Kunskapsbas – Roller

I den här artikeln kan du läsa om följande:

  1. Översikt
  2. Skapa roller
  3. Hantera roller

På översiktssidan ser du alla registrerade roller.

Här kan du bevilja interna användare behörigheter, vilket ger dem olika åtkomstnivåer till ärenden, projekt, dokument och projektrapporter inom PlanRadar. Du måste tilldela interna användare roller för varje projekt de är medlem i. Roller kan bara tilldelas interna användare.

1. Översikt


 

  1. Lägg till ny roll. (För mer information, se ”Skapa grupp”)
  2. Redigera eller ta bort roller. (för mer information, se ”Hantera roller” nedan)
  3. Sök roller

2. Skapa roller

För att skapa en ny roll, klicka på knappen ”Lägg till ny roll”.

Ett nytt fönster öppnas där du kan välja vilken behörighet din nya roll ska ha.

Bestäm vad den nya rollen ska heta och ange behörighet.


 

Klicka för de behörigheter du vill att rollen ska ha. Om du inte vill ge en viss behörighet klickar du inte för den rutan.

Vissa behörigheter har en rullgardinsmeny där du kan specificera exakt vad som ingår i rollen.

Exempel: Skapa dokument – När du har valt att ge behörighet för att skapa dokument kan du bestämma om användaren ska kunna ladda upp dokument till ett projekt, eller bara till vissa ärenden.


 

När du har valt vilka behörigheter rollen ska ha, klickar du på “Spara” för att skapa din nya roll.

3. Hantera roller

Du kan när som helst redigera eller ta bort roller du har skapat i ditt konto. För att redigera eller ta bort en roll klickar du på de tre punkterna till höger om rollen.


 

Om det finns användare som tilldelats en roll kan du inte ta bort rollen från ditt konto.

Du kan se manualer och FAQs i kontovyn. Om du har ytterligare frågor, förslag på förbättringar eller kommentarer, vänligen kontakta: [email protected]. Alternativt kan du klicka på ”Support” i webbplattformen och skicka oss din förfrågan.

Tillbaka till Innehållsförteckningen.