NASTAVENÍ NOVÉHO PROJEKTU V PLANRADARU

Looking to jumpstart your PlanRadar journey? You’re in the right place!

This quick guide will help you learn the basics to get started.

Poznámka: Tato příručka se věnuje webové aplikaci PlanRadar

1.Krok 1: Vytvořte projekt

Projekty jsou základem pro snadnou a rychlou práci s PlanRadarem, protože obsahují všechny informace o zapojených lidech a příslušných úkolech. Vytvoření nového projektu vám dává kontrolu nad různými aspekty, jako jsou například členové týmu a subdodavatelé, kteří jsou do procesu výstavby zapojeni, jejich povinnosti a druh informací, se kterými pracují.

Chcete-li vytvořit nový projekt, jednoduše klikněte na „Vytvořit projekt“ a přidejte požadované podrobnosti projektu.

Krok 1: Vytvořte projekt

2.Krok 2: Nahrajte plán

S PlanRadarem můžete závady, úkoly, fotografie, poznámky a další informace umístit na digitální stavební plán jednoduše klepnutím prstu. To umožňuje vašim projektovým partnerům snadno lokalizovat závady.

Chcete-li nahrát jeden nebo více plánů, otevřete svůj projekt, vyberte kartu „Plány a úrovně“ a klikněte na „Vybrat soubor s plánem“.

Krok 2: Nahrajte plán

3.Krok 3: Přidejte formulář

Přidáním formuláře do projektu můžete definovat, jaké informace může váš tým shromažďovat a sdílet na staveništi.

Chcete-li přidat formulář, otevřete svůj projekt a vyberte kartu „Formuláře“. Poté vyberte formulář a kliknutím na tlačítko (+) jej přidejte do svého projektu.

Krok 3: Přidejte formulář

4.Krok 4: Přidejte uživatele

PlanRadar je o efektivní spolupráci. Přidání lidí do vašeho projektu vám umožní snadno sdílet informace se členy týmu v reálném čase. Chcete-li do projektu přidat stávající uživatele, otevřete svůj projekt, vyberte kartu „Přidat uživatele“, klikněte na modré tlačítko a vyberte osobu, kterou chcete přidat.

Chcete-li vytvořit a přidat nového uživatele, přejděte na položku nabídky "Správa uživatelů" v levé navigační liště, zvolte "Uživatelé", klikněte na "Vytvořit uživatele", přidejte potřebné informace a přiřaďte uživatele k projektu.

Můžete také do svého projektu pozvat uživatele, kteří již používají PlanRadar. Chcete-li tak učinit, přejděte na položku nabídky "Správa uživatelů" v levé navigační liště, zvolte "Uživatelé", klikněte na "Pozvat uživatele", přidejte jeho údaje a přiřaďte uživatele k vašemu projektu.

Krok 4: Přidejte uživatele

5.Krok 5: Vytvořte požadavek

Vytvářením požadavků můžete snadno zaznamenávat závady a další problémy a sdílet je se svými partnery v rámci projektu a subdodavateli. Ať už se jedná o podrobný popis, datum dokončení nebo obrázek – prostřednictvím požadavku můžete členům stavebního týmu poskytnout všechny informace, které potřebují k dokončení úlohy.

Požadavky můžete vytvářet jak ve webové verzi, tak i v mobilní aplikaci PlanRadar.

Chcete-li vytvořit požadavek, přejděte na položku nabídky „Požadavky“ na levé navigační liště, vyberte svůj projekt a vytvořte požadavek kdekoli na plánu stavby.

Krok 5: Vytvořte požadavek