Start > Funkcije > Report Templates

PREDLOGE POROČIL

Prilagodljivo poročanje. Vaši projektni podatki, vaš način.

Podjetja, ki uporabljajo PlanRadar

PlanRadarjev izdelovalnik predlog poročil vam omogoča, da preprosto ustvarite poročila, ki ustrezajo regulatornim standardom ali slogu poročanja vašega podjetja.

Digitalizirajte poročila v fizični obliki ali standardizirajte Wordova in Excelova poročila, da odpravite ročno, dvojno vnašanje. Izvozite projektne podatke v prilagodljivih predlogah v skladu s potrebnimi standardi ali željami strank.

Naše vzorčne predloge poročil vam omogočajo preprosto urejanje in prilagajanje gradbenega dnevnika, poročila o odprtih zadevah, poročila o pregledu varnosti in zdravja pri delu, poročila o požarni varnosti ter številnih drugih dokumentov.

Poročila v fizični obliki in Excelova poročila > digitalna standardna poročila

Predloge gradbenih dnevnikov in dnevnih poročil

Ob koncu delovnega dne preprosto izvozite svoje naloge v predlogo poročila in odpravite potrebo po dvojnem vnašanju. Izdelajte predloge v skladu z regulatornimi standardi ali standardi svoje organizacije tako, da s funkcijo »povleci in spusti« iz Wordovega ali Excelovega dokumenta kopirate polja poročila, kot so polja s podatki o številu delavcev na gradbišču ali o vremenu.

Dnevne podatke lahko izvozite prek predloge gradbenega dnevnika ali dnevnega poročila, ki vam omogoča, da poustvarite analogni slog in preprečite izgubo informacij.

Predloga poročila o požarni varnosti

Izdelajte neomejeno število predlog poročil, ki vam bodo omogočile prilagodljivo izvažanje projektnih podatkov.

S PlanRadarjevim izdelovalnikom predlog poročil lahko ustvarite poročila, ki popolnoma ustrezajo predpisom posamezne panoge, kot so poročila o skladnosti na področju kakovosti, varnosti, zdravja in okolja. Povežite podatke iz PlanRadarjevih projektov tako, da podatkovna polja ter lastnosti in slog projekta oblikujete v skladu s svojimi potrebami.

Predloga poročila o odprtih zadevah

Preprečite izgubo informacij med razčiščevanjem odprtih zadevah ter poskrbite, da vsi podizvajalci in člani ekip poročajo po istih standardih.

Oblikujte poročila o odprtih zadevah po prednostnih podatkovnih poljih, kot so prekoračeni roki ali investitorji, ter vključite dopolnilno gradivo, kot so slike, dokumenti ali deli načrtov. Naložite informacijske liste, kot so projektne naloge ali tehnične specifikacije, da dopolnite podatke v PlanRadarju.

Predloga pregleda varnosti in zdravja pri delu

Izdelajte poročilo po svoji meri, da zagotovite učinkovito komunikacijo in boljšo preglednost. Projektna tveganja, lokacije, slike in priporočila se samodejno vključijo v predlogo poročila o pregledu varnosti in zdravja pri delu.

Dodajte prednostne naloge za hitro oceno praks in postopkov. Izvozite celotno poročilo z enim samim klikom in ga preprosto delite z drugimi.

Interna predloga kontrolnega seznama za inšpekcijske preglede

Vnaprej pripravljeni kontrolni seznami za inšpekcijske preglede poskrbijo, da so standardi izpolnjeni in da lahko vsi člani projektnih ekip takoj dostopajo do seznama prek mobilnih naprav.

Dodajte jih v obstoječe postopke preverjanja temeljev objektov, streh, sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, notranjih vodovodnih ter električnih sistemov. Digitalno obkljukajte posamezno točko, dodajte komentar o odkritih težavah in se izognite papirologiji.

PlanRadar je ustvaril vzorčne predloge poročil, s katerimi lahko preprosto izpolnite potrebne standarde.

Prilagodite naše obstoječe predloge za gradbene dnevnike, poročila o odprtih zadevah, poročila o pregledu varnosti in zdravja pri delu, poročila o požarni varnosti ter številne druge dokumente, da bodo v celoti ustrezali vašim zahtevam.

Poročila v fizični obliki in Excelova poročila > digitalna standardna poročila

VSE PREDNOSTI NA ENEM MESTU:

Predloge poročil, ki popolnoma poustvarjajo regulativne standarde ali standarde podjetja

Zaključite poročilo s projektnimi podatki – brez dvojnega vnašanja, brez izgube informacij

Prilagodite naše vzorčne predloge poročil svojim zahtevam ali preprosto kopirajte iz Wordovih in Excelovih poročil ter poročil v fizični obliki

Poenoteno poročanje vseh podizvajalcev in članov projektnih ekip