Kunskapsbas – Roller

Video:

I den här artikeln kan du läsa om följande:

  1. Översikt
  2. Skapa roller
  3. Hantera roller

På översiktssidan ser du alla registrerade roller.

Här kan du bevilja interna användare behörigheter, vilket ger dem olika åtkomstnivåer till ärenden, projekt, dokument och projektrapporter inom PlanRadar. Du måste tilldela interna användare roller för varje projekt de är medlem i. Roller kan bara tilldelas interna användare.

1. Översikt

  1. Skapa grupp (för mer information, se ”Skapa grupp”)
  2. Redigera eller ta bort en roll (för mer information, se ”Hantera roller” nedan)
  3. Visa nästa/föregående sida
  4. Poster per sida

2. Skapa roller

För att skapa en ny roll, välj menyfältet ”Roller” i navigeringsfältet och klicka på ”Skapa ny roll”. Det öppnar ett nytt fönster där du kan välja vilka rättigheter rollen ska ha.

Det finns en standardinställning för rollen “Administratör”. Den kan ändras och döpas om.

Välj ett namn till den nya rollen och välj lämplig behörighet.

Klicka på pennan eller papperskorgen för att redigera eller ta bort roller.

3. Hantera roller

Öppna ”Roller” via navigeringsfältet och välj den roll du vill redigera. Gör dina ändringar och klicka på ”Spara”.

Du kan se manualer och FAQs i kontovyn. Om du har ytterligare frågor, förslag på förbättringar eller kommentarer, vänligen kontakta: [email protected]. Alternativt kan du klicka på ”Support” i webbplattformen och skicka oss din förfrågan.

Tillbaka till Innehållsförteckningen.