Statystyki

  

Statystyki

Funkcja statystyk PlanRadar umożliwia personalizację sposobu wizualnego przedstawiania danych z zadań i tworzenie własnych paneli.

Panele statystyk:

Możesz tworzyć nieograniczone ilości paneli statystyk. Na każdym panelu umieścisz maksymalnie 8 wykresów umożliwiających monitorowanie różnych statystyk projektu. Aby utworzyć nowy panel, naciśnij na „Utwórz nowy panel” i podaj nazwę panelu.

  

Dodawanie nowego wykresu:

Po utworzeniu nowego panelu możesz zacząć tworzyć wykresy. Aby to zrobić, naciśnij na przycisk „Dodaj wykres” znajdujący się na samej górze panelu albo kliknij na puste miejsce na wykres.

 


Thanks for your feedback!


 

Wykres kolumnowy

Wykresy kolumnowe wykorzystują pionowe słupki do przedstawiania danych. Sprawdzają się w przypadku wielu rodzajów danych, ale najczęściej wykorzystywane są do porównywania informacji.

 


 

Wykres słupkowy

Jest to odpowiednik wykresu kolumnowego, ale składa się z poziomych, a nie pionowych słupków.

 


 

Wykres liniowy

Wykresy liniowe są idealne do przedstawiania zmian wartości w czasie (np. ilość utworzonych zadań w określonych dniach).

 


 

Wykres kołowy

Wykresy kołowe służą do proporcjonalnego porównania wartości. Każda wartość to fragment koła, dlatego można łatwo dostrzec jaki procent całości stanowi.

 


Thanks for your feedback!

Rozmiar wyświetlania:

Możesz wybrać dwa rozmiary: „Pół szerokości” i „Pełną szerokość”. Opcja “pół szerokości” zajmuje tylko jeden slot na wykres, pełna szerokość zajmuje dwa sloty znajdujące się obok siebie.

Pół szerokości::

 

Pełna szerokość::

 

Thanks for your feedback!

Filtrowanie wykresów

Formularz:

Możesz ograniczyć dane tylko do konkretnego formularza wykorzystywanego w projekcie. Masz też możliwość wybrania wszystkich dostępnych formularzy, by mieć pełny wgląd do swojego projektu.

 

Filtr:

Masz możliwość wprowadzenia do wykresu filtra niestandardowego. Filtry niestandardowe tworzy się w zakładce Zadania. Dopiero potem można zastosować je w wykresach.

 

Thanks for your feedback!

Dane 

Grupowanie:

Wybierz atrybut z formularza zadania, który chcesz zastosować w osi podstawowej wykresu (oś X w przypadku wykresu kolumnowego i liniowego, oś Y w przypadku wykresu słupkowego). Na przykład wybierz datę utworzenia, jeśli zależy Ci na analizie danych wg daty, albo wybierz wykonawców zadań, by sprawdzić jaką pracę wykonują członkowie zespołu.

 


 

Wartość:

Liczba zadań:
Dzięki tej opcji zobaczysz całkowitą liczbę zadań zgodnych z atrybutem wybranym w polu „Grupuj wg”.

 

Wylicz średnią ponad:
Wybranie tej opcji umożliwia porównanie zadań wybranych przez „Grupuj wg” ze średnią sumą wybranego pola numerycznego. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji jest możliwe tylko, jeśli zostanie wybrane pole numeryczne, takie jak postęp lub inne pole liczbowe lub pole z miejscami dziesiętnymi.

 

Wylicz sumę ponad:
Wybranie tej opcji umożliwia porównanie zadań wybranych przez „Grupuj wg” z całkowitą sumą wybranego pola numerycznego. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji jest możliwe tylko, jeśli zostanie wybrane pole numeryczne, takie jak postęp lub inne pole liczbowe lub pole z miejscami dziesiętnymi.

 

Maksymalna wartość… :
Wybranie tej opcji umożliwia porównanie zadań wybranych przez „Grupuj wg” z maksymalną wartością wybranego pola numerycznego. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji jest możliwe tylko, jeśli zostanie wybrane pole numeryczne, takie jak postęp lub inne pole liczbowe lub pole z miejscami dziesiętnymi.

 

Minimalna wartość…:
Wybranie tej opcji umożliwia porównanie zadań wybranych przez „Grupuj wg” z minimalną wartością wybranego pola numerycznego. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji jest możliwe tylko, jeśli zostanie wybrane pole numeryczne, takie jak postęp lub inne pole numeryczne lub pole z miejscami dziesiętnymi.

  

Skumulowany wykres słupkowy/liniowy:

Skumulowany wykres słupkowy

Skumulowany wykres słupkowy umożliwia Ci wyszczególnienie i porównanie poszczególnych wartości na słupkach wykresu.

Po wybraniu opcji skumulowanego wykresu, musisz zaznaczyć dodatkowe pole. To dodatkowe pole pojawi się w dodatkowych segmentach lub kategoriach słupka. Za pomocą różnych kolorów w obrębie słupka zostaną przedstawione różne kategorie. Na przykład możesz wybrać wykonawców zadania, a następnie statusy zadań, by utworzyć skumulowany wykres słupkowy pokazujący statusy zadań poszczególnych członków zespołu.

 

Skumulowany wykres liniowy (kilka linii):

Przy wyborze skumulowanego wykresu liniowego, musisz wybrać dodatkowe pole. Na wykresie pojawi się kilka linii, które porównają niezależne oraz zależne od siebie wartości z kilku zbiorów danych.

 


Thanks for your feedback!

Opcje panelu:

 

Edycja panelu

Kliknij na „Edytuj panel”, by zmienić nazwę panelu, który aktualnie przeglądasz.

Usuwanie panelu

Kliknij na „Usuń panel”, by usunąć aktualnie przeglądany panel

Odświeżanie danych:

Kliknij na „Odśwież dane”, by odświeżyć dane wprowadzone na konto PlanRadar. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeglądane wykresy są aktualne i zawierają najnowsze informacje.

 

Thanks for your feedback!

Eksport do Excela :

Kliknij na przycisk „Eksport do Excela”, by pobrać wszystkie wykresy z aktualnego panelu do pliku Excel. Każdy wykres przedstawiony jest w oddzielnym arkuszu pliku Excel.

 

Thanks for your feedback!

Pozostałe opcje filtrowania:

Na samej górze strony statystyk znajdziesz kolejne opcje filtrowania wykresów – możesz wybrać projekt, rzut lub filtr niestandardowy. Możesz też ustalić zakres dat.

 

Thanks for your feedback!

Dodawanie wykresów do raportów:

Masz możliwość umieszczania wykresów bezpośrednio w szablonach raportów. Aby to zrobić, po utworzeniu wykresów przejdź do szablonów z paska nawigacji.

Otwórz szablon, w którym chcesz umieścić wykres. Znajdziesz tam przycisk “Dodaj wykresy”. Występuje on na każdej stronie szablonu, z wyjątkiem strony zadań.

 

Once you have clicked on ‘Add charts’, you can select which charts you would like to add to the report. You can also choose their size by changing the chart width and height.

 

Thanks for your feedback!