Tehnološko povezovanje s PlanRadarjem

Povežite PlanRadar z različnimi tehnološkimi rešitvami ter s tem ustvarite poenostavljeno in sodelovalno okolje

App Store Play Store
PlanRadar

Podjetja, ki uporabljajo PlanRadar

Brezhibno ga povežite z obstoječimi orodji in procesi

Brezhibno ga povežite z obstoječimi orodji in procesi

Izboljšajte učinkovitost na terenu z najnaprednejšimi tehnološkimi povezavami

Izboljšajte učinkovitost na terenu z najnaprednejšimi tehnološkimi povezavami

Preprosto upravljajte različice dokumentov in njihovo shranjevanje

Preprosto upravljajte različice dokumentov in njihovo shranjevanje

PlanRadar Connect

PlanRadar Connect

PlanRadar Connect zagotavlja brezhibno povezovanje z vrsto aplikacij ter omogoča avtomatizacijo delovnih procesov v vaših gradbenih in drugih nepremičninskih projektih. Predizdelani konektorji brez kakršnih koli kod omogočajo hiter in preprost začetek uporabe.

Raziščite tržnico

Povezave s programskim vmesnikom

Povezave s programskim vmesnikom

Razširite moč PlanRadarja z našim odprtim programskim vmesnikom (API) in spletnimi kavlji.

Naš API vam omogoča povezovanje obstoječih orodij in izdelavo rešitev, ki bodo popolnoma ustrezale vašim konkretnim potrebam, vključno z:

  • uvažanjem in izvažanjem podatkov
  • sinhronizacijo z drugimi programi
  • prejemanjem opozoril glede upravljanja nalog
  • integracijo z orodji za poslovno inteligenco
  • varnostnim kopiranjem podatkov za namene arhiviranja ali hrambe

Več informacij o našem API

Upravljanje dokumentov

Upravljanje dokumentov

S funkcijo za preprosto upravljanje različic dokumentov in njihovo primerjanje poskrbite, da bodo vsi člani ekip pri svojem delu uporabljali pravi načrt. Hranite načrte na varnem in po potrebi delite dokumente z ekipami – tudi podizvajalci.

Preprosto naložite, upravljajte in izvažajte vse načrte in različice BIM-modelov v PlanRadarju.

Pregledovalnik BIM-modelov

Pregledovalnik BIM-modelov

Uporabite pristop openBIM in povežite PlanRadar z delovnim tokom BIM – naložite IFC-datoteke iz programov Revit, ArchiCAD, AllPlan in številnih drugih. BCF-izvlečki iz PlanRadarja se lahko izvozijo nazaj v CAD-softver, kar omogoča brezhibno povezovanje vseh faz od snovanja do gradnje in naprej.

Preletite BIM-model in poskrbite za vizualni prikaz dokončanega objekta, medtem ko ste na delovišču, kar vam bo zagotovilo izjemno natančno upravljanje napak.

Raziščite BIM

Tehnologija komunikacije kratkega dosega (NFC)

Tehnologija komunikacije kratkega dosega (NFC)

PlanRadar deluje z NFC-oznakami, kar prinaša časovne prihranke in zmanjšuje napake na delovišču.

Postavite NFC-oznake po gradbišču za takojšen dostop do PlanRadarjevih delovnih zahtevkov. Idealna rešitev za izjemno natančne zahteve po lociranju na gradbišču in oddaljene lokacije brez internetnega dostopa.

Več informacij o NFC-oznakah

Za učinkovito interdisciplinarno sodelovanje med našimi ekipami na gradbišču in v pisarni so potrebne digitalne rešitve. Uspeh projekta je odvisen od brezhibnega pretoka informacij med našimi zaposlenimi in zunanjimi partnerji, PlanRadar pa zagotavlja gladek potek procesov dokumentiranja in pametno komunikacijo.

Karl-Heinz Strauss, generalni direktor družbe Porr AG