Korisničke upute – Uloge

U ovom poglavlju čitajte o:

  1. Pregled
  2. Stvorite uloge
  3. Uredite uloge

 

Da biste upravljali ulogama, putem navigacijske trake zadržite pokazivač iznad kartice “Upravljanje korisnicima” i kliknite “Uloge”.

Ovdje možete internim korisnicima dodijeliti određena ovlaštenja koja će im omogućiti različite razine pristupa ticketima, projektima, dokumentima i projektnim izvješćima unutar PlanRadara. Morate dodijeliti uloge internim korisnicima za svaki projekt čiji su član. Uloge se mogu dodijeliti samo internim korisnicima.

1. Pregled

  1. Stvorite skupinu (Daljnje informacije naći ćete u poglavlju “SKUPINE”.
  2. Uredite ili izbrišite ulogu (Daljnje informacije naći ćete u poglavlju “Upravljanje ulogama”).
  3. Prikažite sljedeću / prethodnu stranicu.
  4. Unosa po stranici

 

2. Stvorite uloge

Da biste stvorili novu ulogu, na navigacijskoj traci odaberite točku izbornika “Uloge” i kliknite gumb “Stvorite novu ulogu”. Otvoriti će se novi prozor u kojem možete odabrati pojedinačna ovlaštenja.

Prema zadanim postavkama administratorska je uloga unaprijed definirana. To se može preimenovati i prilagoditi po želji.

Odredite ime nove uloge i odaberite odgovarajuća ovlaštenja.

Ikone olovke ili kante za smeće omogućuje Vam izmjenu ili brisanje uloga.

3. Uredite uloge

Prikazu “Uloge” možete pristupiti i putem navigacijske trake te odabrati projekt koji želite promijeniti. Izvršite željene izmjene u sljedećoj maski, a zatim kliknite “Spremite”.

U prikazu Račun na raspolaganju Vam stoje upute za uporabu i često postavljana pitanja. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, prijedloga za poboljšanje ili komentare, kontaktirajte nas na [email protected] ili kliknite na “Podrška” u web aplikaciji i pošaljite Vaš upit.

Natrag u Sadržaj.