PROCENA STANJA OBJEKTA SA PlanRadar-om

Digitalna procena stanja objekta uz Vaš mobilni uređaj

PlanRadar

Preko 150.000 korisnika iz više od 75 zemalja eliminiše papirologiju pomoću PlanRadara

Građevinski projekti obično imaju 1-2 konstrukcijska nedostatka na 10 m², što uzrokuje prekoračenje projekata i rastuće troškove projekta.

Sa PlanRadar-om možete digitalizovati postupak procene plana objekta, poslati podatke o građevinskim nedostacima i pratiti radni status u stvarnom vremenu.

Digitalizujte tok rada za manje od 10 minuta!

ZABELEŽITE INFORMACIJE O PLANU OBJEKTA

ZABELEŽITE INFORMACIJE O PLANU OBJEKTA

Građevinski nedostaci ne moraju više da se beleže merilom, ogromnim tlocrtima i digitalnom kamerom. Pomoću praktične aplikacije podaci se snimaju direktno na lokaciji pomoću pametnog telefona ili tableta.

Tikete možete stvoriti dodirom prsta na digitalnim nacrtima i popuniti ih dodatnim informacijama kao što su tekstualne beleške, glasovne poruke, fotografije ili označeni delovi plana. Odmah dodelite zadatke relevantnom članu tima i oni će odmah dobiti obaveštenje o zadatku putem svoje mobilne aplikacije, koja se lako koristi.

KOMUNICIRAJTE

KOMUNICIRAJTE

Jednom kada postavite svoj projekat, možete da budete u kontaktu sa svim članovima tima i proizvođačima. Korisnici mogu da dodeljuju zadatke i dodaju početne informacije, dok primalac ili podizvođač mogu pristupiti svim pitanjima ili ažuriranjima putem svog besplatnog PlanRadar naloga. Oni mogu priložiti svoje fotografije tako da možete videti da je posao završen bez potrebe da odmah posetite gradilište.

Kada status zadatka postane rešen, menadžer gradilišta može da inspektuje lokaciju, da bi dvostruko proverio rad pre nego što označi tiket kao zatvoren. Takođe je lako postaviti rokove za završetak zadatka i automatizovati ponavljajuće događaje, što znači da se zadaci ne mogu propustiti ili zaboraviti.

PROCENITE I IZVEŠTAVAJTE

PROCENITE I IZVEŠTAVAJTE

Uz pomoć funkcije automatske statistike trenutni status projekta je odmah vidljiv. Na prvi pogled možete da vidite koliko je poteškoća u projektu otvoreno, koji su rešeni ili se još obrađuju i kao rezultat donosite odluke o upravljanju podizvođača.

Automatski sakupite sve informacije prikupljene u izveštajima o poteškoćama. Eksportujte ispunjeni izveštaj, uključujući fotografije, odeljke plana i istoriju komunikacije onih koji su uključeni jednim klikom u PDF ili Excel datoteku. Takođe možete da napravite prilagođene izveštaje u stilu Vaše kompanije koristeći PlanRadar-ov kreator šablona izveštaja i delite ih direktno sa svim zainteresovanim učesnicima u projektu.

PlanRadar omogućava brzo uklanjanje poteškoća radi pravovremenog završetka projekta.

U slučaju pravnih sporova ili zahteva, takođe imate koristi od kompletne dokumentacije svih komunikacija.

Digitalizujte tok rada za manje od 10 minuta!

VAŠE PREDNOSTI UKRATKO:

Komunicirajte sa svim članovima tima, uključujući podizvođače, putem mobilne aplikacije koja se lako koristi.

Snimite poteškoće i prikupljajte dokaze na licu mesta u realnom vremenu, bez potrebe da ih pratite u kancelariji.

Pouzdani dokazi su svi na jednom mestu zahvaljujući kompletnoj dokumentaciji.