Kunskapsbas – Grupper

Video:

I den här artikeln kan du läsa om följande:

  1. Översikt
  2. Skapa grupp
  3. Redigera grupper

På översiktssidan ser du alla registrerade grupper.
Observera att när en grupp tilldelats ett projekt innebär det att tilldelningen av ett ärende, oavsett till vilken gruppmedlem, kommer vara tillgängligt och synligt för hela gruppen.

1. Översikt

  1. Skapa grupp (För mer information, se ”Skapa grupp”).
  2. Byt sida
  3. Poster per sida

2. Skapa grupp

Du kan samla flera användare i en grupp. Det kan vara bra till exempel om ett företag har flera kontaktpersoner.

För att skapa en ny grupp (t.ex byggledare, elektriker, snickare) gör du så här:

  1. Klicka på knappen ”Skapa grupp” i det övre vänstra hörnet.
  2. Välj ett gruppnamn.
  3. Välj en gruppledare (ansvarig för underentreprenören). Ett ärende tilldelas alltid gruppledaren.
  4. Klicka på ”Spara” för att slutföra processen.

3. Redigera grupper

Under ”Grupper”-vyn visar alla grupper du har skapat. På varje rad ser du två symboler till höger:

Redigera: Klicka på den här knappen om du vill gå till detaljinställningarna för att göra ändringar.

Ta bort: KKlicka på den här knappen om du vill ta bort gruppen. Ett popup-fönster visas där du kan bekräfta eller avbryta.

Du kan se manualer och FAQs i kontovyn. Om du har ytterligare frågor, förslag på förbättringar eller kommentarer, vänligen kontakta: [email protected]. Alternativt kan du klicka på ”Support” i webbplattformen och skicka oss din förfrågan.

Tillbaka till Innehållsförteckningen.