Widok ogólny

Przypisując role wyznaczasz użytkownikowi indywidualne uprawnienia.


 

  1. Dodaj nową rolę (więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Tworzenie ról”)
  2. Edytuj lub usuń rolę (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Zarządzanie rolami” poniżej)
  3. Szukaj ról.

 

Thanks for your feedback!

Tworzenie ról

Aby utworzyć rolę, kliknij przycisk„Dodaj nową rolę” Otworzy się nowe okno, w którym określisz uprawnienia nowej roli.

Define a name for your new Role and select the appropriate permissions.


 

Nadaj nazwę nowej roli i wybierz odpowiednie uprawnienia.

Zaznacz pola przy uprawnieniach, które chcesz przyznać danej roli. Jeśli nie chcesz udzielać dostępu do danego uprawnienia, nie zaznaczaj pola.
Zdefiniuj nazwę nowej roli i wybierz odpowiednie uprawnienia.

Niektóre uprawnienia powiązane są z obowiązkową listą rozwijaną. Należy wybrać jedną z opcji, by określić, do czego upoważniona jest dana rola.


 

Przykład: Tworzenie dokumentów – po wybraniu uprawnienia do tworzenia dokumentów, możesz określić, czy użytkownik ma prawo do przesyłania dokumentów w ramach całego projektu, czy tylko do konkretnych zadań.

Po przypisaniu do roli pożądanych uprawnień, naciśnij na „Zapisz”, by utworzyć nową rolę.

 

Thanks for your feedback!

Zarządzanie rolami

W każdej chwili możesz edytować lub usunąć role, które zostały utworzone na twoim koncie. Aby edytować lub usunąć rolę, kliknij symbol trzech kropek znajdujący się po prawej stronie każdej z ról.


 

Uwaga: usunięcie roli z konta możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy nie ma do niej przypisanych użytkowników.

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

 

Thanks for your feedback!