1. Pregled


 

  1. Dodavanje nove uloge (za više informacije pogledajte „Stvorite ulogu“ dolje”).
  2. Uređivanje ili brisanje uloge (za više informacija, pogledajte “Upravljajte ulogama” dolje).
  3. Pretražite uloge
Thanks for your feedback!

2. STVARANJE ULOGA

Za stvaranje nove uloge, kliknite na “Uloge” i kliknite gumb “Dodajte novu ulogu”. “.Otvorit će se novi prozor koji će vam omogućiti definiranje ovlaštenja za novu ulogu.

Definirajte naziv za svoju novu ulogu i odaberite odgovarajuća ovlaštenja.


 

Označite okvir pored ovlaštenja koja želite dodijeliti ulozi. Ako želite ograničiti ovlaštenje, okvir ostavite neoznačenim.

Neka ovlaštenja imat će potreban padajući popis s kojeg možete odabrati željeno. Ovo se koristi kako bi se precizno odabrala ovlaštenja koje treba odobriti za tu ulogu.

Primjer: Stvaranje dokumenata – nakon što odaberete ovlaštenje za izradu dokumenata, možete definirati može li korisnik prenijeti dokumente u projekt ili samo na određene tickete.


 

Nakon odabira željenih ovlaštenja za ulogu kliknite „Spremite” kako biste stvorili novu ulogu.

Thanks for your feedback!

3. UPRAVLJANJE ULOGAMA

U bilo kojem trenutku možete uređivati ili brisati uloge koje ste stvorili na svom računu. Za uređivanje ili brisanje uloge možete kliknuti na 3 točkice koje se nalaze na desnoj strani svake uloge.


 

Napomena: Za brisanje uloge iz Vašeg računa, toj ulozi ne smiju biti dodijeljeni korisnici.

Thanks for your feedback!