Zarządzanie tokenami dostępu osobistego

Korzystaj z tokenów dostępu osobistego, by umożliwić uwierzytelnienie oprogramowania zewnętrznego z naszymi serwerami podczas korzystania z API.

Przed przystąpieniem do kolejnych kroków upewnij się, że posiadasz uprawnienia dostępu do funkcji API..

Tokeny dostępu osobistego można tworzyć i edytować w menu: Ustawienia > Profil > Token dostępu osobistego.

 

Tokeny są przyznawane na użytkownika. Nie powinno się ich udostępniać i należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Każda osoba posiadająca Twój token dostępu może potencjalnie wejść na Twoje konto i działać w Twoim imieniu.

 

Maksymalny domyślny limit żądań to 30 na minutę. Na prośbę limit ten może zostać zwiększony – w takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Thanks for your feedback!

Zarządzanie Webhookami na koncie

Webhooki umożliwiają oprogramowaniu zewnętrznemu reagowanie na zdarzenia w obrębie PlanRadar, np. „utworzono zadanie”, „zaktualizowano zadanie”, „załączono zdjęcie”, itp. Webhooki można tworzyć i edytować w menu: Ustawienia > Konto > Webhooki.

To ustawienie dostępne jest tylko dla właścicieli konta.

 

Kliknij „Dodaj nowy Webhook”. W tym miejscu możesz zdecydować, o jakich wydarzeniach ma być powiadamiane oprogramowanie zewnętrzne.

 

Uwierzytelnianie:
Tutaj możesz skonfigurować uwierzytelnianie ze swoim serwerem. Aktualnie obsługujemy „podstawowe uwierzytelnianie HTTP” nazwą użytkownika i hasłem.

 

Nagłówki:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych pól nagłówka w swojej usłudze, możesz skonfigurować je tutaj. Hasła i inne poufne informacje mogą być prezentowane w formie ukrytych danych w interfejsie użytkownika. Jeśli zdecydujesz się na ich ukrycie, ze względów bezpieczeństwa nie będziesz mieć możliwości przywołania ich w interfejsie użytkownika po zapisaniu Webhooka.

 

Thanks for your feedback!

Przyznawanie uprawnień dostępu do funkcji API

Do dokumentacji API i tokenów dostępu osobistego można uzyskać dostęp tylko z odpowiednimi uprawnieniami klienta. Właściciele konta zyskują automatyczny dostęp do dokumentacji API.

Aby inni użytkownicy wewnętrzni uzyskali odpowiednie uprawnienia, przejdź do menu: Zarządzanie użytkownikami > Użytkownicy. Tam edytuj lub stwórz nowego użytkownika wewnętrznego i zaznacz uprawnienie „Dostęp do API”.

 

Anulowanie tokenów dostępu innym użytkownikom

Masz możliwość wycofania tokenów dostępu utworzonych przez innych użytkowników wewnętrznych. Aby usunąć tokeny dostępu, potrzebujesz uprawnienia do zarządzania użytkownikami.

Aby usunąć token dostępu utworzony przez użytkownika, przejdź do: Zarządzanie użytkownikami > Użytkownicy w menu paska nawigacji. Tam wybierz użytkownika wewnętrznego, którego token chcesz usunąć z systemu. Tokeny utworzone przez użytkowników wyświetlają się po prawej stronie. W tym miejscu możesz je usunąć.

 

Uwaga: Tokeny dostępu utworzone przez właściciela konta nie mogą zostać usunięte przez innych użytkowników. Tylko właściciel konta może usunąć własne tokeny dostępu. Można to zrobić w menu: Ustawienia > Profil > Token dostępu osobistego.

 

Thanks for your feedback!

PlanRadar Connect

PlanRadar Connect, usługa obsługiwana przez Workato, umożliwia integrację z ponad 200 aplikacjami bez konieczności programowania.

Zanim skorzystasz z PlanRadar Connect, nasz zespół Customer Success sprawdzi wymogi Twojej integracji, by udzielić odpowiedniego dostępu i wsparcia. Aby poprosić o dostęp, przejdź do Ustawienia > Konto > PlanRadar Connect i kliknij Poproś o dostęp. Wkrótce po tym skontaktujemy się z Tobą.

Thanks for your feedback!