Softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov

Digitalizujte svoje realitné portfólio. Flexibilné funkcie pre všetky trhy a portfóliá rôznych veľkostí.

Softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov
Softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov

Naši spokojní zákazníci

Naši spokojní zákazníci

Centralizujte svoje prevádzkové aktivity pomocou softvéru pre správu nehnuteľností

Získajte v reálnom čase prevádzkové informácie o stave budov a o kapacite zdrojov vo vašom tíme, ktoré vám zjednodušia a uľahčia rozhodovanie.

Optimalizujte prevádzkové náklady

Získajte v reálnom čase prevádzkové informácie o stave budov a o kapacite zdrojov vo vašom tíme, ktoré vám zjednodušia a uľahčia rozhodovanie.

Minimalizujte výpadky
Naplánujte si preventívnu údržbu a rýchlo reagujte na núdzové opravy, aby ste zaistili, že vaše nehnuteľnosti budú využívať maximum svojho potenciálu.

Minimalizujte výpadky

Minimalizujte výpadky Naplánujte si preventívnu údržbu a rýchlo reagujte na núdzové opravy, aby ste zaistili, že vaše nehnuteľnosti budú využívať maximum svojho potenciálu.

Zefektívnite spoluprácu
Všetka komunikácia na jednej platforme. Sledujte prijaté rozhodnutia a dokončenú prácu, aby ste zabezpečili prehľadné záznamy pre prípad auditu.

Zefektívnite spoluprácu

Zefektívnite spoluprácu Všetka komunikácia na jednej platforme. Sledujte prijaté rozhodnutia a dokončenú prácu, aby ste zabezpečili prehľadné záznamy pre prípad auditu.

Maloobchod je veľmi dynamické odvetvie a súčasťou našej vízie je držať krok s dobou a digitalizovať. Vďaka aplikácii PlanRadar a jej funkciám na dokumentáciu a komunikáciu dokážeme pracovať efektívnejšie s nižšími nákladmi ako predtým.

Správa celého životného cyklu projektu

Správa celého životného cyklu projektu

Softvér na riadenie realitných projektov ukladá všetky údaje o projekte v rámci jednej platformy.

 • Vytvárajte digitálne dvojčatá – nahrávajte 2D plány, BIM modely a kľúčové dokumenty. Kompletné dáta k objektom môžete kedykoľvek exportovať.
 • Vlastné nastavenie reportov – vytvorte si šablóny reportov, ktoré spĺňajú všetky vaše interné potreby a požiadavky investorov.
 • Zabezpečený zber dôkazov – zhromažďujte dáta o vašej nehnuteľnosti a získajte okamžitý prístup k týmto údajom odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Monitorovanie aktuálneho stavu vášho portfólia nehnuteľností

Monitorovanie aktuálneho stavu vášho portfólia nehnuteľností

Získajte prehľad o stave vašich nehnuteľností v reálnom čase. Keď sa niečo zmení, budete prví, kto o tom bude vedieť.

 • Sledovanie realitného portfólia – digitálne dvojčatá budov udržiavate aktuálne tým, že neustále pridávate informácie z inšpekcií. Zachytené údaje sú zdieľané v reálnom čase s celým tímom.
 • Vlastné kontrolné zoznamy pre každú inšpekciu – protipožiarne opatrenia, bezpečnosť a ochrana zdravia, denné audity a ďalšie.
 • Jednoduchá technická inšpekcia – extrahujte kompletné údaje o budove jedným kliknutím.
Prepojte tímy v kancelárii aj na mieste

Prepojte tímy v kancelárii aj na mieste

Mobilná komunikačná aplikácia vytvorená pre projekty stavby a riadenia nehnuteľností zabezpečuje prístup všetkým členom tímu k ich úlohám a povinnostiam.

 • Funkcia chatu – je prepojená s konkrétnymi úlohami – sleduje komunikáciu. Push notifikácie umožňujú rýchle prijímanie rozhodnutí.
 • Bezplatné účty pre subdodávateľov – môžete pridávať externých dodávateľov, ktorí budú dohliadať na prácu a zvyšovať transparentnosť.
 • Fotografická a multimediálna dokumentácia – zbierajte a zdieľajte fotografie, videá a zvukové správy.
Riešenie problémov a prevencia odstávok

Riešenie problémov a prevencia odstávok

Naplánujte si pravidelnú preventívnu údržbu, aby ste predišli poruchám, a rýchlo dokázali vyriešiť náhle a nečakané opravy.

 • Intuitívny systém zadávania požiadaviek – urýchľuje schvaľovanie opráv a eliminuje nepotrebné e-maily a telefonáty.
 • Jednoduché sledovanie harmonogramu – transparentné zobrazenie času potrebného na vyriešenie problému a zmeškané termíny.
 • Analýza dát – rozpoznajte trendy a odstráňte opakujúce sa problémy.

Vyskúšajte softvér na riadenie realitných projektov

Viac ako 25 000 projektov v 55 krajinách je každý týždeň riadených prostredníctvom aplikácie PlanRadar.

Začnite zadarmo

Výhody aplikácie od spoločnosti PlanRadar pre riadenie realitných projektov:

Zvýšená produktivita. Ľahko použiteľná mobilná aplikácia umožňuje dohľad a prístup k dokumentom z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek.

Zvýšená produktivita. Ľahko použiteľná mobilná aplikácia umožňuje dohľad a prístup k dokumentom z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek.

Optimalizácia prevádzky. Sledujte opravy, naplánujte preventívnu údržbu a rýchlo reagujte na mimoriadne situácie - všetko z jedného miesta.

Optimalizácia prevádzky. Sledujte opravy, naplánujte preventívnu údržbu a rýchlo reagujte na mimoriadne situácie - všetko z jedného miesta.

Žiadna strata informácií. Vďaka možnosti digitálneho odovzdania budú mať všetci zapojení partneri rovnaké informácie a vy budete mať navyše podklady pre audit - budete tak môcť pokojnejšie spávať.

Žiadna strata informácií. Vďaka možnosti digitálneho odovzdania budú mať všetci zapojení partneri rovnaké informácie a vy budete mať navyše podklady pre audit - budete tak môcť pokojnejšie spávať.

Vedenie tímu s istotou a bez obáv. Nastavenia oprávnení pomôže zamerať pozornosť členov tímu tam, kde ich je najviac treba.

Vedenie tímu s istotou a bez obáv. Nastavenia oprávnení pomôže zamerať pozornosť členov tímu tam, kde ich je najviac treba.

Zabezpečené ukladanie dát a súborov. Už žiadne stratené dokumenty, všetko uchovávajte v cloude.

Zabezpečené ukladanie dát a súborov. Už žiadne stratené dokumenty, všetko uchovávajte v cloude.

Jednoduché dodržiavanie predpisov. Menej papierovačiek a viac štandardizovaných inšpekcií bude zárukou dodržania predpisov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Jednoduché dodržiavanie predpisov. Menej papierovačiek a viac štandardizovaných inšpekcií bude zárukou dodržania predpisov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

PlanRadar znižuje o štyri až šesť hodín týždenne čas, ktorý strávim administratívnym riadením údržby. V prípade jednotlivých manažérov reštaurácií by som úsporu odhadol na tri až päť hodín týždenne.

Riešenie pre správu realitných projektov

Zaznamenávanie závad

Zaznamenávanie závad

Zaznamenávanie závad Závady zaznamenávajte priamo v teréne do mobilného zariadenia. Následne už nie je potrebné žiadne ďalšie dopĺňanie informácií v kancelárii. Priraďujte a nastavujte termíny priamo v aplikácii PlanRadar, pričom vaši subdodávatelia môžu aktualizovať údaje o svojej činnosti v rámci svojich bezplatných účtov.  

Zistiť viac

Preventívna údržba

Preventívna údržba

Preventívna údržba Vďaka systému automatických pripomienok nikdy nezabudnete na výkon údržby. Vytvorte štandardné kontrolné zoznamy, aby ste zaistili, že kontroly údržby sa budú vykonávať vždy podľa rovnakého štandardu.

Zistiť viac

Preberanie a prevzatie

Preberanie a prevzatie

Pri preberaní majetku nedôjde k žiadnej strate informácií . Poznámky alebo závady sú zaznamenávané priebežne počas záverečnej obhliadky a môžu byť odoslané dodávateľovi na okamžité vyriešenie.

Zistiť viac

Vyskúšajte aplikáciu PlanRadar pre riadenie realitných projektov

Spravujte každodenné úlohy, kontroly a údržbu na jednom mieste

Začnite zadarmo

Najčastejšie otázky

Čo je softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov?

Softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov môžu mať podobu aplikácie, programu alebo platformy, ktoré sú navrhnuté tak, aby čo najviac uľahčovali každodennú prácu správcov budov a nehnuteľností. Ich vlastnosti sa líšia, ale môžu zahŕňať kontrolu nákladov, riadenie opráv a údržby, komunikáciu s nájomníkmi a ďalšie funkcie.

Aký je najlepší softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov na Slovensku?

Najlepší softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov je ten, ktorý spĺňa požiadavky vašej spoločnosti. Vaše požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od povahy a rozsahu vášho portfólia. Maloobchod má iné požiadavky ako rezidenčné portfólio a to má samozrejme celkom iné požiadavky ako skladovacie alebo logistické objekty. Môžete tiež mať rôzne požiadavky v závislosti od rozsahu vašej spoločnosti a veľkosti tímu. Dohliadate priamo na správcov budov alebo máte zazmluvnenú externú firmu, ktorá vykonáva správu a údržbu budov? Správcovia budov môžu s aplikáciou pracovať buď ako riadni používatelia alebo prostredníctvom bezplatných dodávateľských účtov. V konečnom dôsledku ten najlepší realitný softvér rieši vaše konkrétne problémy a jeho implementácia by nemala vyžadovať veľa času a úsilia.

Ako si vybrať softvér na správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov?

Prvým krokom pri identifikácii najlepšieho softvéru pre správu nehnuteľností a realitných projektov je, aby ste zvážili, čo skutočne potrebujete pre vaše podnikanie. Porozmýšľajte, ktoré funkcie sú nevyhnutné a ktoré funkcie by boli zaujímavé, ale nie sú pre vás zásadnou požiadavkou. Druhým krokom je prieskum trhu so softvérovými riešeniami a vytvorenie užšieho zoznamu kandidátov pomocou vášho kontrolného zoznamu základných požadovaných funkcií. Tretím krokom je testovanie rôznych softvérových riešení prostredníctvom bezplatných skúšobných verzií, účasť na webových seminároch alebo rezervácia osobných ukážok softvéru. Požiadajte výrobcov softvéru pre správu nehnuteľností o cenové ponuky a preskúmajte úroveň zahrnutej podpory a úroveň zaškolenia, ktoré budete potrebovať, aby ste mohli softvér začať používať. Nakoniec zhodnoťte výsledky svojho výskumu a rozhodnite sa, ktoré riešenie vám najviac vyhovuje.

Podporuje softvér od spoločnosti PlanRadar pre správu nehnuteľností integráciu s inými produktmi?

Áno, aplikáciu PlanRadar je možné integrovať s niekoľkými ďalšími softvérovými riešeniami. PlanRadar ponúka rozhranie open API a Webhooks, takže ak existuje konkrétna integrácia, ktorú potrebujete, zvyčajne sa nájde riešenie, ktoré vám pomôže dosiahnuť vaše ciele. Pokiaľ ide o zdieľanie dokumentov, aplikácia PlanRadar sa integruje aj so službami Dropbox, Google Disc a OneDrive.

Spĺňa softvér PlanRadar pre správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov priemyselné štandardy?

Softvér od spoločnosti PlanRadar používajú niektoré z najznámejších európskych spoločností v oblasti správy nehnuteľností a majetku, vrátane CBRE, Vinci Facilities a British Land. Neustále sme v kontakte s našimi zákazníkmi, aby sme zaistili, že PlanRadar spĺňa očakávania správcov nehnuteľností a ľahko sa používa. Tiež dbáme na to, aby boli údaje našich zákazníkov v bezpečí. Sme držiteľmi certifikátu ISO 27001, čo je medzinárodná norma, ktorá zaisťuje vysokú kvalitu zabezpečenia informácií.

Dá sa softvér na správu nehnuteľností od spoločnosti PlanRadar otestovať na skúšobnú dobu zdarma?

Áno! Môžete si vyskúšať 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie PlanRadar, aby ste si mohli našu platformu vyskúšať na vlastnej koži. Prípadne sa obráťte na náš tím, so žiadosťou o bezplatnú ukážku a konzultáciu, ktorá bude prispôsobená vašim potrebám.

Má spoločnosť PlanRadar pobočku aj na Slovensku?

Áno, naša kancelária sa nachádza na adrese Prievozská 4D, Blok E, 821 09 Bratislava. Kontaktujte nás vopred telefonicky a dohodnite si stretnutie: +421 2 222 005 11

Náš tím vám rád ukáže, ako pracovať s naším riešením pre správu nehnuteľností a riadenie realitných projektov. Ponúkame 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu a bezplatné ukážky. Dúfame, že si vyberiete náš softvér!

Začnite v 4
jednoduchých krokoch.

 • 1. Vytvorte si účet1. Vytvorte si účet
 • 2. Nahrajte výkresy2. Nahrajte výkresy
 • 3. Pozvite používateľov3. Pozvite používateľov
 • 4. Stiahnite si aplikáciu4. Stiahnite si aplikáciu