Vytvárajte reporty presne v požadovanom formáte

Vytvárajte reporty presne v požadovanom formáte

  • Vypracujte svoje reporty tak, aby ich štruktúra bola v súlade so štandardnými šablónami regulačných orgánov alebo vašej organizácie
  • zabezpečte, aby všetci subdodávatelia a členovia tímov pripravovali reporty podľa rovnakých štandardov
  • eliminujte potrebu duplicitného vkladania údajov a zabráňte ich strate

Šablóny pre všetky požiadavky na reporting

Editor šablón

Vytvorte si presne taký report, aký potrebujete!

Our Template Builder lets you define exactly what information to display in reports. Format to match your company guidelines, client preferences or regulatory standards and export into a ready-to-read report.

Nahrajte existujúce formuláre PDF

Preneste do programu PlanRadar šablóny reportov, ktoré používate

Skopírujte svoje reportingové procesy do systému PlanRadar, aby ste mali všetko usporiadané na jednej platforme. Jednoducho nahrajte svoje existujúce formuláre PDF do aplikácie PlanRadar pomocou funkcie Projektové reporty.

Základné šablóny reportov

Jednoduchý a ľahký export

Použite šablónu PlanRadar na export svojich projektových údajov. Pridajte titulnú stranu, obsah a ďalšie prvky podľa požiadaviek na reporting.

Stavebný denník a denné záznamy

Stavebný denník a denné záznamy

So šablónou stavebného denníka bude vedenie denných záznamov hračka.

Priebežne zaznamenávajte údaje zo stavby a jednoducho ich exportujte do reportov, čo eliminuje potrebu prepisovania záznamov na konci dňa. Určite, ktoré informácie o projekte (napríklad počet pracovníkov na stavenisku alebo poveternostné podmienky), zahrniete do reportu.

Reporty o požiarnej ochrane

Rýchlym reportingom optimalizujte svoje kontroly požiarnej ochrany.

Vytvorte report, ktorý bude v presnom súlade s požiadavkami odvetvových noriem na reporty o požiarnej ochrane. Po vykonaní kontroly môžete údaje rýchlo a prehľadne zobraziť v šablóne reportu, čím ušetríte čas a eliminujete potrebu opakovaného vkladania údajov.

Reporty o stavebných nedostatkoch

Reporty o stavebných nedostatkoch

Niekoľkými kliknutiami môžete exportovať všetky informácie o nedostatkoch do priamo použiteľného reportu.

O štruktúre reportu o nedostatkoch rozhodujete vy. Zvýraznite informácie s vyššou prioritou, napr. úlohy po termíne. Doplňte ďalšie informácie, ako sú obrázky, dokumenty alebo časti výkresov, aby ste jasne upozornili na nedostatky, ktoré sa musia vyriešiť.

Reporty o BOZP

Vytvárajte priamo použiteľné reporty, ktoré sa dajú použiť na riešenie akéhokoľvek problému v oblasti BOZP.

Nastavte si šablónu tak, aby jasne zobrazovala riziká projektu a prioritné úlohy. Podporte rýchle konaniepridaním presných miest, obrázkov a odporúčaní priamo do reportu.

Kontrolné zoznamy budovy

Kontrolné zoznamy budovy

Kontrolný zoznam budovy umožňuje ľahké zobrazenie kľúčových informácií.

Rýchlo vytvorte súhrnný report po kontrole základov, strechy, vykurovania, vetrania a klimatizácie, vnútorných rozvodov, elektrických systémov a ďalších komponentov! Report vypracujte ihneď po dokončení kontroly priamo na svojom mobilnom zariadení alebo tablete.

Odovzdávacie zoznamy

Odovzdávacie zoznamy

Ušetrite si starosti so zhromažďovaním dokumentácie na odovzdanie a jednoducho zahrňte svoje projektové údaje do prehľadného reportu.

Jednoducho vyexportujte všetky úlohy, nedostatky a iné problémy do priamo použiteľného odovzdávacieho zoznamu. V prípade potreby pridajte fotografie a poznámky, aby ste poskytli viac podrobností.

RÝCHLY PREHĽAD VŠETKÝCH VÝHOD:

Úplne prispôsobiteľné šablóny reportov – vytvárajte reporty podľa presných požiadaviek.

Šablóny reportov môžu reprodukovať špecifické právne predpisy alebo podnikové normy

Dôsledný reporting od všetkých subdodávateľov a členov projektového tímu

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu