Video:

Przeglądarka modeli BIM PlanRadar pozwala zespołom realizującym projekty budowlane i nieruchomościowe korzystać z zalet BIM z dowolnej lokalizacji, dzięki przemyślanej i prostej nawigacji. Rozwiązanie openBIM, dostępne w ramach PlanRadar, umożliwia przesyłanie plików IFC eksportowanych z Revit, ArchiCAD, AllPlan, Navisworks i innych programów oraz daje użytkownikom PlanRadar możliwość pracy bezpośrednio na modelu.

PRZESYŁANIE PLIKÓW IFC

Przesyłanie, usuwanie i eksportowanie modeli BIM odbywa się na takiej samej zasadzie jak w przypadku planów 2D. Kliknij tutaj by poznać szczegóły. Modele oraz plany 2D można przesyłać jedynie poprzez aplikację web.

UWAGA! Najlepsze wyniki uzyskasz, korzystając co najmniej z formatu IFC 2×3.

 

Thanks for your feedback!


 

OTWIERANIE MODELU BIM

 

Po załadowaniu modelu BIM staje się on natychmiast dostępny w ramach projektu.

Aby rozpocząć pracę na modelu BIM, przejdź do zakładki zadań z paska nawigacji, zmień widok na „Plan” i wybierz model BIM z menu rozwijanego rzutów:

  


 

Tworzenie zadań

 

Aby utworzyć zadanie w modelu BIM, przejdź do wybranej lokalizacji i kliknij prawym przyciskiem myszki w punkcie, w którym chcesz je utworzyć. Następnie możesz potwierdzić lub odrzucić miejsce umieszczenia zadania. Po zaakceptowaniu jego lokalizacji pojawi się okienko pozwalające wybrać formularz, według którego ma zostać utworzone zadanie. Działa to w taki sam sposób, jak tworzenie zadań na planach PDF.


 

Wybór zadania

Po lewej stronie widoczne są wszystkie zadania utworzone w modelu BIM. Kliknij dowolne zadanie, aby automatycznie przenieść się do jego lokalizacji.


 

KLIKANIE OBIEKTÓW W MODELU BIM

Kliknij dowolny obiekt, by zobaczyć jego nazwę i wymiary po prawej stronie schematu modelu.

Aby dane zostały wyświetlone, upewnij się, że po prawej stronie ekranu masz wybraną zakładkę Schemat modelu


 


Thanks for your feedback!


 

Mobile BIM guide

 

Otwieranie modelu BIM


 

Po załadowaniu modelu BIM przez aplikację web, możesz natychmiast uzyskać do niego dostęp ze swojego urządzenia mobilnego, jednak należy je wcześniej zsynchronizować. Dostęp do modeli BIM odbywa się na takiej samej zasadzie jak do planów 2D. Przejdź do swojego projektu i wybierz rzut, który zawiera model BIM. Rozpoznasz go z łatwością po napisie MODEL BIM bezpośrednio pod nazwą rzutu.

  

 

OBRACANIE I PRZEMIESZCZANIE SIĘ

Po wybraniu rzutu z modelem BIM model pojawi się na środku ekranu.


 

Po wybraniu funkcji „Tryb pieszego” możesz przemieszczać się po modelu BIM za pomocą dwóch gałek – jednej w lewym dolnym, a drugiej w prawym dolnym rogu ekranu.

 • Lewa gałka służy do przemieszczania się po modelu BIM.
 • Prawa gałka służy do przesuwania się w górę i w dół.
 • Ekran dotykowy służy do rozglądania się po modelu BIM.
 • Kostka nawigacji:umożliwia zmianę położenia względem kąta, pod którym obserwujesz model. Dzięki temu masz pewność, z której strony go oglądasz. Klikając kostkę, uzyskasz widok modelu z określonej perspektywy. Kostka nawigacji widoczna jest w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Stuknij ekran dwukrotnie, aby przybliżyć widok:dwukrotne naciśnięcie obiektu w modelu sprawi, że automatycznie przybliżysz widok, a kamera skupi się na nim. Dzięki temu z łatwością obejrzysz go z każdej strony. Obiekt, na którym skupia się kamera, oznaczony jest na żółto.

 


 

TRYB PIESZEGO, TRYB WYŚRODKOWANY I PRZYWRACANIE POZYCJI

Jak zaznaczono na poniższym obrazku, możesz przełączać się między trybem pieszego i trybem wyśrodkowanym oraz korzystać z przycisku przywracania pozycji.

 • Tryb pieszego:

  Wybór „trybu wyśrodkowanego” umożliwia skupienie kamery na aktualnie obserwowanym obszarze. Tryb ten włącza się domyślnie po załadowaniu modelu.

 • Tryb wyśrodkowany:

  Wybór „trybu wyśrodkowanego” umożliwia skupienie kamery na aktualnie obserwowanym obszarze. Tryb ten włącza się domyślnie po załadowaniu modelu.

 

 •  Przywracanie pozycji:

  Kliknij przycisk „przywracania pozycji”, by przywrócić centralną pozycję modelu i automatycznie uruchomić tryb wyśrodkowany.

 

PRZYCISK OPCJI

Kliknij przycisk w postaci trzech kropek „…”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić następujące opcje:

   • Plany pięter.
   • Schemat modelu IFC.
   • Przełącz widok 2D/3D.
   • Pokaż wszystkie pinezki.


 

Plany pięter

W tym miejscu wyświetla się lista pięter dostępnych w modelu BIM. Możesz wybrać kondygnacje, które chcesz wyświetlić lub ukryć, naciskając suwaki poszczególnych pięter.

 

Istnieje również możliwość spojrzenia na każdą z kondygnacji z lotu ptaka. W tym celu należy kliknąć wybrane piętro.


 

Schemat modelu IFC

W schemacie modelu IFC możesz zobaczyć wszystkie obiekty w obrębie danego modelu BIM.


 

Aby przejść do konkretnego obiektu, możesz wybrać poszczególne piętra, by zawęzić dostępny wybór obiektów.


 

Po znalezieniu poszukiwanego obiektu kliknij go, aby wyświetlić szczegóły.


 

Pojawi się opcja „Wyśrodkuj obiekt”. Po jej wybraniu widok automatycznie skupi się na obiekcie, a pozostałe elementy modelu staną się prześwitujące. Będziesz mieć również możliwość obracania się wokół wybranego obiektu.


 

Aby wyjść z tego trybu, kliknij przycisk powrotu w kształcie strzałki skierowanej w lewo, który znajduje się w lewy górnym rogu.

 

Przełączanie widoku 2D/3D

Ta opcja pozwala przełączać się między rzutem prostopadłym, w którym model wygląda jak plan 2D, a rzutem perspektywicznym, w którym model pokazywany jest w 3D. Zadania można tworzyć w obydwu widokach.


 

Pokaż wszystkie pinezki

Opcja ta umożliwia wyświetlenie wszystkich utworzonych przez Ciebie pinezek, niezależnie od tego, czy są zasłonięte przez jakiś obiekt:


 

Wyłączenie tej opcji sprawi, że na modelu pojawią się tylko te pinezki zadań, które aktualnie nie są zasłonięte:


  

ZADANIA W MODELU BIM

 

Tworzenie zadań


 

Tworzenie zadań w modelu BIM nie różni się od tworzenia zadań na dwuwymiarowym planie. Kliknij zielony przycisk tworzenia zadania, który znajduje się u dołu ekranu. Pojawi się wskaźnik, który możesz przemieścić i upuścić w wybranej przez siebie pozycji na modelu. Następnie naciśnij zielony ptaszek, by przejść do tworzenia zadania.

 

Kliknięcie utworzonego zadania

Gdy klikniesz utworzone w modelu BIM zadanie, u góry pojawi się nowy przycisk („Przejdź do zadania”).    Jego naciśnięcie automatycznie przemieści Cię do lokalizacji utworzonego zadania:


 

Po kliknięciu przycisku „Przejdź do zadania” automatycznie przemieścisz się do pozycji, w której znajdował się Twój widok, gdy zadanie zostało przez Ciebie utworzone:

 

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń albo komentarzy, prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

 


Thanks for your feedback!