Szablon podstawowy

Korzystanie z szablonów podstawowych pozwala eksportować informacje z zadań do raportów (raporty z inspekcji, raporty o usterkach, formularze uzupełniające, komunikaty o statusie, darmowe wiadomości itp.) w formie PDF i modyfikować je w razie potrzeby. Tutaj możesz między innymi dostosować tytuł lub stronę końcową, lub użyć własnego logo.


 

Najedź kursorem myszki na „Szablony”, a następnie kliknij „Raporty zadań”, by przejść do widoku ogólnego swoich szablonów. Tutaj możesz tworzyć i edytować swoje szablony. Korzystanie z szablonów pozwala na modyfikację eksportowanych projektów w formacie PDF w zależności od potrzeb.

 1. Utwórz nowy szablon raportu (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Tworzenie szablonów”).
 2. Pasek wyszukiwania.
 3. Kopiuj, edytuj lub usuń szablon (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zarządzanie szablonami”).

 

Tworzenie szablonu podstawowego


 

Aby utworzyć nowy szablon:

 1. Najedź kursorem myszki na menu „Szablony” i kliknij „Raporty zadań”.
 2. Kliknij przycisk „Utwórz nowy szablon raportu”, by stworzyć nowy szablon. Wybierz szablon podstawowy.
 3. Formularz wprowadzania danych: możesz ustawić, które szczegóły projektu lub zadania mają zostać uwzględnione w eksporcie, np. zdjęcia lub historia dziennika. Istnieje również możliwość utworzenia spisu treści, indywidualnego zaprojektowania strony tytułowej i strony końcowej lub wstawienia nagłówka (logo firmy itp.).
 4. Zapisz szablon lub anuluj proces tworzenia szablonu raportu.

 

Zmiana nazwy atrybutów zadania:

Masz również możliwość nadania innej nazwy atrybutom zadania podczas tworzenia szablonu.

Atrybuty zadania: tutaj możesz użyć pól wyboru, aby zdecydować, które atrybuty zadania (tytuł, poziom i priorytet) chcesz wykorzystać w szablonie, a nawet przypisać alternatywny tekst.

Typ atrybutów: tutaj możesz użyć menu rozwijanego, aby wybrać, które atrybuty chcesz przenieść z istniejących typów zadań do szablonu, a nawet przypisać alternatywny tekst.

 

Thanks for your feedback!

Kreator szablonów 

Widok ogólny szablonów

Jak korzystać z kreatora szablonów

Kreator szablonów pozwala na eksport dokładnie określonych przez Ciebie danych zadania. Niezależnie od tego, czy jest to dziennik budowy, protokół przekazania, raport bezpieczeństwa pożarowego, lista kontrolna inspekcji domowej, czy też lista kontrolna przekazania, możesz raportować z łatwością i elastycznie.

Aby utworzyć szablon, możesz zacząć od wybrania jednego z naszych przykładowych szablonów i dostosowania go do swoich potrzeb. Możesz też stworzyć szablon od początku.


 

Do kreatora szablonów można uzyskać dostęp poprzez najechanie kursorem myszki na menu „Szablony” w pasku bocznym i kliknięcie „Raporty zadań”. Tutaj zobaczysz przegląd wszystkich istniejących szablonów.

  

TWORZENIE LUB PERSONALIZACJA SZABLONÓW ZA POMOCĄ KREATORA SZABLONÓW RAPORTÓW

Kliknij przycisk „Utwórz nowy szablon raportu”, aby rozpocząć tworzenie lub personalizację szablonu raportu. Możesz wybrać Szablon podstawowy lub użyć naszego kreatora szablonów. Kreator szablonów udostępnia następujące opcje:

Przykładowe szablony


 

Możesz wybrać jeden z naszych przykładowych szablonów: dziennik budowy, raport bezpieczeństwa pożarowego, raport z audytu bezpieczeństwa lub lista kontrolna.


 

Po wybraniu szablonu, aby wyświetlić dane zadania w wybranym raporcie, należy dopasować utworzone pola zadania do odpowiednich pól raportu.


 

Kliknij na „Pokaż mapowanie pól”, aby zrobić to ręcznie, lub jeśli nie masz jeszcze odpowiedniego formularza zadania, możesz utworzyć formularz i mapować pola automatycznie wybierając „Utwórz i mapuj formularz”.

Tworzenie nowego szablonu


 

Twoją drugą opcją będzie „utwórz nowy szablon”, która pozwoli Ci przygotować nowy szablon z pomocą naszego potężnego paska narzędzi.

  

PASEK NARZĘDZI

Pasek narzędzi działa podobnie do odpowiednika z programu Microsoft Word. Umożliwia dopasowanie stylu raportu do stylu używanego przez Twoją firmę.

Opcje edycji tekstu:

 • Tekst pogrubiony
 • Kursywa
 • Podkreślenie
 • Strikethrough
 • Przekreślenie
 • Indeks dolny
 • Indeks górny
 • Czcionka
 • Rozmiar czcionki
 • Kolor tekstu
 • Kolor tła
 • Klasa tekstu
 • Styl tekstu
 • Wyczyść formatowanie

 

Edytor stylu akapitu

Opcje edycji akapitów:


 

 • Wyrównaj do lewej
 • Wyśrodkuj
 • Wyrównaj do prawej
 • Wyjustuj
 • Lista uporządkowana
 • Lista nieuporządkowana
 • Format akapitu
 • Styl akapitu
 • Wysokość linii
 • Zmniejsz wcięcie akapitowe
 • Zwiększ wcięcie akapitowe
 • Wstaw linię poziomą
 • Wstaw obraz
 • Wstaw tabelę
 • Wstaw odnośnik
 • Podział strony

 

Dodawanie atrybutóws


 

 • Dodaj Atrybuty Zadania (dostępne tylko z formularza zadania). Tutaj możesz wybierać spośród pól zadań, które masz do dyspozycji w swoich formularzach.
 • Dodaj atrybuty projektu. Wybierz dane projektu, które mają być wyświetlane w eksportowanym raporcie.
 • Dodaj zdjęcia zadań. Dodaj zdjęcia z zadań do swojego eksportu.
 • Dodaj protokół. Dodaj komentarze do zadań i historię dziennika do swojego eksportu.
 • Dodaj Widok Planu, aby pokazać pozycję zadania w formie widoku ogólnego lub szczegółowego widoku każdego zadania.
 • Dodaj dokumenty, aby dołączyć dokumentację zadania.
 • Dodaj atrybuty użytkownika do swojego raportu.
 • Dodanie atrybutów ogólnych umożliwia dodanie daty i godziny eksportu danych.
 • Dodaj zdjęcia projektu. Możesz umieścić grafikę bezpośrednio w raporcie.
 • Dodaj wykresy. Wybierz przygotowane przez siebie w zakładce Statystyki wykresy, by umieścić je bezpośrednio w raporcie (Niedostępne w formularzu zadania).

 

Widok kodu HTML

Jeśli chcesz edytować swój szablon za pomocą kodu HTML, możesz to zrobić również za pomocą przycisku „widok kodu” na pasku narzędzi:


  

ZAKŁADKI KONFIGURACYJNE

Po otwarciu nowego szablonu raportu, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się rozpocząć od przykładowego szablonu, czy też stworzysz nowy szablon, pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, będą różne zakładki konfiguracyjne, zaczynając od zakładki SETTINGS.

ZAKŁADKA USTAWIEŃ


 

W tym miejscu można ustawić styl raportu oraz priorytetową kolejność wyświetlanych danych. Na dole strony możesz stworzyć swój własny nagłówek i stopkę, które mogą pojawić się na każdej stronie Twojego raportu. W tym miejscu możesz przeciągnąć i upuścić logo firmy do szablonu lub dodać atrybuty takie jak nazwa projektu i o wiele więcej.

Uwaga! Pole wprowadzania danych „Nazwa” jest obowiązkowe

 

ZAKŁADKA OKŁADKA / ZAŁĄCZNIK

Format początkowy i końcowy raportu można ustawić na stronie tytułowej i stronie załącznika. Na tych stronach można dodawać tekst, styl akapitów i dane projektu za pomocą ikon atrybutów.


 

Możesz również dodać nagłówek i stopkę z ustawień do każdej z tych stron, zaznaczając to pole.

ZAKŁADKA ZADAŃ

Podstawowa funkcjonalność szablonu raportu znajduje się na stronie Zadań. W tym miejscu można zdefiniować dane raportu i jego wygląd.

Wszystkie informacje o projekcie zebrane w ramach PlanRadar są dostępne do dodania jako atrybuty z możliwością przeciągania i upuszczania, co sprawia, że można je umieścić w dowolnym miejscu raportu. Oznacza to, że w momencie zmiany i aktualizacji informacji o projekcie w PlanRadar, będą one automatycznie aktualizowane w treści raportu.


 

Pozwala to na odtworzenie standardowych formularzy regulacyjnych, takich jak dzienniki stron internetowych, protokoły przekazania lub inne raporty zgodnie z Twoimi potrzebami, a także ich automatyzację.

Zawartość można umieszczać na tej stronie na dwa sposoby:

a) Możesz kopiować i wklejać tekst lub tabele ze źródeł, takich jak arkusze kalkulacyjne Excel lub dokumenty Word

LUB

b) Możesz tworzyć i edytować szablon raportu przy użyciu paska narzędzi

 

Copy & Kopiowanie i wklejanie z innych źródeł

Aby dodać zawartość do szablonu raportu, można skopiować tekst lub tabele z dokumentów Word, arkuszy Excel, plików PDF, notatek, a następnie wkleić je do kreatora szablonów.

Podczas wklejania skopiowanych treści do kreatora, PlanRadar automatycznie rozpozna źródło i zapyta, czy chcesz zachować format źródłowy, czy też dostosować treści do docelowego formatu.


 

Po wklejeniu zawartości, jeśli konieczne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tekście, można skorzystać z paska narzędzi, aby pomóc w dostosowaniu stylu tekstu i stylu akapitu zawartości.

Dodawanie atrybutów

Aby określić w którym miejscu raportu ma się pojawić konkretna treść zadania, kliknij, rozwiń pasek narzędzi i wybierz potrzebne atrybuty.


 

Pasek narzędzi atrybutów pozwala na dodawanie atrybutów projektu i zadań, takich jak notatki, terminy realizacji i inne istotne informacje o projekcie, a także zdjęć, sekcji planu i dzienników zadań, które zostały zebrane w PlanRadar. Aby dodać te atrybuty w pierwszej kolejności, należy umieścić kursor w miejscu, w którym ma się pojawić konkretna treść i wybrać potrzebny atrybut.

 

Uwaga!Pamiętaj, że ten układ zostanie zastosowany w każdym eksportowanym przez Ciebie zadaniu!

Ważne!  Możesz dodawać atrybuty tylko z jednego formularza plus pola danych statycznych. Podczas eksportowania raportu, jeśli dodano atrybut z innego formularza niż ten, który eksportujesz, eksport nie będzie zawierał pola danych zadania ani danych zadania.

Tryb eksperta

Jeśli Twój raport musi zawierać pola zadań dwóch lub więcej formularzy, możesz użyć trybu „eksperta”, , który znajduje się na dole strony zadań.


 

Tryb eksperta przypisuje różne układy raportów do różnych formularzy. Po kliknięciu na przycisk „uruchom tryb eksperta”, pojawią się następujące opcje:

a) Wybór jednego z istniejących układów raportów LUB

b) Wybór „Dodaj układ raportu”, aby utworzyć nowy układ raportu


 

Wybór formularza: Wybierz formularz, aby przypisać nowy układ zadania do zadań formularza. Będzie możliwe dodawanie jedynie atrybutów z formularza wybranego w tym miejscu

Układy raportów: Skopiuj zawartość nowego układu raportu z istniejącego układu, aby nie trzeba było tworzyć zawartości od podstaw.

W rezultacie Twój raport będzie zawierał dwa różne formularze, z których każdy będzie miał własny układ raportu.

Oto praktyczny przykład dla rozjaśnienia:

Po dodaniu dodatkowego układu raportu dla innego formularza, jak wspomniano w powyższych krokach, można teraz nadać mu inny styl (w tym przykładzie dodaliśmy układ raportu połączony z formularzem o nazwie „PlanRadar(EN)”:

Uwaga! Pamiętaj, że pierwszy układ raportu zadania zostanie z automatu nazwany „Domyślny”.


 

Teraz udało Ci się utworzyć układ raportu połączony z innym formularzem. Możesz przełączać się między nimi za pomocą menu rozwijanego.


 

Now you have created a report layout connected to a different form. You can switch between them via the dropdown-menu.

 

Atrybuty „rich data”


 

Do raportu można dodać tzw. „rich data”, czyli np. zdjęcia lub sekcje planu.

Kiedy decydujesz się dodać zdjęcia zadań, umieszczasz placeholder w miejscu, w którym zdjęcia pojawią się w Twoim raporcie. Możesz również zdefiniować procentowy rozmiar szerokości, z jaką zdjęcia będą eksportowane, tak jak w raporcie końcowym.

Wybierając opcję importu widoku planu, można wybrać widok szczegółowy, aby zobaczyć położenie pinezki lub wybrać widok ogólny, aby pokazać obszar, w którym znajduje się pinezka.

Do wglądu:


 

Atrybuty użytkownika

Podczas dodawania atrybutów użytkownika należy pamiętać, że eksport będzie zawierał tylko te dane użytkownika, które zostały wybrane w procesie eksportu. Należy pamiętać, że można wybrać tylko jednego użytkownika.


  

DODAWANIE, USUWANIE I EDYCJA ZAKŁADKI/STRONY

Różne sprawozdania wymagają różnych struktur. Za pomocą kreatora szablonów raportów PlanRadar można dodawać i usuwać strony oraz zmieniać ich układ w zależności od potrzeb. Od standardowej strony tytułowej, przez dodatkowe strony z podpisem, po dowolne arkusze informacyjne, np. wytyczne firmy.

Dodawanie strony


 

Zdecyduj, czy chcesz dodać pustą stronę do edycji lub załadować plik PDF do umieszczenia w eksporcie.

 
 

Usuwanie strony

 
 

Zmiana układu stron

Kliknij na przycisk „Zmień układ stron”


 

Zmiana nazwy stron

Kliknij dwukrotnie na nazwę zakładki, aby zmienić nazwę strony szablonu


 


 

OGRANICZ DOSTĘP DO PROJEKTÓW


 

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie szablony raportów są dostępne we wszystkich projektach, ale można również zdecydować się na ograniczenie ich tylko do niektórych projektów.

a) Wystarczy zaznaczyć pole wyboru „Ogranicz dostęp do projektów” i kliknąć na „Wybierz projekty”


 

b) Wybierz projekt(y), dla którego(których) chcesz udostępnić szablon(y) i kliknij przycisk Zapisz.

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

 


Thanks for your feedback!

ZARZĄDZANIE SZABLONAMI RAPORTÓW ZADAŃ

W widoku „Szablony” znajdziesz wszystkie utworzone przez siebie szablony. W każdym wierszu, po prawej stronie, znajdują się 3 następujące ikony:

Kopiuj: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz utworzyć szablon podobny do już istniejącego. Jak tylko klikniesz ikonę kopiowania, w ostatnim wierszu pojawi się nowy edytowalny szablon. Kliknij ikonę ołówka, aby go zmodyfikować.

PlanRadar Edit

Edycja: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz przejść do ustawień szczegółowych i wprowadzić zmiany.

Delete: Usuń: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz usunąć szablon. Pojawi się wtedy wyskakujące okienko, w którym należy potwierdzić lub anulować usunięcie...

 

Thanks for your feedback!

Szablony raportów projektu: 

Tworzenie nowego szablonu raportu projektu.

Zarządzanie szablonami Raportów projektu odbywa się poprzez najechanie na pozycję „Szablony”, a następnie wybranie „Raporty projektów” w pasku nawigacji. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, musisz mieć nadane ‘‘uprawnienie „Szablony”

 

Aby utworzyć nowy szablon raportu projektu, kliknij „Utwórz szablon”. Wyświetlą się następujące opcje:

1. Prześlij własny formularz PDF z komputera (poniżej dowiesz się, jak go utworzyć).

LUB

2. Wybierz jeden z naszych przykładowych szablonów formularzy PDF.

  

Przesyłanie własnego formularza PDF

Po kliknięciu „Prześlij formularz PDF” pojawi się okno wyboru pliku PDF z komputera.

*Uwaga – musisz przesłać plik PDF z polami do wypełnienia. Aby utworzyć edytowalny PDF od zera, skorzystaj z poniższej instrukcji.

Krok 1: Stwórz własny szablon formularza w Wordzie, Excelu lub innej aplikacji i eksportuj go jako plik PDF.

Krok 2: Użyj edytora PDF (np. Acrobat Pro albo PDF-XChange Editor), by przekształcić plik PDF w plik z polami do wypełnienia.

Krok 3: Prześlij plik PDF, który posiada już edytowalne pola, do aplikacji PlanRadar.

Po wybraniu pliku PDF z komputera zyskasz możliwość nazwania szablonu za pomocą pola tytułu i wybrania rodzaju użytkownika, który będzie mógł z tego szablonu korzystać. Po określeniu ustawień możesz kliknąć „Utwórz szablon”.

  

Mapowanie pól w szablonie raportu projektu:

Po przesłaniu pliku PDF zyskasz możliwość zmapowania pól wewnątrz szablonu raportu projektu. Zmapowane pola będą automatycznie uzupełniane o wybrane dane projektu albo listę rozwijaną opcji do wyboru, dostępnych dla użytkownika przy tworzeniu raportów projektów. Dzięki temu nie będzie konieczności ręcznego wypełniania tych pól za każdym razem.

Do raportu projektu można zmapować następujące pola:

 • Szczegóły projektu (Nazwa, ID, Kod, Adres, Data rozpoczęcia, Data zakończenia)
 • Członkowie projektu tj. użytkownicy (Imię i nazwisko, Imię i nazwisko + Firma, Imię i nazwisko + Email)
 • Data i godzina raportu
 • Listy (Utworzone w zakładce „Formularze i listy”)

 

Aby zmapować pole, kliknij edytowalne pole w szablonie i następnie po prawej stronie wybierz typ danych, które będą wprowadzane do pola. Przykład poniżej.

 

Po zmapowaniu wszystkich potrzebnych pól kliknij „Zapisz mapowanie”.

Mapowanie pól jest opcjonalne. Możesz po prostu pominąć ten krok, klikając „Pomiń mapowanie”.

  

Ograniczanie dostępności raportów projektów do konkretnych projektów:

Po utworzeniu szablonu zyskasz możliwość przypisania szablonów tylko do określonych projektów. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru „Ogranicz dostęp do projektów”, a następnie kliknij przycisk „Wybierz projekty”. Tutaj możesz określić projekty, które będą mogły korzystać z tego szablonu.

  

Zarządzanie szablonami raportów projektów

Na stronie szablonów raportów projektów znajdziesz ogólny przegląd wszystkich aktualnych szablonów raportów projektów. Powyżej znajdziesz informacje dotyczące tworzenia własnego szablonu.

W zakładce szablonów raportów projektów znajdziesz następujące opcje szybkiej edycji

 • Pobieranie szablonu.
 • Kopiowanie szablonu.
 • Modyfikacja nazwy i widoczności szablonu.
 • Usuwanie szablonu.

 

 


Thanks for your feedback!