BLOG ZA
IZGRADNJU I
INDUSTRIJU NEKRETNINA

go

Sofver za upravnike zgrada – Optimizacijom do klijenata

Upravljanje građevinskim objektima u toku izgradnje omogućava srednje i dugoročne uštede troškova tokom životnog ciklusa građevine. Kvalitetno upravljanje objektima pomaže da se, još za vreme izgradnje, građevina optimizuje za buduće upravljanje. Održavanje kreće od prvog dana… Opširnije…