Postavljanje novog projekta u PlanRadar-u

Želite da započnete svoje PlanRadar putovanje? Na pravom ste mestu!

Ovaj vodič za brzi početak će Vam pomoći da naučite osnove s kojima ćete započeti.

Napomena: Ovaj vodič je za intrenet verziju PlanRadar-a

1.Kreirajte projekat

Projekti sa PlanRadar-om su osnova za laku i brzu saradnju jer sadrže sve informacije o ljudima i zadacima. Kreiranje novog projekta daje vam kontrolu nad raznim aspektima kao što su ljudi koji su uključeni, njihove dužnosti i vrsta informacija s kojima rade.

Da biste kreirali novi projekat, jednostavno kliknite na „Kreiraj projekat“ i dodajte željene detalje o projektu.

Kreirajte projekat

2.Otpremite nacrt

Sa PlanRadar-om možete pronaći nedostatke, zadatke i druge činjenice na nacrtu samo jednim dodirom prsta. Ovo omogućava projektnim partnerima da lako pronađu gde treba da rade kao i druge probleme.

Da biste otpremili jedan ili više planova, otvorite svoj projekat, odaberite karticu „Nacrti i nivoi“ te kliknite na „Odaberite datoteku nacrta“.

Otpremite nacrt

3.Dodajte obrazac tiketa

Dodavanjem obrasca tiketa svom projektu možete da definišete koje informacije Vaš tim može sakupljati i deliti na gradilištu.

Da biste dodali obrazac tiketa, otvorite projekat i izaberite karticu „Obrasci tiketa“. Zatim izaberite obrazac tiketa i dodajte ga projektu klikom na dugme + Dodeli obrazac tiketa.

Dodajte obrazac tiketa

4.Dodajte korisnike

PlanRadar se zasniva na efikasnoj saradnji. Dodavanje ljudi u projekat dozvoljava Vam lako deljenje informacija sa članovima tima u realnom vremenu. Da biste u projekat dodali postojeće korisnike, otvorite projekat, odaberite karticu „Dodajte korisnike“, kliknite plavo dugme i odaberite osobu koju želite dodati.

Da biste kreirali i dodali novog korisnika, idite na stavku menija „Upravljanje korisnicima“ na levoj traci za navigaciju, odaberite „Korisnici“, kliknite na „Kreiraj korisnika“, dodajte neophodne informacije i dodelite korisnika svom projektu.

Takođe u svoj projekat možete pozvati korisnike koji već koriste PlanRadar. Da biste to uradili, idite na stavku menija „Upravljanje korisnicima“ na levoj traci za navigaciju, odaberite „Korisnici“, kliknite na „pozovite korisnika“, dodajte njegove detalje i dodelite korisnika svom projektu.

Dodajte korisnike

5.Kreirajte tikete

Kod kreiranja tiketa, možete lako da snimite prepreke, nedostatke i druge probleme te ih delite sa svojim projektnim partnerima. Bilo da se radi o tekstu s detaljnim opisom, rokom završetka ili fotografijom – sa tiketom možete članovima svog tima pružiti sve informacije koje oni trebaju da bi završili posao.

Tikete možete kreirati kako u internet aplikaciji tako i na mobilnoj aplikaciji PlanRadar-a.

Da biste kreirali tiket, idite na stavku menija „Tiketi“ na levoj traci za navigaciju, odaberite svoj projekat i kreirajte tiket bilo gde na nacrtu.

Kreirajte tikete