NFC Tags

Aplikacja PlanRadar wprowadza obsługę technologii NFC (Near-field communication – Komunikacja bliskiego zasięgu) i tagów NFC.

PlanRadar daje ci możliwość powiązania zadań z tagami NFC. Dzięki temu użytkownik może szybko uzyskać dostęp do konkretnego zadania – wystarczy przytrzymać telefon w pobliżu tagu NFC podczas korzystania z aplikacji PlanRadar.

 

Thanks for your feedback!

Uruchamianie funkcjonalności NFC:

Aby uruchomić funkcjonalność NFC na telefonie komórkowym, przejdź do ustawień aplikacji PlanRadar. Znajdziesz tam możliwość włączenia opcji odczytu NFC. Podczas jej uruchamiania może pojawić się powiadomienie informujące o konieczności zezwolenia na korzystanie z NFC również bezpośrednio w ustawieniach telefonu komórkowego.

Po uruchomieniu NFC na urządzeniu i w ustawieniach aplikacji PlanRadar możesz rozpocząć przypisywanie zadań do tagów NFC.

 

Thanks for your feedback!

Powiązanie zadania z tagiem NFC.

Aby powiązać zadanie z tagiem NFC, należy utworzyć nowe zadanie albo otworzyć już istniejące. Opcja NFC znajduje się na dole listy szczegółów zadania. W tagu NFC nie są zapisywane dane zadania, a jedynie kod referencyjny, który potrafi odczytać tylko aplikacja PlanRadar.

 

Po kliknięciu pozycji NFC należy przytrzymać urządzenie obok tagu NFC, by połączyć zadanie z tagiem.

 

Odnośniki do tagów NFC można w razie potrzeby nadpisać nowymi zadaniami.

 

Thanks for your feedback!

Odczyt tagu NFC:

Aby odczytać tag NFC na urządzeniu mobilnym, upewnij się, że w aplikacji PlanRadar otwarta jest lista zadań. Następnie przytrzymaj urządzenie obok tagu NFC. W aplikacji pojawi się okienko z pytaniem, czy chcesz otworzyć powiązane zadanie.

 

Thanks for your feedback!

Wybór tagów NFC:

Tagi NFC należy zakupić niezależnie od subskrypcji PlanRadar. Klient powinien upewnić się, że zakupione tagi NFC odpowiadają jego potrzebom a urządzenia mobilne, na których wykorzystywana jest aplikacja PlanRadar, obsługują technologię NFC. Tagi NFC muszą nadawać się do odczytania przez urządzenia z systemami iOS lub Android, by można było je zintegrować z aplikacją mobilną PlanRadar. Oprogramowanie PlanRadar jest kompatybilne z tagami obsługującymi format NDEF (NFC Data Exchange Format) i posiadającymi minimum 100 bajtów pamięci.

 

Thanks for your feedback!