Start > Features > Report Templates

RAPPORTMALER

Fleksibel rapportering. Dine prosjektdata, din måte.

Noen av våre suksessrike kunder

Med PlanRadars rapportmalbygger kan du opprette rapporter i henhold til fastsatte standarder og replikere firmaets rapporteringsstil.

Digitaliser papirrapporter eller standardiser Word- og Excel-rapporter for å redusere manuelle, dupliserte oppføringer. Eksporter prosjektdataene dine i fleksible maler som oppfyller standarder eller klientpreferanser.

Med eksempelrapportmalene våre kan du enkelt redigere og tilpasse byggeplassdagbøker, rapporter over gjenstående arbeider, HMS-revisjonsrapporter, brannsikkerhetsrapporter osv.

Papir- og Excel-rapporter > Digitale standardrapporter

Mal for byggeplassdagbøker og daglige rapporter

På slutten av dagen eksporterer du oppgavene til en rapportmal. Dette fjerner behovet for dupliserte oppføringer. Reproduser fastsatte eller organisatoriske standardmaler ved å kopiere rapportfelt i Word eller Excel via dra og slipp, f.eks. antall arbeidere på byggeplassen og været.

Daglige data kan eksporteres gjennom malen for byggeplassdagboken eller den daglige rapporten. Dette replikerer den analoge stilen og du unngår tap av informasjon.

Mal for brannsikkerhetsrapporter

Opprett ubegrenset antall rapportmaler for fleksibel eksport av prosjektdata.

Med PlanRadars rapportmalbygger oppretter du nøyaktige bransjeforskriftsstandarder for rapporter, f.eks. QHSE-samsvar med tanke på brannvern. Integrerer data fra PlanRadar-prosjektene og plasser datafeltene, prosjektattributtene og stilen i nøyaktig det formatet du trenger.

Mal for rapport over gjenstående arbeider

Reduser informasjonstapet under prosessen med gjenstående arbeider og påse at alle underentreprenører og teammedlemmer rapporterer i henhold til de samme standardene.

Ordne strukturen på gjenstående arbeider etter prioriterte datafelter, f.eks. forfalte oppgaver eller eier, og inkluder tilleggsmateriale som bilder, dokumenter eller planutsnitt. Last opp informasjonsark, f.eks. begreper eller tekniske detaljer, for å fylle ut PlanRadar-dataene.

Mal for HMS-revisjonsrapport

Tilpass rapporten for effektiv kommunikasjon og mer åpenhet. Prosjektrisikoer, plasseringer, bilder og anbefalinger blir automatisk slått sammen i HMS-revisjonsrapporten.

Legg til prioriteter for raskt å gi en vurdering av praksis og prosesser. Eksporter hele rapporten med ett klikk for enkel deling.

Sjekklistemal for hjemmeinspeksjon

Forhåndsinnstilte sjekklister for inspeksjoner sikrer at standardene er oppfylt og at listen er umiddelbart tilgjengelig for alle teammedlemmene via mobilenheter.

Legg til i den eksisterende prosessen når du undersøker fundamentet, taket, VVS-systemet, rørsystemet og det elektriske systemet til en eiendom. Merk av alle punkter digitalt, legg til kommentarer om identifiserte problemer og unngå papirarbeid.

PlanRadar har opprettet eksempelrapportmaler slik at du kan enkelt kan oppfylle standarder.

Tilpass de eksisterende malene til byggeplassdagbøker, rapporter over gjenstående arbeider, HMS-revisjonsrapportet, brannsikkerhetsrapportet osv. for å oppfylle de eksakte kravene dine.

Papir- og Excel-rapporter > Digitale standardrapporter

ALLE FORDELENE PÅ ÉN GANG:

Rapportmaler som replikerer nøyaktige forskrifts- eller firmastandarder

Fullfør rapporten med prosjektdata – ingen dupliserte oppføringer, ingen informasjonstap

Tilpass eksempelmalene etter behov eller kopier enkelt på tvers av papir-, Word- eller Excel-rapporter.

Konsekvent rapportering fra alle underentreprenører og teammedlemme