Ako vytvoriť nový projekt vo webovej aplikácii PlanRadar

Chcete zefektívniť riadenie vašich stavebných a realitných projektov? Ste na správnom mieste!

Tento rýchly sprievodca vám pomôže naučiť sa základy, vďaka ktorým budete môcť používať aplikáciu PlanRadar v priebehu niekoľkých minút.

Poznámka: Tento sprievodca je určený pre webovú aplikáciu PlanRadar

1.Vytvorte projekt

Projekty sú základom jednoduchej a rýchlej práce s aplikáciou PlanRadar, pretože obsahujú všetky informácie o účastníkoch projektu a príslušných úlohách. Vytvorenie nového projektu vám dáva kontrolu nad rôznymi parametrami. Viete ovládať to, ktorí ľudia budú do projektu zapojení, aké budú ich úlohy a s akými informáciami budú pracovať.

Ak chcete vytvoriť nový projekt, prejdite na položku „Projekty“ na ľavom navigačnom paneli, kliknite na „Vytvoriť projekt“, vyplňte požadované informácie o projekte a uložte ho.

Vytvorte projekt

2.Nahrajte plány

S PlanRadarom môžete situovať chyby, úlohy, fotografie, poznámky a ďalšie doplňujúce informácie priamo do digitálneho stavebného plánu jediným kliknutím. To umožňuje vašim projektovým partnerom ľahko lokalizovať stavebné chyby či iné prípadné problémy a vyriešiť ich v čo najkratšej dobe.

Ak chcete nahrať jeden alebo viac plánov, otvorte svoj projekt. V hornej časti vyberte kartu „Plány a vrstvy“ a kliknite na „Zvoliť súbor plánu“.

Nahrajte plány

3.Pridajte formulár

Pridaním formulára do projektu môžete zadefinovať, aké informácie bude váš tím zhromažďovať a zdieľať na stavbe.

Ak chcete pridať formulár, otvorte svoj projekt a vyberte kartu „Formuláre“. Potom vyberte požadovaný formulár kliknutím na ikonu (+) a pridajte ho do svojho projektu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť“.

Pridajte formulár

4.Pridajte používateľov

PlanRadar je predovšetkým nástroj, ktorý podporuje efektívnu spoluprácu. Pridávanie ďalších ľudí do vášho projektu vám umožní ľahko zdieľať informácie s členmi tímu v reálnom čase.
Ak chcete do projektu pridať existujúcich používateľov, otvorte projekt, vyberte kartu „Pridať používateľov“ v hornej časti, kliknite na modré tlačidlo a vyberte osobu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete vytvoriť a pridať nového používateľa, prejdite na položku „Správa používateľov“ na ľavom navigačnom paneli, zvoľte „Používatelia“, kliknite na „Vytvoriť používateľa“, vyplňte potrebné informácie a priraďte používateľa k vášmu projektu.

Používateľov, ktorí už používajú PlanRadar, môžete do vášho projektu aj pozvať. Ak to chcete urobiť, prejdite na položku ponuky „Správa používateľov“ v ľavom navigačnom paneli, vyberte položku „Používatelia“, kliknite na „Pozvať používateľa“, pridajte jeho údaje a priraďte používateľa k projektu.

Pridajte používateľov

5.Zadajte požiadavku

Vďaka vytváraniu požiadaviek môžete ľahko zaznamenávať stavebné chyby, nedostatky a ďalšie problémy a zdieľať ich so svojimi projektovými partnermi.Či už ide o opis prostredníctvom textovej či hlasovej správy, termín dokončenia alebo fotodokumentáciu – cez požiadavky môžete členom vášho tímu poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebujú na dokončenie úlohy.

Požiadavky môžete zadávať vo webovej verzii aplikácie, ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie PlanRadar.

Ak chcete zadať požiadavku, prejdite na položku „Požiadavky“ na ľavom navigačnom paneli, a v hornej časti vyberte svoj projekt a vrstvu. Pre umiestnenie požiadavky priamo do digitálneho plánu zvoľte pohľad „Plán“ a kliknite na „Pridať novú požiadavku“. Následne stačí lokalizovať požiadavku v rámci plánu a doplniť potrebné informácie, fotografie zo stavby či opis prostredníctvom textovej či hlasovej správy.

Zadajte požiadavku