Buďte neustále informovaní vďaka štatistickým a exportným funkciám

Stav vášho projektu môžete veľmi jednoducho monitorovať a zdieľať.

Pomocou PlanRadaru získate prístup k štatistikám a stačí niekoľko kliknutí, aby ste mohli exportovať dáta z vášho projektu.

Poznámka: Tento sprievodca je určený pre webovú verziu PlanRadar

1. Zobraziť štatistiky projektu

Aký je aktuálny stav prác na vašom projekte? Kde sa dá očakávať meškanie a ktorí členovia tímu už splnili väčšinu svojich úloh? Pomocou funkcie tvorby štatistiky v aplikácii PlanRadar získate prehľad o projekte a jednotlivých úlohách. Vďaka tomu môžete pohotovo reagovať na každú situáciu.

Ak chcete zobraziť štatistiku projektu, v ľavom navigačnom paneli prejdite na položku „Štatistiky“ a vyberte váš projekt.

2. Export dát

Dôležitou súčasťou každého projektu je vytváranie reportov pre internú dokumentáciu alebo pre splnenie rôznych zákonných povinností. Manuálna príprava takýchto reportov môže byť zdĺhavá, a preto PlanRadar podporuje ľahký export údajov jednoduchým kliknutím tlačidla. V priebehu niekoľkých sekúnd si môžete stiahnuť úplné a prispôsobiteľné reporty, ktoré obsahujú všetky údaje vrátane fotografií, zdokumentovaných stavebných nedostatkov, dátumov a záznamu o komunikácii medzi všetkými členmi projektového tímu.

Ak chcete exportovať údaje alebo požiadavky z vášho projektu, v ľavom navigačnom paneli prejdite na položku „Požiadavky“ a vyberte svoj projekt a projektovú vrstvu. Potom kliknite na tlačidlo „Export PDF“, vyberte filter a šablónu pre export a potvrďte vašu voľbu.