Zarządzaj użytkownikami PlanRadar jednym kliknięciem

Dodawaj nowych użytkowników kilkoma kliknięciami i szybko dziel się danymi z członkami zespołu.

Z łatwością przypisuj role użytkownikom i skuteczniej zarządzaj użytkownikami projektu

Uwaga: Ten poradnik dotyczy wersji web aplikacji PlanRadar

Krok 1Stwórz lub zaproś użytkownika

W ramach swojego konta możesz zapraszać i tworzyć nieograniczoną liczbę podwykonawców i obserwatorów. Liczba pełnoprawnych użytkowników wewnętrznych zależy od wykupionej subskrypcji.

Menu “Użytkownicy” w pasku nawigacyjnym umożliwia tworzenie pełnoprawnych użytkowników wewnętrznych (tj. wewnątrz firmy), podwykonawców oraz obserwatorów (do raportowania i nadzoru).

Możesz również zaprosić użytkowników, by dołączyli do PlanRadar. Otrzymają odnośnik umożliwiający im wprowadzanie własnych danych i ustawienie hasła.

Stwórz lub zaproś użytkownika

Krok 2Utwórz role dla użytkowników

Możesz przypisać wszystkim wewnętrznym użytkownikom konkretne role. Możesz np. stworzyć role dla architektów, kierowników budowy i techników. W przypadku każdej roli określasz, czy dany użytkownik może tworzyć, przeglądać i modyfikować projekty, zadania i dokumenty.

Aby stworzyć nową role użytkownika, wybierz „Role” w menu paska nawigacyjnego po lewej, a następnie kliknij „Utwórz nową rolę” i ustaw uprawnienia.
Pamiętaj: Podwykonawcy i obserwatorzy mają z góry ustalone uprawnienia w PlanRadar, których nie można modyfikować.

Utwórz role dla użytkowników

Krok 3Przypisz użytkownikowi odpowiednią rolę

Przypisywanie wielu użytkowników do jednej roli sprawia, że mają oni dostęp do tego samego rodzaju informacji. Pomaga to uniknąć błędów i braków w komunikacji.

Aby przypisać użytkownika do roli, wybierz „Projekty” w menu paska nawigacyjnego po lewej, wybierz swój projekt, a następnie przejdź do zakładki „Dodaj użytkowników”. Następnie dodaj do projektu użytkownika wewnętrznego i przypisz mu wybraną rolę.

Przypisz użytkownikowi odpowiednią rolę