BLOG ZA
IZGRADNJU I
INDUSTRIJU NEKRETNINA

go

Koliko je digitalizovan srpski sektor građevinarstva i nekretnina?

1. studija koja predstavlja srpsku privredu   Ova jedinstvena studija koju je istražila akreditovana kompanija za istraživanje tržišta – Ninamedia: ocrtava trenutno stanje digitalizacije u građevinskom sektoru Srbije identifikuje koje tehnologije sektor koristi koje su… Opširnije…

Jednostavna integracija PlanRadar-a u postojeće IT sisteme

Kod nabavljanja novog softvera vrlo je bitno da nadogradnja sistema novim softverom ne stvara probleme u postojećoj IT strukturi. PlanRadar preko različitih interfejsa omogućava automatsku razmenu informacija s drugim sistemima, kao što su informacije o građevinskim nedostacima,… Opširnije…

Sofver za upravnike zgrada – Optimizacijom do klijenata

Upravljanje građevinskim objektima u toku izgradnje omogućava srednje i dugoročne uštede troškova tokom životnog ciklusa građevine. Kvalitetno upravljanje objektima pomaže da se, još za vreme izgradnje, građevina optimizuje za buduće upravljanje. Održavanje kreće od prvog dana… Opširnije…