Upravljanje korisnicima PlanRadar-a na dodir prsta

Dodajte nove korisnike sa samo nekoliko klikova i podelite informacije sa projektnim timom bez odlaganja.

Lako dodelite korisničke uloge da biste organizovali učesnike projekta efikasnije.

Napomena: Ovaj vodič je za internet verziju PlanRadar-a

Korak 1.Kreirajte ili pozovite korisnika

Na svoj nalog možete da pozovete neograničen broj korisnika. Meni „Korisnici“ na traci za navigaciju omogućava Vam da kreirate interne korisnike (korisnike u Vašoj kompaniji), podizvođače ili posmatrače (za izveštavanje i nadzor).

Takođe možete pozvati korisnike da se pridruže PlanRadar-u. Oni će dobiti link za dodavanje vlastitih podataka i postavljanje lozinke.

Kreirajte ili pozovite korisnika

Korak 2.Kreirajte korisničke uloge

Svim internim korisnicima možete dodeliti određene korisničke uloge. Na primer, možete da kreirate ulogu za sve svoje arhitekte, vođe gradilišta ili tehničare. Za svaku ulogu možete da definišete da li korisnici u njoj mogu da kreiraju, pregledaju i uređuju projekte, tikete i dokumente.

Da biste kreirali novu korisničku ulogu, idite na stavku menija „Uloge“ na levoj traci za navigaciju, kliknite na „Kreirajte ulogu“ i podesite prava pristupa.

Kreirajte korisničke uloge

Korak 3.Dodelite korisnika ulozi

Dodeljivanje više korisnika ulozi garantuje da će oni svi raditi sa istom vrstom informacija. Ovo pomaže u izbegavanju grešaka i nesporazuma.

Da biste dodelili ulogu grupi korisnika, idite na „Projekti“ na levoj traci za navigaciju, odaberite svoj projekat i idite na karticu „Dodajte korisnike“. Zatim dodajte internog korisnika svom projektu i dodelite mu željenu korisničku ulogu.

Dodelite korisnika ulozi