Widok ogólny

Za pomocą menu „FORMULARZE I LISTY” można tworzyć własne formularze oraz listy, a następnie przypisywać je jako szablon zadania do żądanego projektu.

 

 1. Tutaj możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić utworzone przez siebie formularze lub listy.
 2. Utwórz formularz (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Tworzenie formularzy”).
 3. Pole wyszukiwania: Jeśli szukasz konkretnego formularza, tutaj możesz wpisać wyszukiwane hasło.

 

Thanks for your feedback!

Tworzenie formularzy

 

 

 1. Aby utworzyć formularz, przejdź do menu „Formularze i Listy” za pomocą paska nawigacyjnego.
 2. Kliknij na przycisk „Utwórz formularze” w lewym górnym rogu.
 3. Pojawi się szczegółowy widok, w którym po lewej stronie znajduje się zestaw pól statycznych i dynamicznych. Na zasadzie modułowej możesz teraz spersonalizować swój formularz. Poszczególne pola można dodawać za pomocą prostego kliknięcia myszką lub przeciągając i upuszczając. Można dowolnie aranżować pola.

 

UWAGA! Nazwy pól dynamicznych można modyfikować, ale statycznych nie! Dynamiczne pola możesz dodawać tak często, jak chcesz.

UWAGA! Pole „Termin realizacji” jest jedynym, które posiada dodatkowe pole wyboru „Zezwól na wydłużenie terminu”.

 1. Możesz użyć pól wyboru, aby wybrać atrybuty, które Twój formularz powinien lub nie powinien zawierać.

 

UWAGA! Jeśli, na przykład, nie zaznaczono atrybutu „Pozycja na planie” w formularzu, który chcesz użyć, to przy próbie utworzenia zadania z widoku planu pojawi się komunikat o błędzie.

 1. Korzystając z przycisku „Podgląd” w prawym górnym rogu, możesz od czasu do czasu sprawdzić, czy tworzony formularz spełnia Twoje wymagania.

 

UWAGA! Sprawdź również za pomocą dołączonego menu rozwijanego, które pola są widoczne dla których ról.

 1. Kliknij „Zapisz“, aby zapisać zmiany.

 

UWAGA! Liczne opcje dostępne przy tworzeniu formularza upraszczają zarządzanie określonymi procesami. Na przykład, jeśli trzeba wykonać zwykłą dokumentację fotograficzną, można utworzyć formularz specjalnie w tym celu, nazywając go np. „Formularz Dokumentacja Fotograficzna” i wybrać jedynie atrybut „Media”.

 

Thanks for your feedback!

Edycja formularzy

W widoku „FORMULARZE I LISTY” widzisz wszystkie utworzone przez siebie formularze. W każdym wierszu formularza, zobaczysz 3 następujące ikony po prawej stronie:

Kopiuj: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz utworzyć formularz podobny do istniejącego. Jak tylko klikniesz na ikonę kopiowania, w ostatnim wierszu pojawi się nowy edytowalny formularz. Kliknij na ikonę ołówka, aby go zmodyfikować.

 

Edit: Edycja: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz przejść do ustawień szczegółowych i wprowadzić zmiany (patrz również (see also „Tworzenie formularzy”))

 

Delete: Usuń: Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz usunąć formularz. Pojawi się wtedy wyskakujące okienko, w którym należy potwierdzić lub anulować usunięcie.

 

Thanks for your feedback!

Tworzenie listy

Aby utworzyć listę:

 

 1. Najpierw zmień widok na widok listy
 2. Kliknij na przycisk „Utwórz nową listę” w lewym górnym rogu.

 

 

 1. Nazwij listę
 2. Nazwij element listy
 3. Kliknij na zielony „+”, aby dodać pozycję do listy
 4. Po zdefiniowaniu list, kliknij na „Zapisz”

 

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected] Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

 

Thanks for your feedback!