Widok ogólny

Przegląd użytkowników


 

 1. Wybierz widok: Wybierz, czy chcesz zobaczyć już potwierdzonych, czy tylko niepotwierdzonych użytkowników na liście.
 2. Utwórz użytkownika: Kliknij tutaj, jeśli chcesz utworzyć nowego użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji „Tworzenie i konfiguracja użytkowników”.
 3. Zaproś użytkowników: Kliknij tutaj, jeśli chcesz zaprosić nowego użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji „Tworzenie i konfiguracja użytkowników”.
 4. Liczba użytkowników wewnętrznych
 5. Pasek wyszukiwania
 6. Wpisy per strona
 7. Pokaż następną / poprzednią stronę

 

Thanks for your feedback!

Tworzenie i konfigurowanie użytkowników w aplikacji webowej

Po kliknięciu na „Utwórz użytkownika” w menu „Użytkownik” zobaczysz następujące opcje:


 

 1. Dane użytkownika: Tutaj wprowadza się wszystkie dane użytkownika, takie jak nazwisko, e-mail, itp. Przede wszystkim należy wybrać typ użytkownika (wewnętrzny / wykonawca / obserwator).
 2. Przypisanie projektu: Tutaj przypisujesz użytkownikowi jego rolę w danym projekcie. Dodatkowo można udostępnić pewne projekty na urządzenia przenośne.
 3. Przypisanie grupy
 4. Uprawnienia: Istnieją różne uprawnienia w zależności od typu użytkownika (patrz poniżej)

 

UWAGA! Kiedy tworzysz nowego użytkownika, otrzymuje on automatycznie wygenerowane hasło w emailu. Jeśli użytkownik posiada już istniejące konto PlanRadar, to wystarczy go zaprosić. Założenie nowego konta dla już istniejącego użytkownika nie jest możliwe.

Objaśnienie terminologii:

 1. Użytkownik wewnętrzny: W przeciwieństwie do wykonawców lub obserwatorów, którzy mogą mieć tylko ograniczone, predefiniowane prawa administracyjne, użytkownicy wewnętrzni mogą otrzymać wszystkie lub wybrane prawa administracyjne. Utworzony użytkownik może widzieć lub obsługiwać tylko te punkty menu, które zostały dla niego określone poprzez zaznaczenie pól wyboru. Liczba użytkowników wewnętrznych zależy od ilości i rodzaju licencji. Podwykonawcy są bezpłatni. Mogą oni tylko pisać komentarze, przesyłać zdjęcia i co najwyżej deklarować postęp.

 


 

 1. Odbiorca: Wykonawca posiada predefiniowane uprawnienia, które nie mogą zostać zmienione.

 


 

 1. Obserwator: Obserwator ma wyłącznie prawo do udziału i nie może wprowadzać żadnych zmian w projekcie. Obserwator może być przypisany do projektów, ale nie do grup.

 


 

 1. Zapisz i utwórz użytkowników: Kiedy tworzysz użytkownika, otrzymuje on automatycznie wygenerowane hasło (lub hasło zdefiniowane przez Ciebie) w wiadomości email.
 2. Następnie kliknij „Zapisz”, aby zakończyć proces.

 

UWAGA!W tym samym czasie nad projektem może pracować nieograniczona liczba uczestników.


 

Thanks for your feedback!

Zapraszanie użytkowników w aplikacji webowej

Możesz również zapraszać użytkowników. Mogą oni sami wybrać hasło. Zaproszony użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail i musi najpierw aktywować swoje konto i ustawić hasło.


 

UWAGA! W tym samym czasie nad projektem może pracować nieograniczona liczba uczestników.

 

Thanks for your feedback!

Dodawanie i zapraszanie użytkowników w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej możesz dodawać nowych i istniejących użytkowników do projektów.

Aby dodać użytkownika do projektu, najpierw wybierz dany projekt na urządzeniu i naciśnij „Pokaż dane projektu”. Następnie kliknij „Użytkownicy w projekcie”.


 

Wyświetli się lista użytkowników aktualnie przypisanych do projektu. Kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu ekranu, by zaprosić nowego użytkownika albo dodać istniejącego użytkownika do wybranego projektu.


 

Aby dodać użytkownika, który należy już do twojego konta PlanRadar, wystarczy wybrać go z listy. Po wybraniu użytkownika kliknij przycisk „Dodaj do projektu”. Jeśli dodajesz użytkownika wewnętrznego, musisz przypisać mu rolę.


 

Aby zaprosić nowego użytkownika do swojego konta i projektu, kliknij „Zaproś nowego użytkownika do projektu”.

Wybierz rodzaj zapraszanego użytkownika – użytkownik wewnętrzny, podwykonawca lub obserwator. Następnie wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail.

Jeśli dane użytkownika masz zapisane w książce adresowej swojego urządzenia mobilnego, wystarczy wybrać opcję „Uzupełnij z książki adresowej”, by automatycznie wypełnić imię, nazwisko i adres e-mail.

Po podaniu wymaganych danych wybierz „Dodaj do projektu”.

Na e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość z zaproszeniem do twojego konta i projektu.


 

Thanks for your feedback!

Importowanie użytkowników

Możesz importować użytkowników do PlanRadar bezpośrednio z plików Excel lub CSV.

Przejdź do sekcji „Użytkownicy” w pasku nawigacji, a następnie kliknij na przycisk Eksport/Import w prawym górnym rogu strony. Pojawi się menu rozwijane, z którego należy wybrać opcję „Importuj użytkowników”.

 

Prześlij plik Excel lub CSV z dokumentów na dysku, naciskając na niebieski przycisk „Prześlij plik” i podając lokalizację dokumentu. Po załadowaniu pliku, naciśnij „Dalej”.

 

*Uwaga – Możesz pobrać przykładowy wzór, który pomoże Ci odpowiednio sformatować plik, z którego chcesz zaimportować użytkowników do platformy PlanRadar.

Następnie należy zmapować atrybuty pliku Excel lu b CSV do atrybutów użytkownika PlanRadar. Po zmapowaniu atrybutów naciśnij „Dalej”.

 

Jeżeli podczas importowania wystąpią jakieś błędy, zostaną one wylistowane. Jeśli nie wystąpi żaden błąd, możesz nacisnąć “Dalej”.

 

*Możesz nacisnąć na przycisk “Wstecz”, by naprawić błędy, jeśli wystąpiły problemy przy mapowaniu atrybutów. Jeżeli to nie wystarczy, należy skorygować dane w pliku Excel lub CSV. Komunikat błędu wyjaśni Ci w czym dokładnie tkwi problem.

Następnie pojawi się lista użytkowników do zaimportowania. Możesz sprecyzować ich role, klikając na listę rozwijaną. Możesz też przypisać ich do dalszych projektów, klikając na ikonkę rozwijanego menu przy użytkowniku.

 

 

*Jeśli wprowadzisz zmiany u jednego użytkownika, ale chcesz żeby odnosiły się do wszystkich użytkowników, naciśnij „Zastosuj do wszystkich”.

Po wszystkim naciśnij „Dalej”.

Kliknij „Import”, by zaimportować wszystkich użytkowników na swoje konto PlanRadar.

 

Thanks for your feedback!

Edycja użytkowników

Aby edytować już utworzonych użytkowników, przejdź do menu „Użytkownik” za pomocą paska nawigacji. Klikając na użytkownika, który ma być edytowany, zostaniesz przeniesiony do szczegółowych informacji, w których możesz wprowadzić zmiany.

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

 

Thanks for your feedback!