SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR DITT PROJEKT

Med PlanRadar kan du enkelt sprida information genom att skapa ärenden på digitala ritningar. För att lägga till ett ärende klickar du helt enkelt på ritningen.

Alla projekt är olika. Därför kan du anpassa PlanRadar till just ditt projekts behov. Du kan bestämma vilken information du och dina teammedlemmar kan samla in och dela med varandra genom att skapa formulär.

Observera att den här guiden gäller webbversionen av PlanRadar.

1.Skapa ett nytt formulär

Med tiden samlas data på hög i alla projekt. Det är viktigt att samla in och organisera information på rätt sätt för att kunna ha en god överblick. Oavsett om det handlar om planering, byggnation, underhåll eller dokumentation – med formulär samlar du bara in den information du behöver.

För att skapa ett nytt formulär, gå till ”Formulär och listor” i navigeringsfältet till vänster och välj ”Nytt formulär”.

Skapa ett nytt formulär

2.Lägg till de fält och den information du vill ha med

Vill du se till att dina underentreprenörer levererar i tid? Lägg till ett slutdatum i formuläret. Behöver du se hur långt de har kommit? Lägg till ett fält för det. Du kan välja mellan förinställda fält eller skapa egna så att formuläret motsvarar just dina behov.

I PlanRadar kan du även skapa specialanpassade fält i ditt formulär. Du kan också bestämma vilka av projektmedlemmarna som kan se dem. Spara ditt nya formulär under ett passande namn när du är klar.

Lägg till de fält och den information du vill ha med

3.Lägg till formulär till ditt projekt

I PlanRadar kan du skapa flera formulär i ditt projekt för att underlätta samarbetet med olika yrkesgrupper och entreprenörer.

För att lägga till ett formulär går du till ”Projekt” i navigeringsfältet till vänster, väljer ditt projekt och klickar på fliken ”Formulär”. Lägg till formuläret till ditt projekt genom att klicka på (+)-symbolen.

Lägg till formulär till ditt projekt