Spravujte používateľov aplikácie PlanRadar

Pridajte nových používateľov na pár klikov a okamžite zdieľajte dôležité informácie s vašim projektovým tímom.

Ľahko priraďte užívateľské role a efektívne tak organizujte prácu členov projektového tímu.

Poznámka: Tento sprievodca je určený pre webovú verziu PlanRadar

Krok 1Vytvorte alebo pozvite používateľa

Do vášho účtu môžete pozvať neobmedzené množstvo ďalších používateľov. Položka „Používatelia“ na navigačnom paneli vám umožňuje vytvárať interných používateľov (používateľov z vašej spoločnosti), subdodávateľov alebo pozorovateľov (na účely reportovania a dohľadu).

Akonáhle pozvete používateľa, aby sa pripojil k PlanRadaru, obdrží notifikačný email.

Vytvorte alebo pozvite používateľa

Krok 2Vytvorte používateľské roly

Všetkým vašim interným používateľom môžete prideliť konkrétne používateľské roly. Môžete napríklad vytvoriť role pre všetkých vašich architektov, stavbyvedúcich alebo technikov. Pre každú rolu môžete určiť, či môžu jej používatelia vytvárať, prezerať a upravovať projekty, požiadavky a dokumenty.

Ak chcete vytvoriť novú rolu používateľa, prejdite na položku „Roly“ na ľavom navigačnom paneli, kliknite na položku „Vytvoriť novú rolu“ a nastavte práva prístupu.

Vytvorte používateľské roly

Krok 3Priraďte používateľovi rolu

Priradenie jednej role viacerým používateľom zaručuje, že všetci pracujú s rovnakým typom informácií. Vďaka tomu môžete predchádzať chybám a nedorozumeniam.

Ak chcete skupine používateľov priradiť rolu, v ľavom navigačnom paneli prejdite na položku „Projekty“, vyberte váš projekt a prejdite na položku „Pridať používateľov“. Potom do vášho projektu pridajte interného používateľa a priraďte mu požadovanú rolu.

Priraďte používateľovi rolu