Jedinstvena rešenja za Vaš projekat

Sa PlanRadar-om možete lako deliti informacije o projektu kreirajući tikete na digitalnim nacrtima. Dodajte nove tikete samo dodirom prsta.

Svaki projekat je drugačiji i zato možete prilagoditi PlanRadar jedinstvenim potrebama svojih projekata. Kroz kreiranje i dodavanje obrasca tiketa, možete definisati koju vrstu informacija Vi i članovi Vašeg tima možete prikupljati i deliti.

Napomena: Ovaj vodič je za internet verziju PlanRadar-a

1.Kreiranje novog obrasca tiketa

Uz dovoljno vremena, svaki projekat prikuplja puno podataka. Da biste bili sigurni da imate dobar pregled, neophodno je prikupiti i organizovati informacije na pravi način. Bilo da se radi o planiranju, izgradnji, održavanju ili dokumentaciji – pomoću obrazaca prikupljate samo potrebne podatke.

Da biste kreirali novi obrazac tiketa, idite na stavku menija „Obrasci i spiskovi tiketa“ na levoj traci za navigaciju i kliknite na „Novi obrazac tiketa“.

Kreiranje novog obrasca tiketa

2.Dodajte željena polja i informacije

Želite li biti sigurni da Vaši podizvođači poštuju svoje rokove? Dodajte obrazac tiketa datum završetka. Da li treba da znate dokle su napredovali radovi? Jednostavno dodajte odgovarajuće polje. Možete odabrati između unapred definisanih polja ili da kreirate svoja da biste prilagodili obrasce svojim tačno svojim potrebama.

PlanRadar Vam takođe omogućava da u potpunosti prilagodite polja i dodate ih u svoj obrazac tiketa. Tada možete odrediti njihovu vidljivost ostalim članovima projekta. Po završetku obavezno sačuvajte novi obrazac pod odgovarajućim imenom.

Dodajte željena polja i informacije

3.Dodajte obrazac tiketa svom projektu

Pomoću PlanRadar-a možete da dodate više obrazaca svom projektu kako biste olakšali saradnju sa različitim zanatima i dobavljačima.

Da biste dodali obrazac tiketa, idite na stavku menija „Projekti“ na levoj traci za navigaciju, odaberite projekat i kliknite na karticu „Obrasci tiketa“. Izaberite obrazac tiketa i dodajte ga projektu klikom na dugme + Dodeli obrazac tiketa.

Dodajte obrazac tiketa svom projektu