Baza Wiedzy – Grupy

Ten artykuł obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Widok ogólny
  2. Tworzenie grupy
  3. Edycja grupy


Aby zarządzać ustawieniami ról na swoim koncie, najedź wskaźnikiem myszki na pole „Zarządzanie użytkownikami” na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij pozycję „Role”.
Uwaga: dodanie grupy do projektu sprawi, że każde zadanie przypisane do członka grupy stanie się widoczne i dostępne dla pozostałych członków grupy.

W tym miejscu możesz nadać użytkownikom wewnętrznym uprawnienia i tym samym określić ich zakres dostępu do zadań, projektów, dokumentów i raportów projektów w PlanRadar. Role użytkowników wewnętrznych należy określić oddzielnie dla każdego projektu, do którego są przypisani. Role mogą zostać przypisane tylko użytkownikom wewnętrznym.

1. Widok ogólny

  1. Utwórz grupę (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Tworzenie grupy”).
  2. Zmień stronę
  3. Wpisy per strona

2. Tworzenie grupy

Korzystanie z grup umożliwia umieszczanie wielu użytkowników w jednej grupie. Jest to konieczne na przykład, gdy firma ma kilka osób kontaktowych jako wykonawca.

Aby utworzyć nową grupę (np.: nadzorca budowlany, elektryk, stolarz itp.):

  1. Kliknij na przycisk „Utwórz grupę” w lewym górnym rogu.
  2. Wybierz nazwę grupy.
  3. Wybierz lidera grupy (nadzorcę wykonawcy). Braki/niedostatki są zawsze przypisywane do lidera grupy.
  4. Następnie kliknij na „Zapisz”, aby zakończyć proces.

3. Edycja grupy

W widoku „Grupy” widzisz wszystkie utworzone przez siebie grupy. W każdym wierszu zobaczysz 2 następujące ikony po prawej stronie:

Edycja: Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz przejść do ustawień szczegółowych i wprowadzić zmiany.

Usuń: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz usunąć grupę. Na wszelki wypadek ponownie pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić lub anulować proces usuwania.

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

Powrót do spisu treści.