Postavljanje novog projekta u PlanRadar-u

Želite da započnete svoje PlanRadar putovanje? Na pravom ste mestu!

Ovaj vodič za brzi početak će Vam pomoći da naučite osnove s kojima ćete započeti.

Napomena: Ovaj vodič je za intrenet verziju PlanRadar-a

1.Kreirajte projekat

Projekti sa PlanRadar-om su osnova za laku i brzu saradnju jer sadrže sve informacije o ljudima i zadacima. Kreiranje novog projekta daje vam kontrolu nad raznim aspektima kao što su ljudi koji su uključeni, njihove dužnosti i vrsta informacija s kojima rade.

Da biste kreirali novi projekat, jednostavno kliknite na „Kreiraj projekat“ i dodajte željene detalje o projektu.

Kreirajte projekat

2.Otpremite nacrt

Sa PlanRadar-om možete pronaći nedostatke, zadatke i druge činjenice na nacrtu samo jednim dodirom prsta. Ovo omogućava projektnim partnerima da lako pronađu gde treba da rade kao i druge probleme.

Da biste otpremili jedan ili više planova, otvorite svoj projekat, odaberite karticu „Nacrti i nivoi“ te kliknite na „Odaberite datoteku nacrta“.

Otpremite nacrt

3.Dodajte obrazac tiketa

Dodavanjem obrasca tiketa svom projektu možete da definišete koje informacije Vaš tim može sakupljati i deliti na gradilištu.

Da biste dodali obrazac tiketa, otvorite svoj projekat i odaberite karticu „Obrasci tiketa“. Onda, da biste odabrali obrazac tiketa koji ćete dodati projektu, kliknite na ikonicu (+).

Dodajte obrazac tiketa

4.Dodajte korisnike

PlanRadar se zasniva na efikasnoj saradnji. Dodavanje ljudi u projekat dozvoljava Vam lako deljenje informacija sa članovima tima u realnom vremenu. Da biste u projekat dodali postojeće korisnike, otvorite projekat, odaberite karticu „Dodajte korisnike“, kliknite plavo dugme i odaberite osobu koju želite dodati.

Da biste kreirali i dodali novog korisnika, idite na stavku menija „Korisnici“ na levoj traci za navigaciju, kliknite na „Kreiraj korisnika“, dodajte neophodne informacije i dodelite korisnika svom projektu.

Takođe u svoj projekat možete pozvati korisnike koji već koriste PlanRadar. Da biste to uradili, idite na stavku menija „Korisnici“ na levoj traci za navigaciju, kliknite na „Pozovite korisnika“, dodajte njihove detalje i dodelite korisnika svom projektu.

Dodajte korisnike

5.Kreirajte tikete

Kod kreiranja tiketa, možete lako da snimite prepreke, nedostatke i druge probleme te ih delite sa svojim projektnim partnerima. Bilo da se radi o tekstu s detaljnim opisom, rokom završetka ili fotografijom – sa tiketom možete članovima svog tima pružiti sve informacije koje oni trebaju da bi završili posao.

Tikete možete kreirati kako u internet aplikaciji tako i na mobilnoj aplikaciji PlanRadar-a.

Da biste kreirali tiket, idite na stavku menija „Tiketi“ na levoj traci za navigaciju, odaberite svoj projekat i kreirajte tiket bilo gde na nacrtu.

Kreirajte tikete