Spravujte uživatele aplikace PlanRadar

Pomocí několika kliknutí přidáte nové uživatele a ihned můžete sdílet informace se svým projektovým týmem.

Snadné přiřazení uživatelských rolí napomáhá efektivnější organizaci členů projektu.

Poznámka: Tato příručka se věnuje webové aplikaci PlanRadar

Krok 1:Vytvořte nebo pozvěte uživatele

Na svůj účet můžete zdarma vytvořit nebo pozvat neomezené množství subdodavatelů a pozorovatelů. Počet interních uživatelů, které můžete pozvat, závisí na vašem předplaceném plánu.

Nabídka „Uživatelé“ na navigační liště vám umožňuje vytvářet interní uživatele (uživatele ve vaší společnosti), subdodavatele nebo pozorovatele (pro výkazy a dohled).

Jakmile pozvete uživatele, aby se připojili k PlanRadaru, obdrží odkaz na nastavení vlastního hesla.

Vytvořte nebo pozvěte uživatele

Krok 2:Vytvořte uživatelské role

Všem svým interním uživatelům můžete přidělit konkrétní uživatelské role. Můžete například vytvořit roli pro všechny své architekty, stavbyvedoucí nebo techniky. Pro každou roli můžete určit, zda uživatelé mohou vytvářet, prohlížet a upravovat projekty, požadavky a dokumenty.

Chcete-li vytvořit novou uživatelskou roli, přejděte na položku nabídky „Role“ na levém navigačním panelu, klikněte na „Vytvořit novou roli“ a nastavte oprávnění uživatelů.

Poznámka: Subdodavatelé a pozorovatelé mají přednastavená oprávnění, která v PlanRadaru nelze změnit.

Vytvořte uživatelské role

Krok 3:Přiřaďte uživatele k roli

Přiřazení více uživatelů k určité roli zaručuje, že všichni tito uživatelé pracují se stejným druhem informací. To pomáhá vyhnout se chybám a nedorozuměním.

Chcete-li přiřadit uživatele k roli, klikněte na „Projekty“ na levé navigační liště, vyberte svůj projekt a přejděte na kartu „Přidat uživatele“. Poté do svého projektu přidejte interního uživatele a přiřaďte jej k požadované uživatelské roli.

Přiřaďte uživatele k roli