Widok ogólny

Aby zarządzać ustawieniami ról na swoim koncie, najedź wskaźnikiem myszki na pole „Zarządzanie użytkownikami” na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij pozycję „Role”.
Uwaga: dodanie grupy do projektu sprawi, że każde zadanie przypisane do członka grupy stanie się widoczne i dostępne dla pozostałych członków grupy.

W tym miejscu możesz nadać użytkownikom wewnętrznym uprawnienia i tym samym określić ich zakres dostępu do zadań, projektów, dokumentów i raportów projektów w PlanRadar. Role użytkowników wewnętrznych należy określić oddzielnie dla każdego projektu, do którego są przypisani. Role mogą zostać przypisane tylko użytkownikom wewnętrznym.


 

  1. Utwórz grupę (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Tworzenie grupy”).
  2. Zmień stronę
  3. Wpisy per strona

 

Thanks for your feedback!

Tworzenie grupy

Korzystanie z grup umożliwia umieszczanie wielu użytkowników w jednej grupie. Jest to konieczne na przykład, gdy firma ma kilka osób kontaktowych jako wykonawca.


 

Aby utworzyć nową grupę (np.: nadzorca budowlany, elektryk, stolarz itp.):

  1. Kliknij na przycisk „Utwórz grupę” w lewym górnym rogu.
  2. Wybierz nazwę grupy.
  3. Wybierz lidera grupy (nadzorcę wykonawcy). Braki/niedostatki są zawsze przypisywane do lidera grupy.
  4. Następnie kliknij na „Zapisz”, aby zakończyć proces.

 

Thanks for your feedback!

Edycja grupy

W widoku „Grupy” widzisz wszystkie utworzone przez siebie grupy. W każdym wierszu zobaczysz 2 następujące ikony po prawej stronie:

Edycja: Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz przejść do ustawień szczegółowych i wprowadzić zmiany.

 

Usuń: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz usunąć grupę. Na wszelki wypadek ponownie pojawi się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić lub anulować proces usuwania..

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

Powrót do spisu treści

 

Thanks for your feedback!