Start > Proizvod > Upravljanje nacrtima

UPRAVLJANJE NACRTIMA SA

Jednostavno upravljanje nacrtima na Vašem mobilnom uređaju

Pregled naših uspešnih klijenata

Kada se građevinski nacrti promene, neki članovi tima mogu lako da previde nove informacije

S PlanRadar-ovim digitalnim upravljanjem nacrtima možete da učitate i strukturišete nacrte kako biste jednostavno mogli da im pristupite na gradilištu. Zahvaljujući automatskim ažuriranjima, izbeći ćete zabunu i gubitak vremena jer ćete svim članovima tima osigurati nacrte koji su im potrebni za rad.

Digitalizujte svoj rad za manje od 10 minuta!

SIGURNO SAČUVAJTE NACRTE

Jednostavno učitajte jedan ili više nacrta, sačuvanih u različitim vrstama datoteka, tako da ih povučete i ispustite u web-verziju PlanRadar-a. Rasporedite svoje nacrte u strukturu stabla tako da budu dobro organizovani i pregledni, što će Vam omogućiti da vidite koji se nacrti odnose na područja ili elemente Vašeg gradilišta.

Sačuvajte sve verzije nacrta kako biste mogli da im se vratite. U slučaju nove verzije, svi podaci koji se nalaze na nacrtima, uključujući slike, tekstualne poruke i glasovne zapise, automatski će se premestiti na novu verziju.

DELJENJE PODATAKA

U bilo kojem trenutku dodajte nove verzije nacrta i članovi tima će moći da im pristupe odmah putem sistema temeljenog na oblaku. Softver automatski obaveštava sve učesnike projekta o promeni bez obzira na njihovu lokaciju.

Uporedite stare i nove verzije nacrta pomoću mobilnog uređaja. Stvarajte zadatke za članove tima ili podivođače dodavanjem kukica direktno na nacrt i dobićete obaveštenje u stvarnom vremenu koje će im reći gde im se nalazi sledeći zadatak, zajedno sa tačnom lokacijom. Uključite isečak nacrta kako biste imali detaljnije beleške.

PROCENJIVANJE I IZVEŠTAVANJE

Stvaranje prilagođene strukture nacrta omogućava Vam da ih dodeljujete različitim slojevima svog projekta. Potražite statističke podatke i stvorite prilagođene PDF izveštaje na temelju grupe slojeva ili jednog sloja ako su Vam potrebne informacije samo iz određenoog dela zgrade.

PlanRadar-ovi hronološki zapisi različitih verzija nacrta mogu biti korisni za sporove ili reklamacije, tako da možete videti koji su nacrti bili dostupni tokom celog projekta.

PlanRadar Vam omogućava da u bilo kom trenutku imate sve verzije nacrta svog projekta pri ruci.

Zahvaljujući efikasnom upravljanju nacrtima uvek ćete biti informisani o dešavanjima, čak i na najsloženijim građevinskim projektima.

Digitalizujte svoj rad za manje od 10 minuta!

UKRATKO O PREDNOSTIMA:

Organizujte svoje nacrte u prilagođenoj strukturi radi lakšeg korišćenja

Prilikom objave novih verzija nacrta nema nedostataka informacija

Imate automatski zapis svih verzija nacrta u slučaju grešaka ili tužbi