Baza Wiedzy – Raporty projektów

 

Raporty projektów umożliwiają zbieranie danych bezpośrednio z miejsca realizacji projektu do przygotowanych szablonów raportów, co ułatwia odtworzenie list kontrolnych, dzienników, raportów z inspekcji oraz innych dokumentów w ramach PlanRadar. Szablony można przesłać do PlanRadar, wykorzystując do tego istniejące formularze PDF, i zmapować do danych projektu, ograniczając w ten sposób konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Ten artykuł obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Tworzenie raportu projektu
   1. Wypełnianie raportu projektu
   2. Zapisywanie i przesyłanie raportów projektów
   3. Wyszukiwanie i eksportowanie raportów projektów
  2. Uprawnienia ról dotyczące raportów projektów
   1. Uprawnienia użytkownika wewnętrznego
   2. Uprawnienia podwykonawcy

 

1. Tworzenie raportu projektu

 

Wypełnianie raportu projektu

Aby rozpocząć uzupełnianie raportów projektu, kliknij przycisk „Raporty Projektu” w menu nawigacji.

 

Aby stworzyć nowy raport projektu, wybierz projekt, nad którym pracujesz, a następnie kliknij „Utwórz raport projektu”.

Następnie wybierz szablon projektu, z którego chcesz skorzystać. O tworzeniu szablonu raportu projektu dowiesz się tutaj. Jedynie wewnętrzni użytkownicy mogą tworzyć raporty, o ile posiadają odpowiednie uprawnienia.

Jeśli jesteś podwykonawcą i nie masz dostępu do szablonów, poproś kierownika projektu o dostęp do potrzebnych szablonów.

 

Po wybraniu szablonu uzyskasz możliwość wypełnienia raportu projektu. Niektóre pola wypełnią się automatycznie danymi z wybranego projektu, w innych pojawi się menu rozwijane z gotowymi opcjami. Część pól wymaga własnoręcznego wprowadzenia tekstu.

 

Dodawanie adnotacji w raportach projektów:

Jeśli zajdzie taka potrzeba, w raporcie projektu można wprowadzić adnotacje. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok ikony pióra, by wyświetlić więcej opcji adnotacji.

 

Podpis: Aby dodać podpis, kliknij ikonę podpisu. Umożliwi to utworzenie podpisu. Po stworzeniu podpisu można dostosować jego rozmiar i umieścić w odpowiednim miejscu raportu.

Pióro: Kliknięcie ikonki pióra umożliwia rysowanie bezpośrednio w raporcie projektu.

Zakreślacz: Kliknij ikonkę zakreślacza, by zaznaczyć kolorem sekcje raportu projektu.

Gumka: Umożliwia usuwanie adnotacji wprowadzonych w raporcie projektu.
 

Zapisywanie i przesyłanie raportów projektów

Po wypełnieniu raportu kliknij „Prześlij raport”, by go sfinalizować. Po przesłaniu raportu nie można go już edytować. Przesłane raporty dostępne są do wglądu wszystkich użytkowników wewnętrznych, którzy mają do nich dostęp. Sprawdź uprawnienia raportów projektów żeby dowiedzieć się, jak zapewnić użytkownikom dostęp.

Podwykonawcy mogą jedynie przeglądać raporty przesłane przez siebie. Po przesłaniu raportu podwykonawca nie ma możliwości usunięcia go.

Istnieje też możliwość zapisania wersji roboczej. Pozwala to na dokończenie raportu w późniejszym terminie. Tylko Ty widzisz zapisane wersje robocze.