Buďte neustále informovaní vďaka štatistickým a exportným funkciám

Stav vášho projektu môžete veľmi jednoducho monitorovať a zdieľať.

Pomocou PlanRadaru získate prístup k štatistikám a stačí niekoľko kliknutí, aby ste mohli exportovať dáta z vášho projektu.

Poznámka: Tento sprievodca je určený pre webovú verziu PlanRadar

1.Zobraziť štatistiky projektu

Aký je aktuálny stav prác na vašom projekte? Kde sa dá očakávať meškanie a ktorí členovia tímu už splnili väčšinu svojich úloh? Pomocou funkcie tvorby štatistiky v aplikácii PlanRadar získate prehľad o projekte a jednotlivých úlohách. Vďaka tomu môžete pohotovo reagovať na každú situáciu.

Ak chcete zobraziť štatistiku projektu, v ľavom navigačnom paneli prejdite na položku „Štatistiky“ a vyberte váš projekt.

Zobraziť štatistiky projektu

2.Export dát

Dôležitou súčasťou každého projektu je vytváranie reportov pre internú dokumentáciu alebo pre splnenie rôznych zákonných povinností. Manuálna príprava takýchto reportov môže byť zdĺhavá, a preto PlanRadar podporuje ľahký export údajov jednoduchým kliknutím tlačidla. V priebehu niekoľkých sekúnd si môžete stiahnuť úplné a prispôsobiteľné reporty, ktoré obsahujú všetky údaje vrátane fotografií, zdokumentovaných stavebných nedostatkov, dátumov a záznamu o komunikácii medzi všetkými členmi projektového tímu.

Ak chcete exportovať údaje alebo požiadavky z vášho projektu, v ľavom navigačnom paneli prejdite na položku „Požiadavky“ a vyberte svoj projekt a projektovú vrstvu. Potom kliknite na tlačidlo „Vytvoriť report“, vyberte filter a šablónu pre export a potvrďte vašu voľbu.

Export dát