Blog Post

NFC tagy vs. QR kódy: co je lepší pro stavebnictví?

19.01.2023 | 7 minuty čtení

Po mnoho let byl sběr a přenos informací na staveništích závislý na vizuálních kontrolách a manuálních postupech. To se však v poslední době začalo měnit. Díky novým a moderním technologiím, které přinesla digitalizace, se mění způsob shromažďování a sdílení informací na staveništích. Mezi nejúspěšnější a nejslibnější technologie používané na staveništích ke sdílení informací patří NFC tagy a QR kódy.

NFC tagy a QR kódy jsou nejmodernějšími technologiemi, které lze využít ke shromažďování a sdílení informací. Obě technologie jsou kompatibilní s moderními chytrými telefony a tablety. Mobilní zařízení dokážou během krátké doby načíst a zobrazit uložené informace, jako jsou odkazy, texty nebo obrázky. Technologii NFC tagů nebo QR kódů možná znáte z běžného života. Tyto technologie se v našem každodenním životě používají stále častěji například za účelem placení nebo získávání informací.

The Future of Construction Project Management

Download the full research paper here.

NFC tagy a QR kódy umožňují dodavatelům shromažďovat a sdílet užitečné informace na staveništích. Obě možnosti zvyšují efektivitu prací na staveništi, obě jsou levné a obě technologie se snadno používají. Není proto divu, že QR kódy a NFC tagy nabývají v posledních několika letech mezi stavebními firmami na popularitě. V tomto článku se tedy dozvíte, co jsou to NFC tagy a QR kódy a jak se používají ve stavebních projektech.

Co jsou NFC tagy a QR kódy?

NFC tagy a QR kódy jsou chytré technologie, které pomáhají shromažďovat nebo sdílet informace, především ve spojení s chytrým telefonem. NFC tagy nebo QR kódy jste skoro určitě už někdy použili v osobním životě – zejména během pandemie, kdy bylo nezbytné být „bezkontaktní“.

  • NFC tagy

Tag technologie Near Field Communication je mikročip, který lze připojit téměř k čemukoli. Takový NFC tag obsahuje informace, například o poloze nebo manuál, které mohou být následně odeslány do chytrého telefonu, jakmile je přidržen v blízkosti tagu.

Pokud jste již někdy platili mobilním telefonem, použili jste určitou formu NFC. Váš smartphone detekuje platební terminál a vestavěný čip NFC odešle údaje o vaší platební kartě prostřednictvím rádiového signálu obchodníkovi.

  • QR kód

Kód rychlé odezvy je typ čárového kódu, který může obsahovat velké množství užitečných informací. V chytrém telefonu nebo podobném zařízení je potřeba mít čtečku QR (která je nyní často součástí fotoaparátu telefonu). Po naskenování kódu se otevře odkaz na webovou stránku, kde si můžete stáhnout informace.

Mnoho lidí dnes již zná používání QR kódů k zobrazení jídelních lístků v restauracích, ale používají se také v reklamních kampaních, v továrnách a v okolí historických památek.

Jak ukazují výše uvedené příklady, NFC tagy a QR kódy se dnes používají především v aplikacích zaměřených na spotřebitele. Pronikají však i do průmyslových odvětví a velký potenciál mají také na staveništích.

Senzory a kódy na staveništích

Jak ukazují příklady výše, NFC tagy a QR kódy se dnes používají hlavně v aplikacích zaměřených na spotřebitele. Prosazují se však i v různých průmyslových odvětvích a velký potenciál mají také na staveništích.

QR kód byl vyvinut v Japonsku v polovině 90. let minulého století. Původně se používal hlavně v logistice. S nástupem moderních mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, si však QR kód získal oblibu i v jiných oblastech. Podobně je tomu i s technologií NFC. Kdybychom neměli chytré telefony, bylo by použití NFC tagů v dnešním měřítku jen stěží myslitelné. Jaké praktické využití však tyto senzory a kódy nabízejí na staveništích?

Jak lze NFC tagy a QR kódy využít ve stavebnictví?

Jak NFC tagy, tak i QR kódy lze na staveništích využít k podobným úkolům. Níže se dozvíte o některých způsobech, jak se NFC tagy a QR kódy již dnes na staveništích používají.

Evidence pracovní doby

Někteří možná ještě znají tradiční děrné štítky, které se používaly především v továrnách, ale také na staveništích. Na mnoha místech však tento systém z velké části vymizel. Tento úkol často převzaly moderní NFC tagy. Pokud u vstupu na staveniště umístíte NFC tag a požádáte pracovníky, aby jej při vstupu naskenovali, získáte možnost shromažďovat přesné údaje o docházce. Pak budete vědět, kdo je v daném okamžiku na staveništi a jak dlouho tam byl. Nicméně v této situaci jeho využití není zcela ideální, protože QR kód můžete jednoduše vyfotografovat a naskenovat odkudkoli. QR kód proto pro evidenci pracovní doby vhodný není.

Deník

Pokud jde o vedení deníku, má technologie QR oproti NFC tagům výhody. QR kódy lze snadno vytisknout a použít různými způsoby. Zejména pokud jde o menší zakázky nebo opravy drobných závad, doporučuje se technologie QR. QR kód může být například připojen k příslušné pracovní oblasti, která se tak propojí s digitálním deníkem daného sektoru. V tomto typu deníku si mohou různí pracovníci přečíst podrobné údaje o problému nebo zakázce, sledovat již provedené práce a zaznamenávat vlastní práci. Všichni zúčastnění pracovníci tak mají vždy k dispozici potřebné informace. Žádné údaje se neztratí, nic se nezapomene a nedojde ke zbytečnému zdvojení práce.

Přenos informací o modelu budovy

Pomocí QR kódů a NFC tagů můžete snadno předávat informace o modelu budovy komukoli s chytrým zařízením. Pokud na staveništi umístíte tagy nebo kódy, každý subdodavatel bude mít okamžitý přístup k informacím o budově na svém chytrém telefonu.

Například v každém bytě nového bytového komplexu může být umístěn NFC tag nebo QR kód. Po přidržení smartphonu v blízkosti tagu si subdodavatelé mohou prohlédnout nejnovější výkresy podlaží. Tím, že jim takto zpřístupníte aktuální informace, můžete snížit riziko chyb.

Informace o speciálním vybavení nebo strojním zařízení

Profesionální stavební dělníci vědí, jak používat své nástroje. Přesto může být užitečné opatřit velká stavební zařízení nebo stroje QR kódy nebo NFC tagy. Zejména v případě, že na nich pracuje větší počet pracovníků. Pak je žádoucí připojit informace o závadách, varování nebo kontrolní seznamy chyb. Můžete se tak vyvarovat nedorozumění a přerušení stavebních procesů. Je také možné zjistit, kdo je za stroj zodpovědný, získat přístup k uživatelským příručkám či zaznamenat informace o naplnění nádrží, využití, přesném umístění atd. pro účely řízení stavby.

NFC tagy vs. QR kódy: Co je pro stavebnictví nejlepší?

QR kódy a NFC tagy jsou odlišné technologie, ale jejich využití se do jisté míry překrývá – jak ukazují výše uvedené příklady. Co je tedy pro staveniště lepší?NFC tagy ve stavebnictví – výhody a nevýhody

NFC tagy ve stavebnictví – výhody a nevýhody

Za prvé zde uvádíme silné a slabé stránky používání NFC tagů na staveništích:

Výhody

Nevýhody

Odolnost v náročném pracovním prostředí

NFC štítky jsou robustní, odolné a vodotěsné, takže jsou ideální pro použití na staveništi.

Náklady

Přestože jsou NFC štítky relativně levné (pouhých 10 pencí za štítek), náklady se mohou nakumulovat.

NFC štítky nevyžadují připojení k internetu

K zobrazení informací obsažených v NFC štítku nepotřebujete připojení k internetu. Data se jednoduše přenášejí mezi štítkem a zařízením uživatele.

Vytvoření a instalace

 Zatímco jednoduché NFC štítky můžete snadno zakoupit online, pokud chcete přizpůsobené verze, budete si muset nechat štítky vytisknout u specialisty. Možná budete také potřebovat pomoc s přidáním dat do čipů.

Vhodné pro různé stavební práce

 Uživatelé získají rychle přístup k informacím pomocí běžného chytrého telefonu.

Nelze je číst ve starých zařízeních

Téměř všechny chytré telefony se systémem Android a novější iPhony (od roku 2016) umí číst NFC tagy. Uživatelé se staršími zařízeními však mohou mít problémy.

QR kódy ve stavebnictví – výhody a nevýhody

Zde najdete srovnání silných a slabých stránek používání QR kódů na staveništích:

Výhody

Nevýhody

Tisk je snadný a levný/zdarma

 Generování QR kódů v aplikaci PlanRadar a na různých webových stránkách je zdarma. Kódy můžete vytisknout na běžné tiskárně a umístit je na libovolné místo.

Nejsou příliš odolné

Pokud QR kódy vytisknete na papír a nezalaminujete je, může se papír poškodit nebo ztratit. Abyste nemuseli kódy tisknout znovu, můžete QR kódy zatavit do fólie nebo je aplikovat na samolepky.

Široce uznávané

 Nejen díky rozmachu používání během pandemie koronaviru jsou nyní lidé obeznámeni s používáním QR kódů v mnoha oblastech života, takže jejich zavedení je snadné.

Je nutný fotoaparát

 Stavební dělníci, kteří používají telefon bez fotoaparátu, nebudou moci QR kódy skenovat. Musíte se ujistit, že všichni pracovníci jsou vybaveni zařízením, které je schopno QR kódy snímat.

Snadná instalace

QR kódy se na staveništích umisťují opravdu jednoduše. Stačí k tomu jen lepicí páska a lze je připevnit kamkoli.

Doporučuje se připojení k internetu

 K používání běžných QR kódů je třeba internetové připojení. Existují však určité aplikace, které dokáží načíst informace nižší úrovně i bez připojení k internetu.

NFC tagy vs. QR kódy: proč společnost PlanRadar používá obě technologie

NFC tagy i QR kódy považujeme za cenné inovace, které usnadňují výměnu informací na staveništích a zlepšují procesy. Obě technologie mají své výhody i nevýhody a obě technologie podporují postupy, pro které jsou obzvláště vhodné. Proto jsme se rozhodli implementovat do našeho softwaru jak NFC tagy, tak technologii QR.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci