Baza Wiedzy – Raporty projektów

Raporty projektów umożliwiają zbieranie danych bezpośrednio z miejsca realizacji projektu do przygotowanych szablonów raportów, co ułatwia odtworzenie list kontrolnych, dzienników, raportów z inspekcji oraz innych dokumentów w ramach PlanRadar. Szablony można przesłać do PlanRadar, wykorzystując do tego istniejące formularze PDF, i zmapować do danych projektu, ograniczając w ten sposób konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Ten artykuł obejmuje następujące zagadnienia:


Wypełnianie raportu projektu

Aby rozpocząć uzupełnianie raportów projektu, kliknij przycisk „Raporty Projektu” w menu nawigacji.

Aby stworzyć nowy raport projektu, wybierz projekt, nad którym pracujesz, a następnie kliknij „Utwórz raport projektu”.

Następnie wybierz szablon projektu, z którego chcesz skorzystać. O tworzeniu szablonu raportu projektu dowiesz się tutaj. Jedynie wewnętrzni użytkownicy mogą tworzyć raporty, o ile posiadają odpowiednie uprawnienia.

eśli jesteś podwykonawcą i nie masz dostępu do szablonów, poproś kierownika projektu o dostęp do potrzebnych szablonów.

Po wybraniu szablonu uzyskasz możliwość wypełnienia raportu projektu. Niektóre pola wypełnią się automatycznie danymi z wybranego projektu, w innych pojawi się menu rozwijane z gotowymi opcjami. Część pól wymaga własnoręcznego wprowadzenia tekstu.

Dodawanie adnotacji w raportach projektów:

Jeśli zajdzie taka potrzeba, w raporcie projektu można wprowadzić adnotacje. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok ikony pióra, by wyświetlić więcej opcji adnotacji.

Podpis: Aby dodać podpis, kliknij ikonę podpisu. Umożliwi to utworzenie podpisu. Po stworzeniu podpisu można dostosować jego rozmiar i umieścić w odpowiednim miejscu raportu.

Pióro: Kliknięcie ikonki pióra umożliwia rysowanie bezpośrednio w raporcie projektu.

Zakreślacz: Kliknij ikonkę zakreślacza, by zaznaczyć kolorem sekcje raportu projektu.

Gumka: Umożliwia usuwanie adnotacji wprowadzonych w raporcie projektu.


Zapisywanie i przesyłanie raportów projektów

Po wypełnieniu raportu kliknij „Prześlij raport”, by go sfinalizować. Po przesłaniu raportu nie można go już edytować. Przesłane raporty dostępne są do wglądu wszystkich użytkowników wewnętrznych, którzy mają do nich dostęp. Sprawdź uprawnienia raportów projektów żeby dowiedzieć się, jak zapewnić użytkownikom dostęp.

Podwykonawcy mogą jedynie przeglądać raporty przesłane przez siebie. Po przesłaniu raportu podwykonawca nie ma możliwości usunięcia go.

Istnieje też możliwość zapisania wersji roboczej. Pozwala to na dokończenie raportu w późniejszym terminie. Tylko Ty widzisz zapisane wersje robocze.Thanks for your feedback!


Uprawnienia użytkownika wewnętrznego

Uprawnienia raportów projektów można ustawić w ramach poszczególnych „ról”. Do wyboru masz następujące opcje dostępu dla użytkownika wewnętrznego korzystającego z raportów projektów:

  • Tworzenie raportów projektów
  • Edycja – pozwól użytkownikom na edytowanie tytułu przesłanych raportów projektów utworzonych przez innych autorów
  • Podgląd – oglądaj własne i przesłane przez innych raporty projektów
  • Usuwanie raportów projektów

 

Uwaga: ze względu na utworzenie raportów projektów domyślne uprawnienia zostały przekopiowane z sekcji dotyczącej uprawnień zadań użytkownika. Uprawnienia raportów projektów można zaktualizować w dowolnym momencie w ramach ról.


Uprawnienia podwykonawcy

Podwykonawcy mogą tworzyć własne raporty projektów. Nie mogą natomiast tworzyć szablonów raportów projektów.

Podwykonawcy mogą przeglądać jedynie raporty projektów przesłane przez siebie.

Więcej informacji dotyczących tworzenia/przypisywania ról użytkownikom znajdziesz w sekcji bazy wiedzy dotyczącej ról. Aby ją wyświetlić, kliknij „tutaj”.

Thanks for your feedback!