Aplikacja – Szybki przewodnik dla podwykonawców

1. Ekran startowy

Po zalogowaniu się swoją nazwą użytkownika i hasłem, zobaczysz przegląd wszystkich projektów, do których należysz.

W przypadku podwykonawców funkcjonalność jest ograniczona.

Możesz tylko przeglądać lub nieznacznie modyfikować przypisane Ci zadania.

 

2. Widok planu

W widoku planu na cyfrowym planie sprawdzisz lokalizację przypisanych Ci zadań.
Kliknij na pinezkę, aby zobaczyć szczegóły zadania.

Dla lepszej przejrzystości, zadania są podzielone na kategorie zgodnie z ich statusem.

 

3. Widok listy

W widoku listy przeglądasz zadania konkretnego projektu.
Jako podwykonawca zobaczysz tylko te zadania, które zostały Ci przydzielone.
Aby uzyskać dostęp do szczegółów zadania, kliknij na jego nagłówek

 

4. Szczegóły zadania

W tym miejscu możesz zobaczyć wszystkie informacje o przydzielonym zadaniu.
Jako podwykonawca możesz określić jego postęp i status.
Ikona aparatu (na dole po prawej stronie) umożliwia również dodanie zdjęć lub plików wideo do zadania.

 

5. Dodawanie zdjęć

Do zdjęć można w bardzo prosty sposób dodać adnotacje.
Edytuj swoje zdjęcia bezpośrednio, odręcznie dodając tekst, naklejki lub oznaczenia rysunkowe.

 

6. Dodowanie plików wideo

Możesz nagrywać lub przesyłać do zadania nagrane pliki wideo nie dłuższe niż 30 sekund. Przed przesłaniem pliku do zadania będziesz mieć możliwość przycięcia go do odpowiedniej długości.

 

7. Komentarze

W zakładce „Dziennik” zobaczysz historię komunikacji w porządku chronologicznym.
Możesz również dodawać komentarze samodzielnie.

 

8. Raporty projektów

Aby utworzyć raport projektu w aplikacji PlanRadar, wskaż projekt, dla którego chcesz stworzyć raport projektu, a następnie wybierz pozycję „Raporty projektów”.

 

Po wybraniu pozycji „Raporty projektów” kliknij symbol zielonego plusa w prawym dolnym rogu, aby zacząć tworzyć nowy raport projektu. W pierwszej kolejności aplikacja poprosi Cię o wybór szablonu, według którego ma zostać wygenerowany raport projektu. Po wybraniu szablonu naciśnij przycisk „Dalej” i wprowadź nazwę tworzonego raportu projektu.

Po nadaniu nazwy raportowi wybierz pozycję „Utwórz wersję roboczą”. Otworzy się raport projektu, który możesz zacząć wypełniać. Niektóre z pól mogą być już uzupełnione danymi projektu, inne mogą wymagać wybrania odpowiedniej pozycji z list rozwijanych lub wpisania tekstu we wskazanym obszarze.

 

Thanks for your feedback!


 

Odwiedź App Store, Google Play Store lub Windows Store.
Wyszukaj naszą aplikację „PlanRadar” i zainstaluj ją za darmo na swoim urządzeniu.

Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonalności naszej aplikacji można znaleźć w instrukcji na naszej stronie internetowej.

Nasz zespół wsparcia technicznego pomoże Ci w razie pytań: [email protected]

 

Thanks for your feedback!