Kunskapsbas – Formulär & listor

Video:

I den här artikeln kan du läsa om följande:

 1. Översikt
 2. Skapa formulär
 3. Redigera formulär
 4. Skapa listor

I menyn ”FORMULÄR & LISTOR”kan du skapa dina egna formulär och listor och sedan använda dem som ärendemallar i dina projekt.

1. Översikt

 1. Här kan du välja om du vill visa dina formulär eller listor.
 2. Skapa formulär (se ”Skapa formulär” för mer information).
 3. Sökfält: Om du letar efter ett visst formulär kan du ange ditt sökord här.

2. Skapa formulär

 1. För att skapa ett formulär, gå till menyn ”Formulär & Listor” via navigeringsfältet.
 2. Klicka på knappen ”Skapa formulär” i det övre vänstra hörnet.
 3. Till vänster ser du nu statiska och dynamiska fält som du kan använda som “byggstenar” för att sätta ihop ditt formulär. Du kan lägga till ett fält genom att klicka på det eller genom att dra och släppa. Du kan placera fälten i vilken ordning du vill.

 

OBS! Fältnamnen för de dynamiska fälten kan ändras, fältnamnen för de statiska fälten kan inte ändras! Du kan lägga till hur många dynamiska fält du vill.

OBS! Fältet ”Slutdatum” är det enda fält som har en extra kryssruta för ”Aktivera förlängning”.

 1. Du kan använda kryssrutor för att välja vilka attribut ditt formulär ska innehålla.

 

OBS! Om du inte har klickat i ”Ritningsposition” för det formulär du vill använda kommer ett felmeddelande att visas om du försöker skapa ett ärende i ritningsvyn.

 1. Med hjälp av knappen ”Förhandsvisning” i det övre högra hörnet kan du kontrollera om formuläret uppfyller dina krav.

 

OBS! Via rullgardinsmenyn kan du kontrollera vilka fält som är synliga för olika roller.

 1. Klicka på ”Spara”-knappen för att spara dina ändringar.

 

OBS! Att formulär går att utforma på så många olika sätt kan förenkla administrativa processer i ett senare skede. Om du till exempel ofta dokumenterar fel med foton kan du skapa ett specifikt formulär för det och kalla det “Formulär för fotodokumentation”. Du kan då välja att enbart klicka i attributet “Media”.

3. Redigera formulär

Under ”FORMULÄR & LISTSOR” ser du alla formulär du har skapat. Till höger på varje formulärrad ser du följande tre symboler:

Kopiera: Klicka på den här knappen om du vill skapa ett formulär som liknar ett befintligt. När du klickar på kopieringsikonen visas ett nytt redigerbart formulär längst ner. Klicka på penn-ikonen för att redigera det.
Redigera: Klicka på den här knappen om du vill gå till detaljinställningarna för att göra ändringar, (se även ”Skapa formulär”)

Ta bort: Klicka på den här knappen om du vill ta bort formuläret. Ett popup-fönster visas där du måste bekräfta eller avbryta.

4. Skapa listor

För att skapa en lista, gör så här:

 1. Växla först till listvyn
 2. Klicka på ”Skapa ny lista”-knappen i det övre vänstra hörnet

 1. Namnge listan
 2. Namnge listinnehåll/listobjekt
 3. Klicka på det gröna ”+” för att lägga till objektet i listan
 4. f. När du är färdig med listan, klicka på ”Spara”

 

Du kan se manualer och FAQs i kontovyn. Om du har ytterligare frågor, förslag på förbättringar eller kommentarer, vänligen kontakta: [email protected]. Alternativt kan du klicka på ”Support” i webbplattformen och skicka oss din förfrågan.

Tillbaka till Innehållsförteckningen.