Fazy:


Tworzenie nowych faz i faz podrzędnych

Aby utworzyć nową fazę lub fazę podrzędną, kliknij zielony przycisk „+ Utwórz fazę”.

Aby utworzyć fazę, uzupełnij następujące pola:

  1. „Tytuł” – Nadaj fazie nazwę. Jest to jedyne wymagane pole.
  2. „Faza nadrzędna” – To pole jest opcjonalne. Wypełnij je, jeśli chcesz, żeby aktualna faza była fazą podrzędną. Przypisz istniejącą fazę jako nadrzędną. W ten sposób utworzysz hierarchię faz. Pamiętaj, że w hierarchii może być tylko 5 poziomów.
  3. „Data rozpoczęcia” – Tutaj możesz ustalić datę rozpoczęcia fazy.
  4. „Czas trwania” – Podaj liczbę dni tygodnia przeznaczonych na daną fazę. Jeśli wprowadzisz datę rozpoczęcia i zakończenia, właściwa liczba dni zostanie uzupełniona automatycznie.
  5. „Data zakończenia” – Tutaj możesz ustalić datę zakończenia tworzonej fazy.
  6. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych pól, kliknij „Utwórz”.

Edycja istniejących faz:

Tutaj możesz w dowolnym momencie zmodyfikować szczegóły fazy (tytuł, data rozpoczęcia, data zakończenia, faza nadrzędna). Kliknij wybraną fazę, by ją edytować. Po wprowadzeniu zmian, kliknij „Zapisz”, by potwierdzić zmiany.

Usuwanie faz:

Aby usunąć fazę, kliknij ikonkę pozostałych opcji, która znajduje się po prawej stronie fazy, by otworzyć listę rozwijaną. Kliknij „Usuń fazę”.

Importowanie faz:

Masz możliwość zaimportowania harmonogramu projektu z Microsoft Project, Primavera P6 lub Asta Powerproject. W razie potrzeby w zaimportowanych projektach utworzy się hierarchia faz. Pamiętaj, że zadania nie zostaną zaimportowane wraz ze strukturą projektu.

Aby zaimportować fazy, kliknij ikonkę pozostałych opcji, która znajduje się w prawnym górnym rogu ekranu i kliknij „Importuj harmonogram”. Wybierz plik i kliknij „Prześlij”.


Thanks for your feedback!

Dodawanie zadań do harmonogramu


Dodawanie nowego zadania do fazy:

Aby dodać nowe zadanie do fazy, najedź na fazę, do której chcesz dodać zadanie i kliknij przycisk „+”. Następnie utwórz zadanie.

Możesz też kliknąć ikonkę pozostałych opcji, która znajduje się na prawo od fazy, by otworzyć menu rozwijane i wybrać „Dodaj zadanie”.

Dodawanie istniejącego zadania do fazy:

Aby dodać istniejące zadanie do fazy, kliknij ikonkę pozostałych opcji, która znajduje się po prawej stronie fazy, by otworzyć listę rozwijaną. Kliknij „Dodaj istniejące zadanie”.

Wyświetli się lista wcześniej utworzonych zadań. Możesz wyszukać i wybrać pojedyncze zadania albo zaznaczyć wiele zadań jednocześnie, korzystając z odpowiednich pól wyboru.

Podgląd zadań w harmonogramie:

Aby wyświetlić zadania w harmonogramie, otwórz istniejące zadanie przypisane do fazy albo utwórz nowe zadanie w fazie.

U góry zadania znajdziesz opcję „Harmonogram”. W sekcji harmonogramu kliknij ikonę edycji. Następnie wprowadź datę rozpoczęcia, czas trwania lub datę zakończenia. Po wszystkim kliknij „Zapisz”. Zadanie wyświetli się w harmonogramie zgodnie z ustalonymi datami.Thanks for your feedback!

Uprawnienia

Do harmonogramu dostęp mają wyłącznie użytkownicy wewnętrzni. Aby nadać użytkownikom dostęp do harmonogramu, przejdź do „Zarządzanie użytkownikami”, a następnie wybierz „Role” i nadaj uprawnienia do harmonogramu wybranej roli.

Utwórz nową rolę albo otwórz istniejącą, by ją zmodyfikować. Wspomniane uprawnienia znajdują się w sekcji „Harmonogram”.

Możesz umożliwić wewnętrznym użytkownikom przeglądanie harmonogramu. Ponadto możesz dać im możliwość zarządzania harmonogramem i wprowadzania zmian.

Thanks for your feedback!