbol pojaviti će se padajući izbornik. Ovdje možete koristiti potvrdne okvire da biste odabrali ili odznačili tickete koje želite prikazati ili sakriti.
 2. Višestruki odabir: Korištenjem potvrdnih okvira možete istovremeno obrađivati sve ili samo odabrane tickete.
 3. U prikazu popisa možete izravno mijenjati pojedinosti “Status”, “Prioritet”, “Dovršiti do”, “Odgovorna osoba” i “Napredak”
 4. Osim toga, klikom miša na jednu od prikazanih kategorija / pojedinosti ticketa (ID, naziv, status, prioritet itd.) možete ih razvrstati uzlazno ili silazno

 

3. Prikaz nacrta

Prikaz nacrta donosi Vam vizualni pregled položaja Vaših ticketa / nedostataka u nacrtu. Kao i u prikazu popisa (pogledajte poglavlje “Prikaz popisa“) možete filtrirati tickete, razine i katove te pretraživati pojmove. Također možete izravno u prikazu nacrta mijenjati napredak projekta, status, prioritet i odgovornu osobu. Da biste to učinili, kliknite na odgovarajući ticket, nakon čega će se pojaviti izbornik u kojem možete izravno unijeti željene promjene, bez da se morate vraćati u prikaz ticketa.

Osim toga, za brže uređivanje imate na raspolaganju sljedeće gumbe:

PlanRadar download Preuzimanje pojedinosti o ticketima u obliku PDF izvješća: kliknite na ovaj gumb, ako želite otvoriti dokument. Čim kliknete na simbol za preuzimanje, ako želite možete odabrati još jedan predložak, nakon toga možete preuzeti izvoz u PDF formatu.

PlanRadar Zwischenablage Kopiranjte u međuspremnik: Kliknite na ovaj gumb, ako želite kopirati ovaj ticket. Sve informacije i svojstva (osim slika) kopiranog ticketa biti će preuzete. Na ovaj način stvaranje novih ticketa još je jednostavnije i brže.

PlanRadar Pin-Symbol Odredite položaj u nacrtu: Kliknite ovaj gumb ako želite pomaknuti pin ticketa na drugo mjesto u nacrtu.

PlanRadar Delete-Symbol Izbrišite: Kliknite ovaj gumb ako želite izbrisati ticket. Zbog sigurnosti, ponovno se pojavljuje skočni prozor u kojem morate ponovno potvrditi brisanje ili odustati.

4. Prikaz dokumenata

Osim popisa ticketa i prikaza nacrta, na raspolaganju imate i prikaz dokumenata.

U svakom retku, s desne strane, možete vidjeti sljedeća tri simbola:

PlanRadar download Preuzimanje: Kliknite ovaj gumb ako želite pregledati dokument. Čim kliknete simbol za preuzimanje, dokument se automatski otvara kako biste ga pregledali.

PlanRadar Edit Uredite: Kliknite ovaj gumb ako želite ući u postavke pojedinosti kako biste napravili promjene.

PlanRadar Delete-Symbol Izbrišite: Kliknite ovaj gumb ako želite izbrisati dokument. Zbog sigurnosti, ponovno se pojavljuje skočni prozor u kojem morate ponovno potvrditi brisanje ili odustati.

5. Prijenos dokumenata

 1. Da biste prenijeli dokument, kliknite lijevo gore na gumb “Dodajte dokument”.

 1. U ovom prikazu još jednom kliknite na “Dodajte dokument“. Odaberite dokumente koje želite prenijeti (možete odabrati više dokumentata odjednom) i kliknite “Otvorite“. Alternativno možete dodati dokumente putem metode povuci i ispusti.

 1. Odabrani dokumenti sada su (u obliku popisa) navedeni u prozoru za odabir, kao i u pozadini. Možete ih preimenovati. Ako ne ispunite polje “Naziv“, naziv datoteke automatski će biti preuzet.
 2. Osim toga, možete odabrati razinu u nacrtu kojoj želite dodijeliti dokument.
 3. Na kraju kliknite “Spremite“.

 

6. Stvaranje ticketa

Ovisno o tome da li stvarate novi ticket u prikazu nacrta ili prikazu popisa, odaberite lokaciju nedostatka u nacrtu prije (ako koristite prikaz nacrta) ili nakon (ako koristite prikaz popisa) nego što ste unijeli pojedinosti ticketa.

 1. Da biste stvorili tickete, preko navigacijske trake idite u izbornik “Ticketi”.
 2. Kliknite gore lijevo na gumb “Stvorite ticket”.

Pojaviti će se detaljan prikaz u kojem možete unijeti sve informacije.

ALTERNATIVA! Ako nacrt već postoji, kliknite desnom tipkom miša na nacrt, lijevom tipkom miša pomaknite pin na željenu poziciju i potvrdite položaj zelenom kvačicom.

7. Detaljni prikaz ticketa

POJEDINOSTI

U detaljnom prikazu ticketa vidite sve važne informacije i mogućnosti odabranog ticketa.

 1. Obrazac ticketa: Ovdje odabirete obrazac ticketa koji želite korisiti (više informacija naći ćete u poglavlju “OBRASCI I POPISI TICKETA“).
 2. Razina: U padajućem izborniku odaberite kat tj. razinu na kojoj se nalazi nedostatak. Desno od izbornika vidjeti ćete dodatni “pin” simbol. Klikom miša dospijevate u prikaz nacrta, u kojemu možete odrediti položaj pina.
 3. Nadređeni ticket: Nadređeni ticket (matični ticket) služi za dodjeljivanje više nedostataka (takoreći sub-ticketa) glavnom nedostatku (matični ticket). Pomoću padajućeg izbornika odabirete već postojeći nadređeni ticket ili stvarate vlastiti, koji želite dodijeliti nedostatku.

NAPOMENA! Ova značajka je izuzetno korisna, posebno ako su u pitanju ozbiljni nedostatci, koji često posljedično uzrokuju daljnje nedostatke

 1. Naziv: Ovdje upisujete naslov nedostatka (na primjer: pukotina u zidu).

SAVJET! Prilikom odabira naslova, odaberite pojmove koje ćete moći naknadno tražiti ili filtrirati. (Za učestale nedostatke ima smisla nadopuniti naziv dodatnim informacijama, kao što je lokacija nedostatka – na primjer: “Pukotina u zidu 1. kat”)

 1. Napredak: S trakom napretka prikazujete stupanj dovršenosti ticketa. Da biste to učinili, kliknite mišem na klizač trake napretka i držite ga pritisnutim da biste ga premjestili.
 2. Status: Ovdje možete odabrati odgovarajući status u padajućem izborniku klikom na polje za unos: “Otvoren”, “U tijeku”, “Feedback”, “Nije prihvaćen”, “Riješen” ili “Dovršen”.
 3. Prioritet: Ovdje klasificirate prioritet kvara i klikom miša birate između: Niski, Obični i Visoki.
 4. Izvođač (odgovorna osoba): Kliknite na padajući izbornik da biste odabrali izvođača koji je odgovoran za nedostatak. Ovdje navedeni nazivi su oni koje ste Vi stvorili pod stavkom izbornika “Korisnici” te koje ste dodijelili projektu (pogledajte poglavlje “KORISNICI“)
 5. Primatelj (promatrač): Klikom na padajući izbornik odaberite jednog od ponuđenih korisnika kako biste ga ovlastili da bude promatrač nedostatka.
 6. Dovršiti do (datum završetka): Ovdje kliknite na simbol kalendara, kako biste postavili datum do kojega odgovorna osoba treba ispraviti nedostatak.

SAVJET! Ako želite produžiti rok za riješavanje ticketa, prvo u sučelju “OBRASCI I POPISI TICKETA“, u polju “Dovršiti do” kvačicom aktivirajte polje “Aktivirajte dodatni rok”. Tek tada će biti moguće odrediti produžni rok. Pored dodatnog roka sistem će Vam automatski pokazati koliko puta je rok produživan.

NAPOMENA! Dodatna polja ticketa i atributi: u sučelju “OBRASCI I POPISI TICKETA” možete dodati dodatna polja i atribute!

 1. Stvorite podređeni ticket: Koristeći ovaj gumb imate mogućnost, dok se nalazite u ticketu, stvoriti njemu podređeni ticket.
 2. Izbrišite ticket
 3. Spremite / Spremite i Zatvorite
 4. Izvoz ticketa u PDF formatu: U prikazu pojedinosti ticketa imate mogućnost izvesti sažetak nedostatka u PDF formatu. Da biste to učinili, kliknite desno gore na simbol “Preuzmite”. Pojaviti će se padajući popis u kojem možete odabrati želite li izraditi izvješće bez ili uz pomoć predloška. Predlošci će Vam biti nuđeni samo ako ste u stavci izbornika “Predlošci” već neke stvorili.(detaljnije informacije pročitajte u poglavlju “PREDLOŠCI“).
 5. Slijedeći / prethodni ticket
 6. Zatvorite ticket

 

SLIKE I VIDEOZAPISI

Da biste dodali fotografije i videozapise ticketu, nastavite kako slijedi:

 1. Sa lijeve strane prikaza ticketa odaberite karticu “Slike”.
 2. Kliknite na gumb “Dodajte slike i videopise”. Odaberite fotografije ili videozapise sa Vašeg računala koje želite prenijeti. Kliknite „Spremite.

 

Putem webaplikacije ticketu je moguće dodati vidozapise u trajanju od 30 sekundi ili manje. Ako imate dulji videozapis, prije učitavanja morat ćete ga urediti tako da traje 30 ili manje sekundi. (Ako videozapis učitavate putem PlanRadarove mobilne aplikacije, moći ćete ga skratiti na 30 sekundi ili manje u samoj aplikaciji).

Nakon što putem web-aplikacije na ticket učitate sliku, otvorit će se uređivač fotografija. Ako odjednom učitate više fotografija, najprije morate odabrati sliku kako biste započeli s uređivanjem.

Program za uređivanje fotografija omogućuje vam prilagođavanje svake slike prije nego što ih prenesete na ticket. Za uređivanje slike možete odabrati neku od sljedećih opcija.

Transformacija:
Transformiranje vam omogućuje obrezivanje slike. Možete sami obrezati sliku po želji ili odabrati jedno od ponuđenih vrsta obrezivanja u određenim oblicima ili veličinama.

 

Tekst:
Tekst vam omogućuje dodavanje teksta slici. Možete prilagoditi font, njegovu veličinu i boju, boju pozadine fonta i razmak između redaka.

 

Naljepnice:
Naljepnice vam omogućuju dodavanje prethodno napravljenih oblika na sliku što može pomoći zaokružiti ili istaknuti problem. Možete promijeniti boju naljepnica i učitati vlastite naljepnice s računala.

 

Kist:
Kist vam omogućava da crtate na slici. Možete odabrati boju, veličinu i tvrdoću kista.

 

Uredi naslov:
Opciju „Uredi naslov“, koja omogućava dodavanje naslova fotografiji, možete pronaći u donjem desnom kutu uređivača fotografija.

Nakon što ste uredili naslov, kliknite na „Spremi fotografiju“ u donjem desnom kutu uređivača kako biste spremili promjene i učitali sliku na ticket.

Opcija uređivanja fotografija može se uključiti/isključiti u postavkama profila.
 

GOVORNE PORUKE

Da biste preslušali govornu poruku jednog ticketa, postupite kako slijedi:

 1. Odaberite karticu “Govorne“.
 2. Kliknite željenu govornu poruku. Povlačenjem trake moguće je premotavanje naprijed ili natrag.

 

DOKUMENTI

Da biste ticketu dodali dokumente, postupite kako slijedi:

 1. S lijeve strane odaberite karticu “Dokumenti”.
 2. Kliknite na gumb ” Add Images-Symbol” ili “Dodajte dokument”. Odaberite dokumente koje želite prenijeti sa Vašeg računala. Alternativno možete dodati dokumente putem metode povuci i ispusti.

 

KOMENTARI

Ovdje se pisana razmjena informacija odvija između autora ticketa i izvođača. Svi ovdje upisani komentari te preneseni mediji (slike, govorne poruke) snimaju se kronološki i trajno. Nakon klika na gumb “Pošaljite / Odgovorite” brisanje komentara više nije moguće.

ZAPISNIK

Sve promjene i komentari u ticketu se protokoliraju. Ovdje su prikazana aktualna ažuriranja ticketa (npr. “riješen”, “promjena roka”, itd.) i obavijesti sustava (na primjer: ticket je stvoren dana, odgovorna osoba je, prijenos nacrta itd.). Možete odabrati da li će biti prikazan samo zapisnik, komentari, mediji, govorne poruke, ili će prikaz biti sastavljen od različitih kombinacija.

NAPOMENA! Na desnoj strani prikaza ticketa možete vidjeti ne samo radnje koje su provedene na ticketu, a koje se zapisuju kronološki, već također imate mogućnost dodatne filtracije da biste prikazali ili sakrili atribute “Komentari”, “Slike”, “Govorne poruke”.

 

8. Uvoz ticketa

Tickete možete uvesti izravno u PlanRadar pomoću Excel ili CSV datoteka.

Pronađite karticu „Ticketi“ putem navigacijske trake te potom kliknite na padajući gumb “Izvoz/uvoz“ koji se nalazi u gornjem desnom kutu stranice „Ticketi“. Odaberite „Uvezi tickete”.

 
Odaberite PlanRadarov obrazac koji će vaši uvezeni ticketi koristiti nakon učitavanja. Zatim učitajte svoju Excel ili CSV datoteku izravno s računala pritiskom na gumb „Pretraži datoteke”. Postavke za uvoz možete definirati nakon odabira datoteke. Kad ste gotovi kliknite na „Dalje“.

 

Opcije:

Prvi redak je zaglavlje:
Odaberite ovu opciju ako ste stvorili Excel ili CSV datoteku s prvim retkom kao zaglavljem za svaki atribut. Ako prvi redak u Excel datoteci sadrži podatke o ticketu koje bi također trebalo uvesti i od njih stvoriti ticket, ovu opciju trebate otkvačiti.

Provjera valjanosti ticketa prije uvoza:
Prije uvoza ticketa preporučljivo je izvršiti provjeru valjanosti. Ta će vam provjera pokazati koliko će ticketa biti uspješno uvezeno kao i koliko ih neće biti uvezeno zbog netočnog unosa podataka/dodavanja atributa. Ako prilikom uvoza ticketa dođe do pogreške, poruka o pogrešci će vam reći koji redak i koji podaci u Excel ili CSV datoteci uzrokuju pogrešku kako biste problem jednostavno mogli riješiti.
 

Dodavanje atributa:

Zatim ćete atribute iz svoje Excel ili CSV datoteke morati dodati u svoje odabrane atribute obrasca PlanRadar.

 
Neka polja mogu zahtijevati dodatni odabir za određivanje vrste podataka unesenih u Excel ili CSV datoteku.

 
Ime:
Naziv treba odabrati kada vaši Excel podaci sadrže ime korisnika ili naziv stavke popisa na koji želite dodati svoje podatke.
ID:
ID treba odabrati kada vaši Excel podaci sadrže identifikator korisnika ili identifikator stavke popisa. Identifikator korisnika može se pronaći na stranici „Korisnici” pored svakog pojedinog korisnika pod #ID stupca. Identifikator stavki popisa može se prikupiti isključivo putem API integracije

E-pošta:
E-poštu je potrebno odabrati kada vaši Excel podaci sadrže adresu e-pošte korisnika (npr. autora ticketa)

Nakon što ste ispravno dodali atribute, kliknite na „Dalje“.
 

Provjera uvoza ticketa:

Ako prilikom uvoza ticketa dođe do bilo kakvih pogrešaka, bit će popisane ovdje. Ako nema pogrešaka, možete kliknuti „Uvezi” i vaši će ticketi biti izravno uvezeni u vaš projekt.

 
*Možete kliknuti na gumb „Natrag“ kako biste ispravili pogreške ako je problem bio unošenje atributa. U suprotnom, možda ćete morati promijeniti podatke u svojoj Excel ili CSV datoteci. Poruka o pogrešci će vas informirati koji redak i koji atribut sadrži pogrešku kako biste je jednostavno mogli ispraviti.
 

9. Potvrda o primitku

Nakon što ste stvorili i dodijelili ticket primatelju, pored polja primatelja prikazat će se ikona potvrde o primitku.

Simbol prekriženih očiju znači da primatelj još nije otvorio i pogledao ticket.

 

Kada primatelj pogleda ticket, pored simbola očiju nalazit će se mala kvačica.

 

Informacija koja sadrži potvrdu o primitku pojavit će se u dnevniku ticketa s točnim datumom i vremenom otvaranja ticketa.

 

Svaki korisnik ima mogućnost isključiti ovu značajku u postavkama profila.

10. Obavijesti

Klikom desno gore na simbol “zvono” možete pregledati sve obavijesti. One su podijeljene na obavijesti o ticketima i obavijesti koje se tiču sistema.

10. Izvezite popis nedostataka ili izvješća

Imate mogućnost izvesti popis svih ticketa jednog projekta u obliku PDF ili XLS datoteke. Da biste to učinili, postupite kako slijedi:

 1. Da biste to učinili, otvorite padajući popis klikom na simbol strelice u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite hoće li se popis izvesti u PDF ili Excel formatu. Slike, tekst i nacrt izvoze se uz svaki nedostatak.

 1. Nakon toga možete izvesti pojedinosti ticketa, “Odaberite filter” koji odgovaraju željenom filteru “Stvorite filter” uz pomoć opcije (daljnje informacije naći ćete u poglavlju “STVORITE FILTER”).
 2. Klikom na “Odaberite predložak” Vaše će izvješće biti prilagođeno ovom predlošku (daljnje informacije naći ćete u poglavlju “PREDLOŠCI“).

11. Pronađite ticket

Da biste pristupili ticketima, najprije idite u izbornik “Ticketi“. Prvo će Vam biti prikazan popis svih ticketa kojima možete pristupiti klikom miša. Postoji tri načina za filtriranje ticketa: možete ih pretraživati prema obrascima ticketa (pogledajte poglavlje “OBRASCI I POPISI TICKETA“), prema filterima koje je korisnik vlastoručno stvorio (pogledajte poglavlje “Stvorite filter“) te putem brze pretrage (pogledajte poglavlje “Prikaz popisa” tj. “Prikaz nacrta“). Ovim metodama možete precizirati popis ticketa i na taj način lakše pronaći i urediti Vaše tickete.

 1. Otvorite padajući izbornik za obrasce ticketa ili,
 2. Otvorite padajući izbornik za filtere koje ste vi stvorili ili,
 3. Unesite pojam u brzu pretragu

12. Stvorite filter

Možete stvoriti vlastite filtere. Da biste to učinili, postupite kako slijedi:

 1. Kliknite na “Filteri”, nakon toga na “Stvorite filter” u traci izbornika.
 2. Imenujte filter (na primjer: “Inspekcija 19.04.2018”).
 3. Vidljivost – Odaberite hoće li filter biti vidljiv samo Vama, svim internim korisnicima ili svima koji su uključeni u projekt.
 4. Odaberite atribute filtera (na primjer: datum = 19.04.2018). Možete dodati više kriterija za filtriranje.
 5. Spremite filter.

Da biste uredili filter, odaberite sa popisa “Filter” postojeći filter i kliknite na “Uredite filter”.

13. Uredite ticket

Da biste uredili već stvoreni ticket, kliknite na ID ticketa u prikazu popisa. Dospijeti ćete u pojedinosti ticketa na ovaj način, ili direktno preko prikaza ticketa, kao što je opisano u poglavljima “Prikaz popisa” i “Prikaz nacrta“. Najprije idite u izbornik “Ticketi” putem navigacijske trake, a zatim nastavite kako slijedi:

 1. Kliknite na ticket koji želite urediti.
 2. Izvršite promjene. (Pogledajte poglavlje “Detaljni prikaz ticketa“).
 3. Ako ih ima, ovdje ćete vidjeti sve podređene tickete koji pripadaju ovom nadređenom ticketu. U podređeni ticket dospijeti ćete direktno ako kliknete mišem na njega.

 

U prikazu Račun na raspolaganju Vam stoje upute za uporabu i često postavljana pitanja. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, prijedloga za poboljšanje ili komentare, kontaktirajte nas na [email protected] ili kliknite na “Podrška” u web aplikaciji i pošaljite Vaš upit.

Natrag u Sadržaj.