Customer Story

"Ne koristimo softver samo za beleženje nedostataka. Svaki put kada imamo zadatak koji možemo da obavimo pomoću PlanRadar-a sa manje klikova, nalazimo način da prebacimo u aplikaciju."

Alex Banks,

Šef odeljenja za predaju projekta u kompaniji Innovaré

Sveobuhvatna garancija kvaliteta i revizorski trag

Kako eksperti za modularno građevinarstvo u kompaniji Innovaré Systems koriste PlanRadar za upravljanje nedostacima i druge poslove

Innovaré Systems Ltd, lider u modularnom građevinarstvu iz Koventrija, nikako nije uspevao da pronađe objedinjenu platformu koja omogućava beleženje nedostataka i njihovo rešavanje, kao i osiguranje kvaliteta. Aleks Benks, šef odeljenja za predaju projekta u kompaniji Innovaré, testirao je PlanRadar na jednom projektu i otkrio njegov veliki potencijal koji prevazilazi upravljanje nedostacima. Uspešno konsolidujući procese u jedinstvenu platformu, PlanRadar je poboljšao osiguranje kvaliteta, olakšao besprekornu komunikaciju i obezbedio detaljnu dokumentaciju za Innovaré Sistems.

Innovaré Systems

Izazov: Upravljanje nedostacima i garancija kvaliteta na jednoj paltformi

Kao specijalisti za modularno građevinarstvo, gde se veliki deo posla obavlja u fabrici pre instalacije na gradilištu, svako softversko rešenje je moralo da omogućava korišćenje od strane nekoliko timova i na nekoliko lokacija. U toku procesa nedostatke je trebalo što pre primetiti i otkloniti kako bi instalacija i gradnja mogle da se nastave što brže i efikasnije.

Posedujući značajno iskustvo sa drugim tehničkim rešenjima, tim u kompaniji Innovaré je izabrao PlanRadar nakon što je video prezentaciju proizvoda i nakon što ga je detaljno testirao na jednom projektu tokom 4-5 meseci.

Rešenje: PlanRadar centralizuje komunikaciju

Šef odeljenja za predaju projekta u kompaniji Innovaré Alex Banks je prvo uveo PlanRadar u projekat gde je završen nacrt i faza proizvodnje i trebalo je da počne rad na gradilištu. U saradnji sa upravnikom gradilišta, on je ustanovio koji bi formulari i šabloni biliinicijalno najkorisniji za beleženje nedostataka, upravljanje nedostacima i garanciju kvaliteta. Takođe, oni su napravili svoje sopstvene izveštaje. Tokom ovog procesa, uključili su ostatak tima sa gradilišta i inženjere da bi videli kako će da reaguju na softver.

Rezultati su bili veoma obećavajući, tako da je tim brzo shvatio da bi PlanRadar mogao da se koristi za mnogo više od beleženja nedostataka. Nakon uspeha testprojekata, PlanRadar je počelo da koristi nekoliko različitih timova, od kojih svaki koristi ovaj fleksibilan softver potpuno drugačije. Lista svih primena sada uključuje upravljanje rokovima, građevinske dnevnike, izveštavanje o neslaganju sa proizvodnjom, varijacije u instrukcijama, prikupljanje dokaza o gradnji prema nacrtu, planiranje i dodelu zadataka unapred i zdravstvene i bezbednosne mere. Alex i ostatak tima Innovaré nastavljaju da pomeraju granice toga šta softver može da uradi i pronalaze nove primene koje odgovaraju strukturi njihovog tima.

Rezultat: jedinstvena platforma koja omogućava funkcionisanje više procesa

U pogledu inicijalnog cilja kompanije Innovaré, da konsoliduje beleženje nedostataka, upravljanje nedostacima kao i garanciju kvalitetau jedinstvenom softveru, PlanRadar se pokazao kao impresivan uspeh. Softver im je omogućio da prevaziđu puko upravljanje nedostacima i dođu do narednog nivoa – garancije kvaliteta. Prema Banksu, jedna od ključnih funkcija PlanRadar-a koju koristi tim je to što sada mogu da dokažu da je svaki element tačan i da se poklapa sa nacrtom, od proizvodnje do instalacije na gradilištu. Pre korišćenja sistema, bili su u mogućnosti da dokažu gde se desila greška ili kako je bila otklonjena, ali sada svaki pojedinačni element može da se fotografiše i preda na potpis.

Another major benefit is the openness of communication. PlanRadar’s tickets allow Innovaré to share information across all of their teams instantly and they have found that when people have the information they need, they’re empowered to make the right decisions. The flexibility of the tickets also works well for people who work and learn differently, with the ability to add photos, text and audio helping everyone to understand their tasks.

Druga velika prednost je otvorena komunikacija. Tiketi PlanRadar-a omogućavaju kompaniji Innovaré da u istom trenutku podeli informacije svim svojim timovima i uvideli su da kada ljudi imaju informacije koje su im potrebne, osnaženi su da donose prave odluke. Fleksibilnost tiketa takođe dobro funkcioniše za ljude koji drugačije rade i uče, uz mogućnost da se dodaju fotografije, tekst i zvučni zapis koji svakome pomažu da razume svoje zadatke.

Kao kompanija koja nudi modularno građevinarstvo, Innovaré je uvek tvrdio da je njegov način gradnje efikasniji. Sa kompletnom dokumentacijom u PlanRadar-u, od faze nacrta do primopredaje projekta, oni sada imaju revizorski trag i statistiku koji pokazuju da je njihova tvrdnja tačna.

Uštedite vreme sada Zakažite demo

Innovaré Systems koristi PlanRadar da podrži ove procese

Upravljanje nedostacima i garancija kvaliteta

Upravljanje nedostacima i garancija kvaliteta

Bilo da je to u fabrici ili na gradilištu, problemi se mogu dokumentovati pomoću fotografija i video zapisa i rešiti u dogledno vreme.

Saznajte više
Fleksibilni izveštaji i dokumentacija

Fleksibilni izveštaji i dokumentacija

Sa fleksibilnim šablonima za izveštaje, Innovaré koristi PlanRadar kako bi generisao širok spektar izveštaja, od listi nedostataka i građevinskih dnevnika do rezultata kontrole zdravlja & bezbednosti.

Saznajte više
Prikupljanje dokaza i revizorski trag

Prikupljanje dokaza i revizorski trag

Sa mogućnošću da prikačite fotografije, videa, glasovne poruke i napomene na nacrtima, PlanRadar omogućava stvaranje detaljnog, zaštićenog revizorskog traga.

Saznajte više

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Napravite nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju