Swietelsky : Documentation de chantier efficace centralisée dans une application

Ustandaryzowane procesy, przejrzysta komunikacja

W jaki sposób firma budowlana SWIETELSKY standaryzuje gromadzenie danych na placu budowy przy użyciu PlanRadar

Założona w 1936 roku grupa SWIETELSKY to jedna z wiodących firm budowlanych w Europie Środkowej i Wschodniej. W czterech głównych państwach, czyli Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Czechach, oraz w 15 kolejnych krajach, w tym w Polsce, zatrudnionych jest łącznie około 11 000 pracowników, którzy generują roczny obrót o wartości ponad trzech miliardów euro we wszystkich sektorach przemysłu budowlanego. Wykorzystując PlanRadar, firma zapewnia standaryzację wszystkich aspektów zarządzania usterkami i raportowania, dzięki czemu procesy związane z projektami budowlanymi stają się bardziej wydajne i zrównoważone.

Czerpiemy również korzyści z digitalizacji z wykorzystaniem PlanRadar, zwłaszcza w procesie opracowania dokumentacji. Dzięki temu udało się częściowo lub prawie całkowicie wyeliminować czasochłonne procesy.

Arthur Schönwälder, Menedżer zespołu Mobility & Data Science w firmie Swietelsky

Wyzwanie

Arthur Schönwälder jest menedżerem zespołu Mobility & Data Science w firmie SWIETELSKY. Do jego obowiązków należy digitalizacja w odniesieniu do rozwiązań mobilnych i ciągłej dostępności danych w trakcie całego procesu budowlanego. Dokonuje on analizy danych generowanych w tym zakresie i wykorzystuje je do opracowywania bardziej wydajnych procesów dla pracowników operacyjnych. Jednym z ważnych tematów jest w tym przypadku zarządzanie usterkami.

„Wcześniej rejestrowanie usterek odbywało się często za pomocą długopisu, papieru i smartfona lub aparatu fotograficznego. Następnie w biurze trzeba było zapisać zdjęcia na komputerze i przypisać je do odpowiednich lokalizacji i wykonawców na listach w Excelu. Zajmowało to dużo czasu i nie było to wystarczająco przejrzyste dla osób zaangażowanych w projekt budowlany. Na przykład, aby uzyskać informacje o aktualnym statusie usuwania usterki, trzeba było korzystać z uciążliwej komunikacji pomiędzy kierownikiem budowy a technikiem, majstrem lub podwykonawcami” – mówi Arthur Schönwälder.

Pobierz za darmo

Rozwiązanie

W celu usprawnienia tych procesów Arthur Schönwälder i jego zespół przeprowadzili szeroko zakrojone badania rynku, w trakcie których poddano analizie 12 produktów. Najważniejszymi kryteriami wyboru były zakres funkcji i intuicyjność obsługi narzędzia, dlatego ostateczne zdecydowano się na PlanRadar. Oprogramowanie to jest wykorzystywane w firmie SWIETELSKY do różnych zadań w kontekście prac budowlanych.

Na ogół firma wykorzystuje PlanRadar do komunikacji i dokumentacji związanej z zarządzaniem usterkami, jak również z przekazaniami i odbiorami. Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy potrzeb i oceny opinii użytkowników oprogramowanie zostało wdrożone w całej firmie pod koniec 2020 roku.

Rezultat

Jednym z projektów zrealizowanych przez firmę SWIETELSKY przy wsparciu PlanRadar jest kompleks mieszkaniowy „Wohnoase am Wienerwald” („Oaza mieszkaniowa w Lesie Wiedeńskim”). W ramach tego projektu budowlanego powstają obecnie cztery wille z 48 apartamentami i 3740 m2 powierzchni użytkowej.

„Łącznie 26 użytkowników korzysta obecnie z PlanRadar w celu zarządzania usterkami i sporządzania dokumentacji budowlanej. W trakcie przekazywania mieszkań przyszłym właścicielom odpowiednie protokoły mają być również tworzone przy użyciu PlanRadar. Użytkownikami są między innymi inwestor, lokalny nadzór budowlany (ÖBA), techniczny nadzór budowlany, generalny wykonawca, 16 podwykonawców i architekt” – mówi Oliver Steininger, który w firmie SWIETELSKY odpowiada za zarządzanie jakością w sektorze deweloperskim.

„Czerpiemy również korzyści z digitalizacji z wykorzystaniem PlanRadar, zwłaszcza w procesie opracowania dokumentacji. Dzięki temu udało się częściowo lub prawie całkowicie wyeliminować czasochłonne procesy” – mówi Arthur Schönwälder.

Pobierz za darmo
Rezultat

Korzyści

Inwestor podkreśla, że zastosowanie systemu Planradar do dokumentacji budowlanej i zarządzania usterkami umożliwiło uwzględnienie wysokich standardów jakości.

Kierownik budowy generalnego wykonawcy potwierdza, że: „Łatwość obsługi, nawet na małym smartfonie, jest kluczem do wysokiego poziomu akceptacji, nawet wśród naszych podwykonawców. Możemy komunikować się szybciej i w łatwiejszy sposób śledzić wszystkie zadania”.

Dzięki PlanRadar pracownicy firmy SWIETELSKY oszczędzają czas na procesach i przyczyniają się do większej przejrzystości komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami projektu. Głównym tego powodem jest fakt, że zadania związane z gromadzeniem danych, jak również szablony do generowania raportów, mogą zostać dostosowane do wymagań firmy. Umożliwia to ustrukturyzowany sposób przetwarzania informacji.

Dzięki cyfryzacji z wykorzystaniem PlanRadar udało się częściowo lub prawie całkowicie wyeliminować czasochłonne procesy.

Arthur Schönwälder, Menedżer zespołu Mobility & Data Science w firmie Swietelsky

Przykłady zastosowania PlanRadar

Zarządzanie usterkami

Firma Swietelsky rejestrowała usterki, uzupełniając je o dodatkowe informacje w postaci notatek, zdjęć czy nagrań głosowych. Zbierane informacje były przekazywane w czasie rzeczywistym do innych członków zespołu.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie usterkami

Tworzenie protokołów odbioru i przekazania

W prosty sposób firma Swietelsky generowała na podstawie zbieranych przy pomocy PlanRadar informacji protokoły wymagane do przekazywania mieszkań ich przyszłym właścicielom.

Dowiedz się więcej
Tworzenie protokołów odbioru i przekazania

Wspólne środowisko pracy dla całego zespołu

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania PlanRadar wszyscy uczestnicy zaangażowani w realizację inwestycji mogli komunikować się na bieżąco na temat postępu prac.

Dowiedz się więcej
Wspólne środowisko pracy dla całego zespołu

Wystarczą 4 proste kroki.

1. Utwórz konto.

2. Prześlij plany.

3. Zaproś użytkowników.

4. Pobierz aplikację.