Baza Wiedzy – Role

Ten artykuł obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Widok ogólny
  2. Tworzenie ról
  3. Zarządzanie rolami

Przypisując role wyznaczasz użytkownikowi indywidualne uprawnienia.

1. Widok ogólny

  1. Utwórz rolę (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Tworzenie ról”)
  2. Edytuj lub usuń rolę (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Zarządzanie rolami” poniżej)
  3. Pokaż następną / poprzednią stronę
  4. Wpisy per strona

2. Tworzenie ról

Aby utworzyć nową rolę, wybierz „Role” na pasku nawigacji i przejdź do przycisku „Utwórz nową rolę”. Otwiera on nowe okno, z wyborem indywidualnych uprawnień.


Domyślnie rola administratora jest predefiniowana. Można zmienić jej nazwę i dostosować do własnych potrzeb.

Zdefiniuj nazwę nowej roli i wybierz odpowiednie uprawnienia.

Ikona pióra lub kosza pozwala na zmianę lub usunięcie ról.

3. Zarządzanie rolami

Za pomocą paska nawigacyjnego możesz również uzyskać dostęp do widoku „Role” i wybrać role, w których chcesz wprowadzić zmiany. Dokonaj tych zmian w nowo otwartym okienku, a następnie kliknij na „Zapisz”.

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

Powrót do spisu treści.