Zarządzaj użytkownikami PlanRadar jednym kliknięciem

Dodawaj nowych użytkowników kilkoma kliknięciami i szybko dziel się danymi z członkami zespołu.

Z łatwością przypisuj role użytkownikom i skuteczniej zarządzaj użytkownikami projektu

Uwaga: Ten poradnik dotyczy wersji web aplikacji PlanRadar

Krok 1 Stwórz lub zaproś użytkownika

W ramach swojego konta możesz zapraszać i tworzyć nieograniczoną liczbę podwykonawców i obserwatorów. Liczba pełnoprawnych użytkowników wewnętrznych zależy od wykupionej subskrypcji.

Menu “Użytkownicy” w pasku nawigacyjnym umożliwia tworzenie pełnoprawnych użytkowników wewnętrznych (tj. wewnątrz firmy), podwykonawców oraz obserwatorów (do raportowania i nadzoru).

Możesz również zaprosić użytkowników, by dołączyli do PlanRadar. Otrzymają odnośnik umożliwiający im wprowadzanie własnych danych i ustawienie hasła.

Krok 2 Utwórz role dla użytkowników

Możesz przypisać wszystkim wewnętrznym użytkownikom konkretne role. Możesz np. stworzyć role dla architektów, kierowników budowy i techników. W przypadku każdej roli określasz, czy dany użytkownik może tworzyć, przeglądać i modyfikować projekty, zadania i dokumenty.

Aby stworzyć nową role użytkownika, wybierz „Role” w menu paska nawigacyjnego po lewej, a następnie kliknij „Utwórz nową rolę” i ustaw uprawnienia.
Pamiętaj: Podwykonawcy i obserwatorzy mają z góry ustalone uprawnienia w PlanRadar, których nie można modyfikować.

Krok 3 Przypisz użytkownikowi odpowiednią rolę

Przypisywanie wielu użytkowników do jednej roli sprawia, że mają oni dostęp do tego samego rodzaju informacji. Pomaga to uniknąć błędów i braków w komunikacji.

Aby przypisać użytkownika do roli, wybierz „Projekty” w menu paska nawigacyjnego po lewej, wybierz swój projekt, a następnie przejdź do zakładki „Dodaj użytkowników”. Następnie dodaj do projektu użytkownika wewnętrznego i przypisz mu wybraną rolę.